Hotărârea vine în urma unui proiect aprobat în decembire 2020 de Consiliul Local, conform căruia, Administrația Piețelor, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unitățile Sanitare Publice, precum și Centrul Cultural să fie desființate, atribuțiile lor urmând să fie preluate de primărie.

Suspendarea proiectului a fost cerută de Sindicatul angajaților din administrațiile publice locale la nivelul administrației unităților de învățământ preuniversitar și a unităților sanitare publice a Sectorului 1, potrivit știripesurse.ro.

Tribunalul București a dispus suspendarea executării hotărârii adoptate de Consiliul Local. Judecătorii s-au pronunțat astfel:

"Solutia pe scurt: Ia act de renuntarea reclamantilor Mitroi Loredana Alice, Cristache Ana Maria, Tudor Ioana, Ilinca Dana Monica, Niculae Steluta si Constantinescu Iuliana la judecata cauzei. Admite actiunea. Admite cererea de interventie principala. Dispune suspendarea executării Hotararii 291/04.12.2020 adoptata de parata până la pronunțarea instanței de fond asupra actiunii in anulare a hotararii indicate. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare, recursul urmand a se depune la Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Contencios administrativ si fiscal. Pronunțată potrivit art. 402 teza a IIa C. pr. civ. azi, 30.03.2021", citează știripesurse.ro

Potrivit articolului 14 din Legea 554/2004 "În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de fond".