Subiecte: desăvârșire
Cum poate omul să fie condus spre o viață în care să nu mai fie robit stricăciunii. Arhimandritul Hariton Negrea de la Mănăstirea Petru Vodă despre Chestiunea Zilei

Cum poate omul să fie condus spre o viață în care să nu mai fie robit stricăciunii. Arhimandritul Hariton Negrea de la Mănăstirea Petru Vodă despre Chestiunea Zilei

Chemarea lui Hristos la desăvârșire, la îndumnezeire rostită în predica de pe munte, Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este (Mt 5, 48), implică să supunem trupul sufletului, prin unire, asumând faptul că „trupul e într-un mod particular interior spiritului, participând prin aceasta la viața spiritului, depășind planul biologic și fizio-chimic”