ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Colaboratorul ActiveNews, Valerian Stan, a dat în judecată Administrația Prezidențială, Agenția Națională de Integritate (ANI) și personal pe Klaus Iohannis la Curtea de Apel București, unde solicită reparații pentru daune morale în cuantum total de 20.000 de lei pentru că i-a fost încălcat dreptul la petiționare.  
 
Statul ca batjocură; apel la Justiție

Curtea de Apel București
Secția a IX-a de contencios administrativ fiscal
București, Splaiul Independenței, nr. 5, sectorul 4

Doamnă Președintă,
Subsemnatul Valerian STAN (...)
formulez prezenta
                                   CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

împotriva Agentiei Nationale de Integritate (A.N.I.), prin domnul Florin Ionel MOISE, vicepresedinte, având adresa de citare la Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, cod postal 010661, sector 1, Bucuresti, Tel: +40-372-06 98 69; Fax: +40-372-06 98 05; E-mail: ani@integritate.eu  și

împotriva Președintelui României, domnul Klaus Iohannis și Administrației Prezidențiale (AP), având adresa de citare la Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr 1-3, Sector 6, București (Tel/Fax 021.410.38.58), 

solicitând ca prin hotărârea ce veți pronunța să dispuneți:

1.-obligarea instituției pârâte ANI să-mi comunice modul de soluționare a petiției pe care am înregistrat-o la această instituție sub nr 49949/S/II/28.12.2020, respectiv a petiției adresate conducerii ani la 16.02.2021;

2.-obligarea instituției pârâte ANI la plata către subsemnatul a sumei de 15.000 de lei cu titlu de reparații pentru daune morale;

3.-obligarea Președintelui României și a AP la plata către subsemnatul a 5.000 de lei fiecare cu titlu de reparații pentru daune morale, ca urmare a încălcarii de către aceștia a dreptului meu la petiționare.

Motive

În fapt

Supun examinării și soluționării de către instanța de judecată a unui caz fără precedent de desconsiderare a unui drept constituțional de către trei instituții ale statului: ANI, Președintele României și AP. De 306 zile, respectiv de 247 de zile, ANI refuză să dea orice răspuns la două petiții ale mele, iar Președintele României și AP, sesizați asupra acestui abuz (și având obligația constituțională de a veghea la buna funcționare a instituțiilor publice), dovedesc și ele același dispreț față de drepturile constituționale ale cetățenilor; existând presupunerea rezonabilă că Președintele se manifestă prevenitor cu o instituție care în urmă cu șase ani fusese pe punctul de a-i bloca accesul la prima demnitate în stat. 

Cele trei instituții dovedesc de asemenea  o desconsiderare grosolană inclusiv față de propriile atribuții legale, statuate în scopul consolidării integrității publice și al statului de drept, și nu al decredibilizării și caricaturizării acestora.

În concret, sub nr 49949/S/II/28.12.2020, subsemnatul am înregistrat la A.N.I. petiția pe care o depun ca Anexa 1, prin care am solicitat evaluarea stării de incompatibilitate a unui ales local aparținând principalului partid aflat în prezent la guvernare. Sesizarea a avut ca temei de drept art. 11 alin. (1) teza a II-a din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul nr. 7.962/2016 al președintelui A.N.I.

La data de 18.01.2021, prin inspector de integritate Lucia-Eliza Guliman, A.N.I. mi-a comunicat că rezultatul verificării îmi va fi comunicat după finalizarea acesteia (ca Anexa 2 depun scrisoarea A.N.I. din 18.01.2021).

În considerarea faptului că prin art 12 alin (1) din Legea nr 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, se prevede că A.N.I. îndeplinește activitatea de evaluare "cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor”, la data de 21.01.2021 am cerut în scris doamnei inspector Lucia-Eliza Guliman soluționarea petiției subsemnatului și comunicarea răspunsului în termenul maxim de 45 de zile, astfel cum acesta este stabilit prin art 8 alin (1) și art 9 din OG nr 27/2002.
 
Întrucât până la 16.02.2021 petiția subsemnatului nu fusese soluționată și nu mi-a fost comunicat vreun răspus, termenul legal fiind deja depășit, la data precizată am adresat o petiție conducătorului instituției, domnului vicepreședinte Florin Ionel Moise, solicitând să dispună în consecință (Anexa 3).

Atât inspectorului de integritate cât și conducătorul instituției au refuzat să dea orice răspuns celor două petiții  (din 28.12.2020 și 16.02.2021), ajungându-se ca la data prezentei termenul maxim legal de 45 de zile să fie depășit cu 261 de zile, respectiv cu 202 zile.

Dată fiind conduita personalului ANI de până la 11.05.2021 (când depășirea termenului legal era de 97 de zile, respectiv de 54 de zile), la data precizată m-am adresat cu o petiție și Președintelui României (Anexa 4), solicitând ca, în considerarea atribuției constituționale de a veghea la buna funcționare a instituțiilor publice, să dispună măsurile legale. 

La data de 31.05. 2021, AP mi-a comunicat (Anexa 5) că a trimis petiția mea la ANI în vederea analizării, respectiv că „urmează ca, în termenul legal, instituția sesizată să comunice, AP și dumneavoastră, soluția adoptată”. Din adresa AP către ANI, pe care o depun ca Anexa 6, rezultă că această instituție a trimis către ANI petiția pe care i-am adresat-o cu o întârziere de 16 zile. Întârzierea rezultă prin raportare pe de o parte la termenul de 5 zile prevăzut de art. 6 ind. 1 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor (trimiterea petițiilor la instituțiile competente), iar pe de altă parte prin raportare la data la care AP a primit petiția mea – 10.05.2021.

Dat fiind că și după 80 de zile de la data la care m-am adresat Președintelui României cu petiția din 10.05.2021, personalul ANI a refuzat să dea orice răspuns petițiilor mele (termenul legal fiind depășit de către ANI cu 198 de zile, respectiv cu 139 de zile), la 20.08.2021 am revenit la Președintele României (Anexa 7), solicitând să mi se comunice dacă AP a primit răspuns de la ANI. Am solicitat de asemenea ca în situația în care s-a primit răspuns, acesta să-mi fie transmis în fotocopie, iar în caz contrat să mi se precizeze dacă AP a revenit către ANI cu solicitarea soluționării petiției mele (și să-mi fie de asemenea transmisă în fotocopie noua sa adresă către ANI – dacă o asemenea adresă a existat). După 15 zile, la 06.09.2021, AP m-a informat că, luând act de la subsemnatul că „nu ați primit răspuns la petiția adresată AP, am retransmis ANI solicitarea dvs pentru verificarea aspectelor semnalate și urgentarea formulării unui răspuns” (Anexa 8, scrisoarea AP din 06.09.2021). Deși a susținut că s-a adresat din nou ANI, în scris, AP nu mi-a transmis, astfel cum i-am solicitat, propria adresă către ANI.

Prin urmare, întârzierea (fără precedent în practica soluționării petițiilor de către o instituție publică) cu 261 de zile, respectiv cu 202 zile, se datorează în modul cel mai evident și lipsei de interes, de diligență și de orice respect pentru drepturile constituționale ale persoanelor din partea Președintelui României și a AP. Numai astfel se poate explica dezinteresul sfidător al celor două instituții (cu atribuții în buna funcționare a instituțiilor publice) față de conduita ea însăși sfidătoare a conducerii și personalului ANI. Sesizate la 10.05.2021 asupra gravului abuz de la ANI, Președintele României și AP au dovedit un dezinteres constituind el însuși un model pentru personalul admninistrației publice care manifestă desconsiderare față de drepturile și interesele legitime ale persoanelor. De la 10.05.2021 și până la 20.08.2021 au trecut 102 zile fără ca Președintele României și AP să întreprindă demersuri efective pentru încetarea conduitei abuzive a conducerii și personalului ANI - chiar și numai să revină din proprie inițiativă la ANI, după ce aceasta nu a dat nici lor vreun răspuns în termenul maxim legal de 45 de zile.

Doamnă Președintă,

Vă solicit respectuos să constatați și să sancționați corespunzător conduita de gravă desconsiderare de către cele trei instituții a legii și a dreptului meu la petiționare.

În ce privește pe Președintele României și AP, arăt că disprețul față de lege și de propriile atribuții constituționale și legale constituie de altfel o practică frecventă la nivelul acestor importante autorități publice în sistemul constituțional român, care s-ar impune să constituie un model de urmat iar nu un contra-model. Cu titlul de exemplu, arăt:

     -în dosarul nr 47837/3/2015 al Tribunalului București, pârâții ne-au răspuns unei cereri de informații de interes public numai după ce au luat la cunoștință de existența acestei acțiuni;
     -în dosarul nr 799/110/2016 al Tribunalului Bacău, pârâții au fost obligați să ne plătească 1.500 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale pentru că ne-au refuzat în mod nejustificat accesul la informații de interese public
     -dosarul nr 2175/2/2020 al Curții de Apel București (constând de asemenea într-o acțiune a noastră împotriva pârâților) se află în curs de soluționare.

 Cu privire la despăgubirile pentru daune morale, arăt că desconsiderarea gravă de către cei trei pârâți a dreptului meu la petiționare mi-a lezat demnitatea umană, prin starea de disconfort psihic, de umilire, de incertitudine și de frustare. Prejudiciul astfel cauzat se impune a fi reparat – iar pentru dovedirea acestuia nu este necesară administrarea – realmente dificilă – a altor probe, deoarece, în caz contrar, sarcina subsemnatului  de a-l proba ar constitui o sarcină disproporționată și nerezonabilă, astfel cum s-a statuat deja prin jurisprudența instanțelor naționale, dar și a CEDO (Decizia cu privire la admisibilitate nr 11774/04 în cauza Manuela Ștefănescu împotriva României, paragr 43). 

În drept

Legea nr 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
OG nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Legea contencioasului administrativ nr 554/2004

Depun prezenta în patru exemplare.
Solicit judecarea și în lipsă.
Nu solicit cheltuieli de judecată.

Reclamant,                                                                                         
Valerian Stan     07.09.2021                                                                 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews