ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Gheorghiță nu a ieșit la portița spitalului Agrippa Ionescu să preia petiția protestatarilor Acțiune pentru Națiune

Medicul Gheorghiță Valeriu, fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare și actual manager al spitalului Agrippa Ionescu, a fost petiționat în data de 8 iunie, în cadrul protestului organizat de Mișcarea Civică Acțiune pentru Națiune la care am participat și eu, în calitate de medic, mama, cetățean. Oprirea în această locație a avut loc în cadrul protestului maraton, care a inclus și alte instituții ca Ministerul Cercetării, Inovării și al Digitalizării, Agenția Națională a Medicamentului , sediile partidelor PNL și PSD.

Scopul a fost de a-i aminti vestitului coordonator al injectării românilor cu seruri experimentale, cu exprimări în media cam necontrolate ( nu uitam degajata expresie "ad labam”), că nu a fost uitat, că nu va fi uitat, că a încălcat multe din prevederile codului deontologic al medicilor pe parcursul întregii campanii de vaccinare anti-covid.

În petiția pe care intenționam să i-o lăsăm, semnată de numeroși cetățeni printre care și medici, ne-am exprimat opinia că, după doi ani de pandemie și măsuri cu consecințe dezastruoase, ar fi bine să mărturisească greșelile, să ne spună de ce au fost făcute aceste greșeli și să renunțe la profesia de medic.

Creșterea importantă a mortalității, a sporului natural negativ și a excesului de mortalitate atât prin covid cat și prin afecțiuni non-covid acute și cronice neglijate, în 2020 cât și în 2021 , valorile acestor parametri agravându-se în 2021 față de 2020 sunt evidențe ce rezultă clar din rapoartele INSP-ului pe care le-am sintetizat și le-am expus în raportul actualizat recent CONSECINȚELE DEZASTRUOASE ALE MĂSURILOR LUATE ÎN ULTIMII DOI ANI. ROMÂNIA ÎN PERICOL DE A FI DEPOPULATĂ IN RITM ACCELERAT. Deoarece autoritățile române încă nu au făcut un astfel de raport din care să tragă concluzii, am atașat petiției raportul realizat de mine, în timpul meu liber...

O atitudine de mărturisire, de recunoaștere a erorilor, chiar tardivă, ar fi eroică în felul ei, deși aceste erori au schilodit și au omorât mulți români. Ea ar atrage automat o reacție similară de mărturisire și din partea altor făptuitori ai erorilor și ororilor plandemiei, fiind un semnal că nu se mai intenționează repetarea unor asemenea anomalii. Sigur că pentru un astfel de gest trebuie să mai ai o urma de conștiință și de omenie.

Din păcate, Valeriu Gheorghiță nu a ieșit la portiță, transmitându-ne prin angajați că, din motive ce nu au fost deloc clare, nu poate prelua petiția și că ar fi mai bine să o trimitem prin e-mail.

Păcat! Eu chiar credeam și mai cred in proverbul „Fapta recunoscută este pe jumătate iertată”.

Vedeți și Col. Dr. Valeriu Gheorghiță: Miocardita afectează „cel puțin două organe: ȘI INIMA ȘI CORDUL” - VIDEO. DECLARAȚIILE ANULUI 2021

Către

Domnul Valeriu Gheorghiță,

Actual Manager al Spitalului SRI "Agrippa Ionescu"

Fost coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare

„Anti-COVID-19”

Ca urmare a:

- implicării intense a dumneavoastră în campania de dezinformare și de injectare a românilor cu seruri experimentale anti-covid (acestea având autorizare condiționată până în anul 2023)

- consecințelor foarte grave ale măsurilor luate de autorități în ultimii doi ani (printre care și injectarea românilor cu seruri experimentale anti-covid) reflectate prin creșterea importantă a mortalității, a sporului natural negativ și a excesului de mortalitate atât prin covid cat și prin afecțiuni non-covid acute și cronice neglijate, atât în 2020 cât și în 2021 , rezultatele negative accentuându-se în 2021 față de 2020 (în ciuda măsurilor luate); deoarece autoritățile nu au binevoit să realizeze o evaluare mult așteptată a ultimilor doi ani, aceste informații le puteți studia în raportul pe care îl atașăm sesizării, realizat de doctor Geanina Hagimă.

Vă aducem la cunoștință constatarea noastră că ați încălcat multe din prevederile Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România și anume:

ART. 1 Scopul și rolul profesiei medicale Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane.

ART. 2 NediscriminareaActul profesional și întreaga activitate a medicului se vor exercita, respectiv desfășura fără niciun fel de discriminare, inclusiv în ceea ce privește starea de sănătate sau șansele de vindecare ale pacientului.

ART. 3 Respectul demnității ființei umane În toate situațiile actul profesional, în oricare formă sau modalitate s-ar desfășura, se va face cu respectarea strictă a demnității umane ca valoare fundamentală a corpului profesional.

ART. 4 Primordialitatea interesului și a binelui ființei umane În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei.

ART. 5 Obligativitatea normelor profesionale și a celor de conduită. Medicul trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că decizia profesională pe care o ia sau intervenția cu caracter medical respectă normele și obligațiile profesionale și regulile de conduită specifice cazului respectiv.

ART. 6 Independența profesională Medicul este dator să stăruie și să își apere independența profesională, fiind interzisă orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de rațiuni de rentabilitate economică sau de ordin administrativ.

ART. 7 Caracterul relației medic-pacient Relația medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională și se va clădi pe respectul acestuia față de demnitatea umană, pe înțelegere și compasiune față de suferință.

ART. 8 Obligația diligenței de mijloace Medicul își va dedica întreaga știință și pricepere interesului pacientului său și va depune toată diligența pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanții în raport cu condițiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit.

ART. 10 Respectul față de confrați De-a lungul întregii sale activități, medicul își va respecta confrații, ferindu-se și abținându-se să îi denigreze.

ART. 14 Informarea prealabilă și adecvată a persoanei. (1) Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în prealabil, persoana respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu privire la intervenția medicală a primit informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și a riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală. (2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată persoanei care urmează să își manifeste consimțământul.

ART. 21 Comportamentul profesional și etic. (1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional și etic, fiind în permanență preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a autorității și prestigiului profesiunii medicale. (2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la preocuparea constantă și permanentă a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de educație medicală continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee și tehnici medicale asimilate și agreate de comunitatea medicală.

ART. 22 Fapte și acte nedeontologice. Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: practicarea eutanasiei și eugeniei; cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării serviciilor medicale; abandonarea unui pacient care necesită servicii de urgență sau se află în pericol fără asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau de un alt medic ori că beneficiază de condiții adecvate situației în care se află și stării sale de sănătate; folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate științific sau neacceptate de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient; respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific.

ART. 23 Atingeri ale independenței profesionale. Constituie o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale următoarele acte: cu excepția situațiilor prevăzute de lege și cu anunțarea prealabilă a organelor profesiei, asocierea sau colaborarea, sub orice formă și în orice modalitate, directă ori indirectă, dintre un medic și o persoană care produce sau distribuie medicamente; reclama, în orice mod, la medicamente, suplimente alimentare, aparatură medicală sau alte produse de uz medical; implicarea, direct sau indirect, în distribuția de medicamente, suplimente alimentare, dispozitive medicale, aparatură medicală sau de alte produse de uz medical; încălcarea principiului transparenței în relația cu producătorii și distribuitorii de medicamente și produse medicale.

ART. 33 Finalizarea obligației asumate (1) Medicul se va asigura că pacientul a înțeles natura și întinderea relației medic-pacient, că are o așteptare corectă cu privire la rezultatele actului medical și la serviciile medicale pe care acesta urmează să le primească.

ART. 38 Semnalarea erorilor profesionale. (1) Medicul care ia cunoștință despre fapte care, în opinia lui, ar putea constitui erori profesionale va informa prin scrisoare medicală medicul autor al faptei.

ART.42 Principiul legalității și eticii cercetării medicale. Orice activitate de cercetare medicală va fi efectuată cu respectarea strictă a principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în respect deplin față de ființa și de specia umană și cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de lege și normele profesiei.

ART. 43 Cercetarea pe ființa umană. Cercetarea pe ființa umană are caracter de excepție și poate fi făcută numai dacă, în mod cumulativ, sunt întrunite următoarele condiții: nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe ființe umane de eficacitate comparabilă; riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporționate în comparație cu beneficiile potențiale ale cercetării; proiectul de cercetare a fost aprobat de instanța sau autoritatea competentă după ce a făcut obiectul unei examinări independente asupra pertinenței sale științifice, inclusiv al unei evaluări a importanței obiectivului cercetării, precum și al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilității sale pe plan etic; persoana asupra căreia se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale și asupra garanțiilor prevăzute prin lege pentru protecția sa; consimțământul a fost dat în mod expres, specific și a fost consemnat în scris. Acest consimțământ poate fi retras expres în orice moment.

ART. 49 Limitări ale cercetării medicale. Sunt contrare scopului și rolului profesiei de medic următoarele activități în domeniul cercetării medicale: orice intervenție medicală asupra caracterelor genetice prin care se urmărește modificarea descendenței unei persoane.

ART. 50 Scopul publicității. (2) Publicitatea trebuie să fie veridică, neînșelătoare, să respecte secretul profesional și să fie realizată cu demnitate și prudență.

ART. 56 Celeritatea.(1) Cercetarea și analiza oricărei sesizări privind existența unei posibile încălcări a dispozițiilor prezentului cod de deontologie medicală se fac cu celeritate de către persoanele desemnate cu cercetarea faptei ori de către cei cărora le-au fost solicitate date în legătură cu soluționarea sesizării, fiind obligate să acționeze cu maximă diligență, netergiversând sau prelungind realizarea atribuțiilor, respectiv comunicarea datelor solicitate.

Prin urmare, vă solicităm sa prezentați public, în cel mai scurt timp, erorile pe care le-ați făcut în ultimii doi ani, cauza acestor erori și să renunțați la profesia de medic.

Recunoașterea greșelilor este primul pas spre îndreptarea situației grave în care se afla România și poporul ei, iar sacrificiul dumneavoastră personal prin aceasta recunoaștere ar fi considerat un gest de eroism, ce ar compensa o parte din erori.

Încă nu este totul pierdut dacă se va trece urgent la remedierea greșelilor și frâiele instituțiilor românești vor preluate de specialiști profesioniști cu iubire de țară si popor.

8-06-2022

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews