ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Parohia ortodoxă română „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Țările de Jos, a sӑrbӑtorit, la 25 octombrie a.c., dupӑ Sfânta Liturghie, prima ediție a Zilei Familiei Numeroase, o inițiativӑ unicӑ la nivelul parohiilor ortodoxe române din diaspora, aparținând Pӑrintelui paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ.

Ziua Familiei Numeroase este dedicată familiilor din parohie care au mulți copii, începând cu cea a Pӑrintelui paroh, cu șase copii, și continuând cu trei familii cu patru copii și cinci familii cu câte trei copii.  

În cuvântul introductiv, Pӑrintele Ioan a subliniat bucuria pe care instituirea și sӑrbӑtorirea Zilei Familiei Numeroase o aduce în comunitatea parohiei prin omagierea familiilor care au pus mai presus de greutӑți și eforturi, dorința de a avea mulți copii.

Dupӑ cântarea troparului sfântului mucenic Terentie și a soției sale, sfânta Neonila, doamna preoteasӑ Christina Durӑ a expus pe scurt viața familiei celor doi sfinți, a prezentat familiile numeroase din parohie și a anunțat cӑ o icoanӑ a familiei sfântului mucenic Terentie, a soției sale sfânta Neonila și a celor șapte fii ai acestora, va fi pictatӑ de pictorița iconar Marieta Rotariu, enoriașӑ a parohiei, și dӑruitӑ parohiei de familiile numeroase. 

Membrii Consiliului Parohial au vorbit, la rândul lor, despre familii de sfinți, respectiv despre inițiativa parohiei de a acorda o bursӑ lunarӑ unuia dintre cei cinci copii ai unei mame vӑduve din Sibiu.  

Într-o atmosferӑ de profundӑ emoție și bucurie, prin muzicӑ și versuri, copiii din familiile numeroase, elevi ai școlii parohiale, au adus un omagiu pӑrinților, iar unele mӑmici au împӑrtӑșit celor prezenți experiențele unice pe care le-au avut și le au alӑturi de copii, într-o familie numeroasӑ. 

La finalul evenimentului, din partea parohiei, au fost oferite produse culinare românești.

La 28 octombrie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe sfântul mucenic Terentie și pe Neonila, soția sa, împreunӑ cu cei șapte fii ai acestora.