ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Peste 40 de studenți din întreaga țară au semnat o scrisoare deschisă prin care cer respectarea Constituției României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, cu privire la accesul la cursuri și cămine fără test și vaccin. Iată ce au declarat, atât studenții nevaccinați, cât și cei vaccinați, într-o scrisoare comună:
 
 
 Noi, studenții semnatari, în numele colectivului pe care îl reprezentăm nu acceptăm ca drepturile noastre să fie încălcate flagrant prin faptul că ni se impun restricții cu vădit caracter discriminator, acestea nu sunt și nici nu pot fi justificate prin argumente științifice valide de ordin medical.

Vaccinarea nu constituie în prezent, fapt demonstrat fără putință de tăgadă prin studii științifice oficiale, o soluție prin care se garantează imunizarea. Această afirmație nu înseamnă faptul că suntem anti-vaccin, pentru că nu suntem. Decizia îi aparține fiecăruia și nimeni nu are dreptul să judece și să critice această decizie, luată de fiecare în parte. A nu te vaccina nu înseamnă a fi antivaccinist!

Testarea utilizând testele de tip rapid/RT-PCR pe lângă faptul că nu furnizează date valide, fapt demonstrat de către practica medicală efectivă, precum și de nenumărați oameni de știință, are și dezavantajul că este invazivă și poate cauza și chiar cauzează alte afecțiuni. Vaccinarea, precum și utilizarea testelor de tip rapid/ RT-PCR nu garantează în nici un fel securitatea medicală, mai ales că este vorba de testarea a doar unui colectiv minoritar de studenți, nevaccinați.

Aici nemaivorbind de faptul că testele nu sunt achitate de către majoritatea universităților.

Noi, studenții nevaccinați, dorim să participăm fizic la cursuri și considerăm că prezența noastră nu va impieta cu nimic securitatea medicală a colegilor noștri care au ales să se vaccineze, având în vedere faptul că aceștia ar trebui să fie „imunizați”. Noi, studenții nevaccinați,  ne asumăm riscul ca persoanele vaccinate să ne infecteze, întrucât acestea nu sunt testate împotriva Sars Cov-2.

De asemenea, noi, studenții vaccinați, nu admitem această discriminare a colegilor noștri nevaccinați, înțelegând faptul că și noi, la rândul nostru, putem fi o sursă de transmitere a acestui virus.

Vaccinarea este un act medical facultativ și exclusiv opțional, voluntar, iar actul medical este și trebuie să rămână un serviciu oferit și nu impus.

Nu acceptăm încălcarea Constituției, în special următoarelor articole:

Art.16 - Egalitatea în drepturi. 
Art.22 - (pct.1) ”Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”
Art.23 - (pct.1) ”Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”
Art.24 - (pct.1) ”Dreptul la apărare este garantat.”
Art.26 - (pct.2) ”Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși.”
Art.29 - „Libertatea conștiinței” (pct.1) – „….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale.” (pct.2) „Libertatea conștiinței este garantată.”
Art.30 - (pct.1) „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor..........sunt inviolabile.”
Art.31 - Dreptul la informație.
Art.32 - Dreptul la învățătură.
Art.34 - (pct.1) „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .”

Art.60 al Codului Civil - „Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”
Art.61- „(pct.1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege.
- (pct.2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. ”
Art.62 - „(pct.1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.
- (pct.2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor. ”
Art. 64 - „(pct.1) Corpul uman este inviolabil.
- (pct.2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitative prevăzute de lege. ”

Art. 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului – „Exercitarea drepturilor și libertăților” (...) trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religii, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”
 
Nu vom accepta discriminarea studenților nevaccinați și cerem să se respecte Constituția României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului!