ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


CNA, unde își face de cap cunoscutul rezervist anticreștin soroșist Mircea Toma, și-a depășit din nou atribuțiile și a sancționat ilegal postul confesional ortodox Radio Dobrogea al Arhiepiscopiei Tomisului, într-o nouă șarjă de persecuții ale prepușilor Statului Paralel la adresa Înaltpreasfințitului Teodosie, observată atât în media sistemului cât și, iată, venită din partea organelor acestuia. Amenda frauduloasă de 10.000 de lei a fost dată azi postului Arhiepiscopiei Tomisului în ciuda punctului de vedere perfect argumentat al reprezentanților Radio Dobrogea, complet nesocotit de căpușele statului de la CNA. ActiveNews are ambele documente și le prezintă cititorilor spre luare aminte:

Citiți și Amazoaiele din politică: Lasconi, Gorghiu, Turcan

Comunicatul CNA:

„Întrunit în ședința publică din data de 02.07.2024, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat, ca urmare a autosesizării, raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control pentru emisiunea „Cuvântul ierarhului", ediția din 20.06.2024, difuzată de postul Radio Dobrogea din Constanța. La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis să sancționeze Radio Dobrogea cu amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 42/2 si ale art. 42/3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „42/2 - În cadrul difuzării în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenței domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenței domestice"; 42/3 „Informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenței domestice", în cazul radiodifuzorilor, se realizează prin citirea textului "În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice" însoțit de o mențiune cu numărul de telefon Telverde". (...)”, se afirmă în adresa CNA.

RADIO DOBROGEA - PUNCT DE VEDERE:

„Față de conținutul raportului CNA referitor la emisiunea „Cuvântul Ierarhului” de joi, 20 iunie 2024, având ca obiect lipsa de reacție și nedifuzarea mesajului „Telverde” în cazul unui posibil abuz psihologic ca formă de manifestare a violenței domestice, în speța a două dialoguri :(...) (36,35-37,10) , Radio Dobrogea, post confesional aparținând Arhiepiscopiei Tomisului, face următoarele precizări:

1.             Potrivit Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (lege cu caracter organic):   „Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice” (L.489/2006 art. 8, alin. 1).

2.             Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin HG 53/2008,  Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul)  „exercită slujirea de învățător, slujitor al Sfintelor Taine și păstor al eparhiei sale” (Statut BOR art. 88, alin. 1).

3.             Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin HG 53/2008,  „Cultele funcționează cu respectarea prevederilor legale și în conformitate cu propriile statute sau coduri canonice, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor credincioși” (Statut BOR art. 8, alin. 3).

4.             Definiția oferită de Legea 217/2003 violenței psihologice este: „impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar”. Prin urmare, lipsa empatiei, care este invocată de doamna ascultătoare ca principală cauză a suferinței imediate și a lipsei de susținere din partea soțului, precum și a părerii că ar fi putut fi abuzată psihologic, nefiind explicit menționată în definiția violenței psihologice nu era și nu este un indiciu clar al violenței domestice manifestate sub forma violenței psihologice, în sensul legii, cu atât mai mult cu cât a fost prezentată în timpul unei emisiuni interactive de dialog duhovnicesc între un ierarh al Bisericii și credincioșii săi. De altfel, doamna ascultătoare, cu vădită intenție de a-și menține căsnicia, a întrebat dacă există vindecare și soluție, iar ierarhul, în calitatea sa de învățător al credinței, i-a prezentat condițiile duhovnicești ale vindecării precum și soluția, potrivit legii creștine.

5.             Deși cunoaștem că potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, art. 42 indice 2-4:  „În cadrul difuzării în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenței domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violențeidomestice asupra existenței numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenței domestice". Informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon"Telverde destinat victimelor violenței domestice", în cazul radiodifuzorilor, se realizează prin citirea textului "În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice" însoțit de o mențiune cu numărul de telefon Telverde. Informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenței domestice", în cazul serviciilor de televiziune, se realizează prin afișarea textului "În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice" însoțit de o mențiune cu numărul de telefon Telverde, afișată static și lizibil pe toată durata programului”, totuși, având în vedere că: a) programul nostru nu abordează în mod expres tema violenței domestice ci dialogul religios cu credincioșii; b) s-a solicitat, cu bună-credință și cu intenție vădită de a se păstra căsnicia, un răspuns pentru vindecarea vieții conjugale și a lipsei de empatie a soțului interlocutoarei și c) lipsa empatiei nu figurează în lista caracteristicilor violenței psihologice, ca formă de manifestare a violenței domestice, așa cum este descrisă aceasta de legea română, redacția Radio Dobrogea a apreciat că nu se întrunesc condițiile pentru informarea victimelor violenței domestice prin mesajul „Telverde”.” se arată în Punctul de vedere al Arhiepiscopiei Tomisului.

În ce privește al doilea caz din emisiune, arată întemeiat reprezentanții Radio Dobrogea, persoana care a scris postului „nu este nici sursa nici victima unei violențe domestice, iar răspunsul oferit de către ierarh nu are legătură cu subiectul violenței ci al bunei înțelegeri/consensului dintre soți. Prin urmare, nu se impunea anunțul „Telverde”.”, se scrie în Punctul de vedere care are următoarea CONCLUZIE:

„Definirea, încadrarea juridică respectiv sancționarea unui abuz sau a unei violențe o exercită legea statului, prin organele abilitate. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, fără a se substitui organelor legii, medicilor, psihologilor sau altor specialiști, a oferit soluții strict duhovnicești, în limitele statutului Bisericii Ortodoxe Române, având atribuția de învățător al credinței pentru propriii credincioși.

Solicitările interlocutoarelor din emisiunea supusă analizei aveau ca obiect vindecarea spirituală a vieții de familie, din perspectivă creștin-ortodoxă, nu din perspectiva altor credințe, curente sociale sau filozofii. Prin urmare, s-a oferit răspuns în acest sens. Înțelegem că răspunsul creștin-ortodox poate naște reacții din partea acestor diverse abordări, însă el rămâne același, întru totul similar celor afirmate de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, motiv pentru care nu era.

Întrucât în primul caz, „abuzul psihologic” era presupus pe baza „lipsei de empatie” a soțului, element neprevăzut de legea prevenirii violenței domestice, iar în al doilea caz nici nu s-a pus problema violenței, Radio Dobrogea nu a afișat anunțul „Telverde”.

Solicităm respectuos îndrumarea Consilului Național al Audiovizualului pentru modul în care ar trebui să ne raportăm la anunțul „Telverde” pentru spețele în care violența domestică nu este evidentă, ci doar dedusă din elemente indirecte, neprevăzute de lege.”, conchide răspunsul doct al postului Radio Dobrogea.

Nesocotind însă argumentele juridice și legea, CNA a decis să acorde o amendă abuzivă. La solicitarea noastră, Arhiepiscopia Tomisului a transmis că o va contesta.

Citiți și Av. Irina Stanciu: Femeia și Sfânta Scriptură