Subiecte: Anul 2019, an omagial al satului românesc

Acad. Ilie Bădescu: Poporul român își asumă ca substrat fondator această triadă: terra-țară-țăran, adică pământul, țara și țăranii, adeverind legământul divin

Academicianul Ilie Bădescu spune că satul românesc reprezintă „locul unic al unei moșteniri spirituale inestimabile, un adevărat „depositul custodi” al omenirii, nebiruit de istorie, și, deopotrivă, garanție a dăinuirii unui model învățător cu privire la unitatea omului cu natura, cu semenii și cu Dumnezeu”.