ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


JADL

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR

PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR

Tel. 004-0744.369.973;

email:asociatia.jadl@gmail.com

Către,

SENATUL ROMÂNIEI

Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,

Bucuresti, cod poștal: 050711

Telefon: 021 414 27 09;

021 414 29 83;

Fax: 021 315 89 42;

E-mail:infopub@senat.ro

ACTUALIZARE: O nouă trădare națională: Cele trei proiecte de lege ale Justiției au fost votate astăzi și urmează a fi promulgate

Spre știință :

-Președintele Senatului – d-na GORGHIU Alina-Ștefania

-Biroul Permanent al Senatului

-Comitetul Liderilor de Grupuri Parlamnetare

-Grup Parlamentar PSD

-Grup Parlamentar PNL

-Grup Parlamentar AUR

-Grup Parlamentar USR

-Grup Parlamentar UDMR

-Senatori Neafiliați

Subscrisa-ASOCIAȚIA JURIȘTILOR pentru APĂRAREA DREPTURILOR și LIBERTĂȚILOR (JADL), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter autonom, neguvernamental și apolitic, cu sediul în București, sector 2, strada Dimitrie Marinescu nr.1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecatoria Sector 1 București la nr.33/16.03.2016, având CIF45823040, email: asociatia.jadl@gmail.com, telefon 0744369973,prin Președinte - Avocat Marina-Ioana Alexandru,

în calitatea noastră de organizație nonguvernamentală care are drept scop apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor României, (printre altele) prin monitorizarea activității autorităților publice și desfășurarea de activități de îmbunătățire a cadrului legislativ din România pentru respectarea drepturilor și libertăților omului,

în temeiul dispozițiilor din Constituția României de la:

Art.1(5) - "În România, respectarea Constituției, a supremației sale…este obligatorie" și (4) – "Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale.”

Art.21– Accesul liber la justiție,

Art.23(1) - Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile,

Art.24(1) - Dreptul la apărare este garantat. ,

Art.29(2) - Libertatea conștiinței este garantată,

Art.30(1)-„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor..........sunt inviolabile.”,

Art.31– Dreptul la informație,

Art.51 – Dreptul la petiționare,

Art.52(1)– Dreptul persoanei vatămate de o autoritate publică,

Art.52(3)-"Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență”,

Art.54(1)– Fidelitatea față de țara este sacră,

Art.55(1)– Cetațenii au dreptul și obligația să apere România,

Art.69(1) –În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului,

Art.147(4) –"...deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii...”,

raportat la Art.2(1)– Suveranitatea națională aparține poporului român,

considerăm că este de datoria noastră să vă atragem atenția asupra tuturor situațiilor de nelegalitate și anticonstituționalitate extrem de grave, având dreptul și autoritatea să vă cerem cu fermitate, să stopați disoluția totală a statului român și să RESPINGEȚI adoptarea pachetului legislativ denumit "Legile Justiției”, respectiv proiectele de lege care au fost votate de Camera Deputaților (cu incredibilă superficialitate și lipsă de responsabilitate) și care v-au fost înaintate la Senat spre vot decizional sub următoarele numere de înregistrare:

- L594/2022 - Proiect de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii;

- L603/2022 - Proiect de lege privind organizarea judiciară;

- L612/2022 - Proiect de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor.

În acest sens, având convingerea că dumneavoastră înțelegeți gravitatea situației și că veți face toate demersurile pentru ca România prin organele sale reprezentative, să fie responsabilă, așa cum are nevoie, respectâd și apărând națiunea română, suveranitatea națională, independența, unitatea și indivizibilitatea statului român, vă învederăm și vă NOTIFICĂMdupă cum urmează:

1.Constituția României este obligatorie, motiv pentru care, dispozițiile cuprinse în ea, nu pot fi obiect de negociere.

Modificarea sau schimbarea Constituției României se face exclusiv prin voința poporului român și numai prin referendum.

2.Atacul asupra Constituției României este sinonim cu atacul asupradrepturilor și libertăților cetățenilor români, pe care trebuie să le garantați și să le apărați potrivit Constituției.

Poporul Român este titularul natural și de drept al puterii politice (conform art.2 pct.1 din Constituția României) și cel care v-a împuternicit prin mandatul acordat, oferindu-vă posibilitatea și onoarea de a deveni înalți demnitari ai statului trimiși în Parlamentul României pentru a sluji nevoilor și intereselor poporului român și cel care vă plătește salariile și indemnizațiile din munca fiecărui cetățean român care se nevoiește din greu pentru aceasta.

3.Faptul că astăzi, în România, un Ministru al Justiției (care este simultan și parlamentar ales de către cetațeni) îndrăznește să propună eliminarea sancțiunilor pentru judecători și procurori în caz de nerespectare a deciziilor Curții Constituționale și a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justițieîn soluționarea recursurilor în interesul legii ori în dezlegarea unor chestiuni de drept, iar o majoritate parlamentara, la Camera Deputaților, a adoptat prin vot desființarea practic a Constituției României, ca fiind ceva normal, pe de o parte înseamnă instigare la nerespectarea Constituției, ceea ce determină apariția stării de insecuritate juridică și a susceptibilității de a intra sub incidența dispozițiilor art. 394-398 cod penal cu privire la trădare prin acțiuni împotriva ordinii constituționale pentru toți aceia care au votat cu DA acest pachet de legi, iar pe de alta parteînseamnă sperjur ( mărturie mincinoasă prin jurământ pe BIBLIE și pe CONSTITUȚIA ROMÂNIEI)

Mai mult decât atât, în toate intervențiile publice, discursurile și răspunsurile la întrebările puse, Ministrul Justiției din România, motivează eliminarea sancțiunilor pentru judecători și procurori în caz de nerespectare a Constituției și a deciziilor CCR și ICCJ, prin faptul că aceste măsuri au scopul de a garanta supremația dreptului Uniunii Europene, respectiv a Hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în fața Constituției și legislației din România.

Cu alte cuvinte, nu contează care sunt nevoile și interesele României și ale cetațenilor acesteia, dacă UE a venit și a spus într-un fel, asta devine lege obligatorie în România, adică, Ministrul Justiției, împreună cu o majoritate de la Camera Deputatilor, ne impun prin acest pachet de legi ale justiției, desființarea României ca stat de drept independent, suveran, național, unitar și indivizibil, adică desființarea valorilor supreme, a tradițiilor, a idealurilor, a credinței, a libertății noastre ca țară și popor.

Cu privire la Parlamentul România există numeroase antecedente în materie de neconstituționalitate a legilor și a ordonanțelor adoptate, astfel încât, Curtea Constituțională a României a emis multe decizii prin care a declarat neconstituționalitatea acestora.

Nici până în prezent, Parlamentul României nu a definitivat procedura de punere în acord a textelor de lege sau de ordonanțe declarate neconstituționale de către CCR până acum.

Adoptarea pachetului legislativ denumit "Legile Justiției” prin care se legiferează nerespectarea Constituției României, a deciziilor Curții Constituționale și a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justițieîn soluționarea recursurilor în interesul legii ori în dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile acestora urmând a fi opționale și eventual facultative, provoacă desființarea statului de drept, implicit și a Parlamentului României, care ar urma să devină o instituție de decor absolut inutilă.

4.Faptul că acest pachet legislativ denumit "Legile Justiției” a trecut la vot de Camera Deputaților cu majoritatea de voturi ale deputaților aparținând Coaliției de Guvernare, că nu s-a ținut cont de amendamentele si solicitările imperative făcute atât de Consiliul Superior al Magistraturii, de organizațiile de magistrați, cât și din partea societății civile, demonstrează prin fapte de netăgăduit, adică prin felul în care s-a votat, că exista o imixtiune a directivelor venite la ordin politic în activitatea legislativă, iar separarea puterilor în stat fiind doar la nivel de teorie.

Acest fapt a fost reclamat puternic de toți cei care au făcut amendamente la acest pachet de legi.

5.Noile prevederi din acest proiect de legi ale justiției arată că actele unilaterale și/sau protocoalele încheiate de către instanțele de judecată, parchete și serviciile de informații vor rămâne secrete chiar dacă este afectată procedura judiciară, independența justiției fiind grav afectată.

Nu există garanții pentru independența judecătorilor care să nu mai admită intervenția în desfășurarea procedurilor juridice a vreunui organism, serviciu sau altă entitate/instituție din afara sistemului judiciar.

Prin protocoalele încheiate între SRI și PICCJ, CSM, ICCJ, IJ se încalcă flagrant dreptul cetățenilor la un proces echitabil, se împiedică accesul liber la informațiile legate de justiție în general sau la actele administrative extrajudiciare emise de către autotitățile publice sau între acestea, care au legătură și afectează desfășurarea procedurilor judiciare, etc.

6.A adopta Legile Justiției în forma pe care dumneavoastră, Senatul României, le aveți venite de la Camera Deputaților, înseamnă la propriu să desființați Puterea Judecătorească, transferînd-o în subordinea și controlul total al factorului politic, ceea ce este inadmisibil și anticonstituțional.

7.Comisarul European pentru Justiție, domnul Didier Reynders, a cerut autorităților de la București să nu adopte Legile Justiției, fără opinia Comisiei de la Veneția.

În calitate de cetățeni liberi și suverani ai României – titulari naturali și de drept ai puterii politice, conform art.2 pct.1 teza I din Constituția României, vă NOTIFICĂMși următoarele:

- Democrația nu se poate mima, iar instigarea la nerespectarea Constituției Romăniei la comanda UE și a celor care o controlează, în așa fel încât poporul să nu mai aibă nicio putere și să nu mai incomodeze planurile împotriva intereselor României și împotriva cetățenilor săi, înseamnă încălcarea interesului național, al legalității și al bunei credințe, principiul transparenței și principiul fidelității față de România și respectului față de oameni.

-În aceest moment, prin votul acordat de către acei parlamentari care la Camera Deputatilor au spus DA pentru aceste Legi ale (in)Justiției, s-a pus în pericol siguranța și securitatea națională a României, iar abuzul de putere pe care exercitat reprezintă un atac fără precedent la însăși securitatea vieții individuale și colective a cetățenilor români.

-Prin Constituția României demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate.

- Constituția României, suveranitatea și libertatea poporului român nu se negociază, nu se comercializează și nu se contestă, acestea sunt sacre și nu reprezintă favoruri care să fie acordate după bunul plac al unei instituții sau al unui funcționar public - salariat al poporului român.

- La validarea mandatului fiecare parlamentar (senator și deputat) a jurat în fața lui Dumnezeu, pe onoare și conștiință….

Jur credință patriei mele România;

Jur să respect Constituția și legile țării;

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României;

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor;

Așa să-mi ajute Dumnezeu. / Jur pe onoare și conștiință”

-În calitate de reprezentanți ai României și funcționari publici – salariați ai poporului român (conform Constituției României), ocupanți ai unor funcții de înaltă demnitate în Statul Român,aveți obligația sacră să fiți fideli României și poporului ei, să puneți țara și poporul ei înainte și mai presus de propria persoană și propriile interese sau interese străine de țară și directive politice, să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale poporului român, respectând și aplicând fără echivoc dispozițiile imperative ale Legii Fundamentale și Suverane a Statului român – Constituția României.

Pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem să dați dovađă de respect și considerație față de poporul român și față de toți cetățenii României în slujba cărora ați ales să vă aflați, conform Constituției României .

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca, în mod flagrant Legea suverană și fundamentală a țării – Constituția României.

Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la situația de drept și de fapt creată prin atacul fără precedent la Constituția României, precum și la prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, a siguranței naționale și securității vieții cetățenilor, etc. astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația menționată.

SOLICITĂM de asemenea să ne confirmați de îndată primirea prezentei notificări și a numărului de înregistrare alocat de la Biroul sau Grupul Parlamentar din care faceți parte.

Confirmarea dumneavoastra referitor la cele învederate mai sus va fi dovada bunei-credințe a dumneavoastră față de faptul că nu ignorați problemele menționate și aspectele atât de importante, pe subiectul ce face obiectul discuției în cauză.

Cu respect,

Asociația

JURIȘTILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR

prin Președinte,

Avocat MARINA-IOANA ALEXANDRU

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews