„Capitalul privat românesc a mai pierdut încă un procent din totalul cifrei de afaceri din economie, ajungând la o pondere de 44%, în timp ce capitalul străin a ajuns la 52%, iar statul rămâne la 4%, arată datele studiului „Capitalul privat românesc”, realizat în colabo­ra­re cu compania Bilka Steel, producător de sisteme de acoperișuri din Brașov. Pe de altă parte, profitabilitatea com­paniilor private românești calculată ca raport între rezultatul net și cifra de afaceri a urcat la 7,8%, față de 6,7% în anul anterior, în timp ce pentru compa­niile străine a rămas constantă la 3,7%, arată datele de la Registrul Comerțului. Rezultatul net este calculat pentru fie­care categorie scăzând din profiturile nete totale pierderile nete totale”, scrie jurnalistul Sorin Pâslaru într-un studiu publicat de Ziarul Financiar

Potrivit acestuia, companiile private românești do­mi­nă în continuare transporturile, con­struc­ți­ile, agricultura, industria ali­men­tară, ho­telurile și restaurantele, în timp ce fir­me­le stră­ine sunt puternice în sec­toarele indus­triale: auto, mașini și echi­pamente, me­ta­lurgie, chimie sau rafinarea petrolului. În top 20 cei mai mari industriași români se află mai multe companii de mobilă, mulți producători de carne, producători de com­po­nente auto, de acoperișuri, de termo­pan, de vopsea și echipamente industriale.

În perioada 2014-2018, companiile private românești au lăsat în capitalurile proprii doar o cincime din profiturile nete totale, în timp ce companiile străine, deși au obținut profituri ceva mai mici, au reinvestit aproape două treimi din acestea în firmele proprii.

„Pe baza unei profitabilități în con­ti­nuă creștere în perioada 2014-2018, com­paniile private românești au înre­gis­trat profituri nete totale de 238 mld. lei (50 mld. euro) în cei 5 ani anali­zați. Din acești bani, acționarii au lăsat în capitalurile proprii ale companiilor doar 11 mld. euro, în condițiile în care ca­pitalurile proprii ale firmelor româ­nești au crescut în această perioadă de la 30 mld. euro la 41 mld. euro. Pe de altă parte, companiile străine au obținut profituri nete totale de 35 mld. euro în aceeași perioadă, din care au re­in­vestit în firme 20 mld. euro, majorând capi­ta­lurile proprii de la 17 mld. euro la 37 mld. euro între 2014 și 2018”, subliniază jurnalistul Sorin Pâslaru.

Articolul integral poate fi citit pe Ziarul Financiar