ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Ziua solidarității românilor de pretutindeni cu românii din Covasna și Harghita a fost marcată la începutul sătămânii, pe 14 martie 2022, prin desfășurarea celei de-a IV-a ediții a Reuniunii „Români pentru români” la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, organizate de Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și de Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), împreună cu Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna”, informează Mesagerul de Covasna.
 
Reuniunea a coincis cu cea de-a XXX-a ediție a „Primăverii culturale la Sfântu Gheorghe”. Pe lângă românii din cele 3 județe, la Reuniune au participat și personalități din țară care s-au remarcat prin acțiunile de sprijinire a românilor din inima țării la păstrarea și afirmarea identității naționale, nominalizate să primească premiul „Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan”.

Redăm mai jos, integral, comunicatul transmis de dr. Ioan Lăcătușu și ing. Ciprian Hugianu:

„În data de 14 martie 1992, în Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe a avut loc adunarea de constituire a Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”. La aceasta au participat cei 323 de membrii fondatori și alte câteva sute de invitați, în prezența ÎPS Serafim, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, azi, mitropolit al românilor din Germania și a unor reprezentanți ai administrației publice centrale și locale. Marcarea acestui eveniment deosebit de important din viața comunității românești din județul Covasna va avea loc în cadrul Zilelor „Andrei Șaguna” ediția XXX-a, la sfârșitul lunii iunie 2022.

Lucrările reuniunii au fost deschise de pr. Ioan Marin, directorul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” prin rostirea unei rugăciuni și transmiterea mesajului de binecuvântare al PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei.

Reuniunea a oferit posibilitatea de a dezbate principalele aspecte ale manifestării solidarității românilor de pretutindeni cu românii din Arcul Intracarpatic.

Reamintim faptul că strategia de prezervare și afirmare a identității cultural-lingvistice și confesionale românești din zonă o putem realiza, prin trei modalități principale de acțiune, respectiv:

 • Prin noi înșine;
 • Prin intensificarea sprijinului acordat de către Guvernul României;
 • Prin sporirea solidarității românilor de pretutindeni cu românii din cele 3 județe.

În legătură cu prima modalitate de acțiune, precizăm faptul că cele câteva ONG-uri active, împreună cu instituțiile de cultură, inițiază și organizează manifestări și proiecte cultural-științifice devenite tradiționale, apreciate pe plan local, regional și național (cercetări interdisciplinare, sesiuni de comunicări, spectacole, expoziții, editarea unor publicații și volume de istorie locală etc.). Trebuie însă să recunoaștem că nu s-a reușit înființarea de asociații comunitare în toate localitățile românești și că nu toate asociațiile culturale românești existente reușesc să inițieze și să implementeze proiecte fezabile. O problemă de mare actualitate este slaba implicare a tineretului în activitățile culturale și civice.

Privind sprijinul primit din partea SGG al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară, precizăm că în cursul anului 2021 mai multe ONG-uri din județele Covasna, Harghita și Mureș au beneficiat de cofinanțarea unor proiecte. Pentru anul 2022 urmează a fi elaborată o nouă metodologie de evaluare a proiectelor, existând promisiunea că va continua cofinanțarea acestora pentru comunitățile locale. În aceste condiții, în cursul lunii martie, ONG-urile interesate sunt invitate să finalizeze elaborarea proiectelor în vederea depunerii acestora.

Și cu această ocazie, s-au reiterat o serie de doleanțe ale comunităților românești din cele 3 județe, rămase nerezolvate, aceste deziderate, completate cu altele noi rezultate din propunerile asociațiilor culturale membre ale FCRCHM urmând a fi aduse la cunoștința conducerii guvernului:

 • Solicităm Parlamentului și Guvernul României să găsească modalitățile adecvate de aplicare a prevederilor Memorandum-ului explicativ al Recomandării 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care precizează că „drepturile protejate în acest protocol se aplică tuturor, inclusiv unei etnii majoritare când ea este minoritară într-o regiune a țării lor”.
 • Dorim îmbunătățirea comunicării cu parlamentarii, demnitarii și europarlamentarii români, având ca obiectiv cunoașterea de către aceștia a configurației reale a conviețuirii interetnice din județele Covasna, Harghita și Mureș și sprijinirea normalizării acesteia;
 • Solicităm continuarea asigurării cofinanțării proiectelor derulate de către ONG-urile locale de către SGG, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară;
 • Solicităm sprijinul factorilor abilitați din cadrul administrației publice centrale pentru realizarea următoarelor obiective de o deosebită importanță, care așteaptă de ani de zile atenția necesară: înființarea muzeului în aer liber de la Voinești, reabilitarea Bisericii ortodoxe din Brețcu – monument istoric, finalizarea lucrărilor la Casa de Cultură din Întorsura Buzăului, realizarea investițiilor necesare la Complexul Sportiv Național de la Izvoru Mureșului, clarificarea situației juridice și începerea lucrărilor de reabilitare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Sf. Gheorghe.
 • Solicităm adoptarea unei legi care să permită îndreptarea abuzurilor care au avut loc privind retrocedarea ilegală a unor proprietăți agricole, forestiere și imobiliare din Transilvania;
 • Solicităm administrației publice locale să asigure respectarea statutului limbii române ca limbă oficială în activitatea instituțiilor administrației publice locale, inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu;
 • Identificarea, cu sprijinul Guvernului, a modalităților prin care instituțiile cultural din județele învecinate să promoveze parteneriate cu cu instituțiile culturale din județele Covasna, Harghita și Mureș pentru implementarea de proiecte comune.
 • Solicităm sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și a Parlamentului României pentru organizarea unui schimb de experiență cu reprezentanții societății civile din Slovacia pe tema cunoașterii legislației și a practicii privitoare la conviețuirea interetnică din regiunile cu o compoziție etnică asemănătoare zonei noastre.

Un motiv de satisfacție îl constituie continuarea și amplificarea solidarității românilor de pretutindeni cu românii din zona noastră, astfel:

 • Instituțiile, asociațiile și personalitățile care au primit premiul Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan, în edițiile precedente, continuă acțiunile lor de sprijin a românilor numeric minoritari din zona noastră;
 • Reluarea redactării Revistei presei maghiare și române referitoare la conviețuirea interetnică din zonă asigură o mai bună cunoaștere a realităților din cele trei județe, ofensiva geopolitică a Ungariei, diferența dintre investițiile realizate în sud-estul Transilvaniei de Ungaria și cele realizate de Guvernul României;
 • A continuat solidaritatea academică concretizată prin participarea cercetătorilor din întreaga țară la manifestările cultural științifice din zonă și la editarea publicațiilor cultural-științifice;
 • O frumoasă activitate de sprijinire a persoanelor aflate în nevoie o desfășoară Sectorul Social al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, cu sprijinul a numeroși sponsori și binefăcători;
 • Au continuat proiectele de solidaritate inițiate și realizate de Asociația Calea Neamului, condusă de medicul Mihai Tîrnoveanu;
 • O activitate deosebită de ajutorare a unor persoane cu posibilități financiare reduse, inclusiv din comunitățile istorice românești din afara granițelor o desfășoară pr. Antonie Tămaș de la Parohia Vâlcele;
 • S-au finalizat lucrările de reamenajare a Bisericii ortodoxe din Mărtănuș, cu fonduri europene și sprijinul a numeroși sponsori și binefăcători. Acest exemplu de bună practică va fi prezenta într-o lucrare redactată de către scriitoarea Mihaela Aionesei din Tg. Secuiesc;
 • Presa locală din cele 3 județe a prezentat și alte acțiuni de solidaritate desfășurate la nivel local, cu implicarea, în mod deosebit, a românilor din județele învecinate.

În cadrul reuniunii, a urmat ceremonia de înmânare a premiului „Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan” iar după acest moment noii deținători ai premiului au transmis organizatorilor cuvinte de mulțumire și de apreciere a consecvenței cu care sunt organizate aceste reuniuni. În acest cadru, au fost transmise mesajele Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Sebastian Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu (fiul Pr. Prof. Ilie Moldovan) și Dragoș Burghelia, președintele FCRCHM.

Cu binecuvântarea PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, aducem și pe această cale mulțumiri tuturor celor care, prin vorbe și fapte ziditoare, și-au dovedit solidaritatea cu românii din zona noastră, exprimându-ne speranța că vor fi, și în continuare, alături de noi.

Realitățile actuale ne obligă să ne aducem aminte de vorbele înțelepte ale Părintelui Protopop Aurel Nistor care, în perioada interbelică, afirma: „Problema românească din secuime nu este numai de interes local; ea ar trebui să fie o problemă de stat, una și aceeași pentru orice cârmuire din fruntea țării”.

Fără sprijinul Guvernului și fără solidaritatea românilor de pretutindeni, este pusă sub semnul întrebării însăși dăinuirea românească, în mediul multietnic și pluriconfesional de pe aceste binecuvântate meleaguri din inima României.”

Problema românilor din această parte de țară nu este numai a noastră!