ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Guvernul Marii Britanii a recunoscut că dârele chemtrails lăsate de avioane sunt reale și nu este vorba de o „teorie a conspirației”. În 2014, ca răspuns la o solicitare în temeiul Legii privind libertatea de informare, Departamentul pentru Energie și Schimbări Climatice al Regatului Unit („DECC”) a declarat:

„Societatea Regală a publicat un raport în 2009 care explică metodele SRM [„solar radiation modification” - modificarea radiației solare]. Nicio metodă SRM care ar putea include pulverizarea pentru reflectarea luminii soarelui sau modificarea norilor nu este efectuată de HMG [Guvernul Majestății Sale] și, după cunoștințele noastre, nu este efectuată în sau deasupra Regatului Unit. Deși SRM este discutat în raportul Societății Regale, aceasta nu recomandă implementarea unui program de SRM... DECC a finanțat proiecte la Met Office Hadley Center cu privire la efectele SRM... Guvernul nu întreprinde activități de geoinginerie și, din câte știm, nimeni nu face asta în Marea Britanie.”

Regatul Unit nu a negat niciodată că SRM sau chemtrails nu există, au negat doar că „din câte știu [ei]”, acestea nu se întâmplă pe cerul Regatului Unit în acest moment, scrie thepeoplesvoice.tv, care prezintă raportul.

Ce sunt chemtrails?

Chemtrails sunt emisii neobișnuite de jet persistente despre care se crede că sunt cauzate de agenți chimici sau biologici eliberați de aeronave. Acestea sunt diferite de „contrails”, care sunt urme de condensare a vaporilor de apă și se disipează destul de rapid. În videoclipul de mai jos este un exemplu de dâre chimice tipice:

 
Expose-news.com menționează: În raportul Royal Society din 2009 se afirmă: „Solar Radiation Management (SRM) [sunt] tehnici care reflectă un mic procent din lumina și căldura soarelui înapoi în spațiu.”

A susține că motivele celor care practică geoingineria sunt benefice și bine intenționate (adică „gestionarea radiațiilor solare” și reducerea „încălzirii globale”), dar a ști că operațiunile provoacă daune din cauza efectului net de încălzire este la fel de eronat, a scris Carnicom Institute. „Operațiunile, așa cum sunt practicate, nu sunt un experiment bazat pe intenții benefice; dezvoltatorii înțeleg fizica destul de bine și modul cum se aplică [aceste metode] (în sfera lor de interes). Fiți siguri că rețeaua de desfășurare nu este centrată sau limitată la principiile «gestionării radiațiilor solare»”.

Societatea Regală și-a reiterat în 2011 poziția împotriva utilizării chemtrails:

„Interesul pentru tehnologiile SRM a crescut rapid în ultimii ani, întrucât a fost recunoscut potențialul lor de a fi și utile, dar și/sau dăunătoare planetei. Metodele SRM pot reduce temperaturile rapid și în mod relativ ieftin. Cu toate acestea, aceste tehnologii ar putea avea și efecte secundare neprevăzute semnificative. Mai mult, ele nu ar afecta cauza schimbărilor climatice.”

În mai 2020, guvernul Regatului Unit a publicat un document de politică denumit „Opinia guvernului britanic cu privire la tehnologiile de eliminare a gazelor cu efect de seră și managementul radiațiilor solare”. Guvernul Marii Britanii a declarat:

„Înlăturarea gazelor cu efect de seră (GGR) și managementul radiațiilor solare (SRM) sunt termeni care descriu o serie de tehnologii care urmăresc să contracareze schimbările climatice cauzate de om, [contracarare efectuată] prin intervenții deliberate pe scară largă în sistemele naturale ale Pământului. Acestea sunt uneori denumite «geoinginerie» sau «inginerie climatică»”.

„Prioritatea noastră este să abordăm cauza principală a schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile umane și prin adaptarea la acele efecte care sunt inevitabile.”

Oamenii, gazele cu efect de seră și dioxidul de carbon nu cauzează schimbările climatice.

În documentul Guvernului se mai menționează:

„Tehnologiile SRM reflectă înapoi în Spațiu o parte din energia Soarelui care ajunge la Pământ. Exemple [de astfel de tehnologii] sunt luminarea norilor marini și injectarea de aerosoli în stratosferă.

Guvernul nu implementează [metoda] SRM și nu are intenția să facă acest lucru. Guvernul Regatului Unit a comandat cercetări privind efectele SRM asupra climei și monitorizează cercetările în acest domeniu.”

Din nou, nu este negat faptul că sunt folosite chemtrails, negându-se doar că guvernul le folosește – cel puțin, în timp ce „monitorizează cercetările în acest domeniu”.

În loc de SRM, guvernul Regatului Unit se concentrează pe eliminarea „în mod activ a gazelor cu efect de seră din atmosferă” („GGR”). Consilierii independenți ai guvernului, Comitetul pentru Schimbări Climatice („CCC”), au precizat clar că GGR-urile vor fi esențiale pentru realizarea obiectivului de „zero emisii nete” din Acordul de la Paris.

CCC este condus de Lord Deben, care a ocupat mai multe posturi ministeriale la nivel înalt. De asemenea, a fondat și conduce Sancroft, o companie de consultanță privind responsabilitatea corporativă, care lucrează cu companii de top din întreaga lume pentru a le ajuta să-și îmbunătățească impactul asupra mediului, precum și din punct de vedere social și etic. Ar trebui efectuată o evaluare a conflictului de interese în cazul lui Lord Deben.

Publicat în iunie 2021, cel mai recent raport CCC privind progresul în reducerea emisiilor și adaptarea la schimbările climatice oferă peste 200 de recomandări de politici care acoperă fiecare parte a guvernului.

În ciuda faptului că guvernul „se concentrează” pe tehnologiile GGR, raportul menționează „GGR” doar de 8 ori, toate menționările fiind într-o singură secțiune, ocupând abia jumătate din pagina 13 a raportului de 32 de pagini.

În schimb, „taxe” este menționat de 20 de ori, „tarif” de 8 ori, „finanțare” de 16 ori și „piață” de 10 ori. Numărul menționărilor unor termeni într-un raport indică adevăratul scop al acelui raport. Iar punctul central al raportului CCC poate fi rezumat în una dintre recomandările lor către prim-ministru și biroul Cabinetului și repetat ca recomandare către Unitatea COP, Biroul de Externe, Commonwealth și Dezvoltare și Departamentul pentru Comerț Internațional (pag. 3,4):

„Depuneți eforturi pentru a asigura mai multe angajamente de finanțare pentru climă din partea țărilor dezvoltate pentru mobilizarea a 100 de miliarde de dolari pe an ca finanțare pentru climă cât mai curând posibil.”

Eliminarea gazelor cu efect de seră

În iulie 2019, guvernul britanic a adoptat o legislație pentru introducerea unui obiectiv mai ambițios, angajându-se ca Regatul Unit să atingă zero emisii nete până în 2050. Realizarea acestui obiectiv ar necesita implementarea de noi infrastructuri, inclusiv tehnologii pentru eliminarea gazelor cu efect de seră din atmosferă și depozitarea lor permanent în subteran.

Este important să ne reamintim că gazele cu efect de seră nu sunt cauza schimbărilor climatice, în ciuda faptului că o întreagă industrie a fost creată bazându-se pe ideologia „combaterii” gazelor cu efect de seră și referitoare la „zero net”.

Guvernul a solicitat Comisiei Naționale pentru Infrastructură să examineze tehnologiile pentru eliminarea gazelor cu efect de seră. Raportul final al studiului – „Inginerii de eliminare a gazelor cu efect de seră” – a fost publicat la 29 iulie 2021. Raportul a recomandat guvernului să se angajeze în implementarea pe scară largă de noi tehnologii GGR până în 2030, cu 20 de ani mai devreme decât termenul menționat în legislația din 2019.

„Înlăturarea dioxidului de carbon din aer este costisitoare. Acest nou sector ar putea avea venituri de 2 miliarde de lire sterline până în 2030 și de zeci de miliarde până în 2050. Pe termen lung, industriile poluante, nu contribuabilii, ar trebui să suporte aceste costuri, plătind pentru ingineriile de eliminare”, a recomandat Comisia Națională pentru Infrastructură.
 
Măsurile de „combatere a schimbărilor climatice” nu sunt bune pentru climă, ci pentru Big Business.