Subiecte: Lansare de carte

De curând a ieșit de sub tipar volumul „Poezia creștină în prima jumătate a secolului al XX-lea. Orașul Călan”, prefață de Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula și Paul Aretzu

Volumul de față reprezintă atât o incursiune în istoria literaturii creștine pe acest mealeag, cât și o antologie de versuri religioase, cu specificația că cercetarea vine în întimpinarea unei mai ample lucrări de istorie a literaturii în localitatea Călan, de la origini până în prezent.