ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Active News vă informa, încă din 1 noiembrie, că statul român este obligat să le înapoieze banii celor care au donat pentru „Cumințenia Pământului”. Vorbim de 1.273.668 euro. 
 
Obligația statului nu era una de ordin moral, ci legal, ea fiind prevăzută în art.4 din OUG 10/2016: „în situația în care, din orice motiv, până la data de 31 octombrie 2016, statul român nu dobândește dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra bunului cultural mobil (...), sumele colectate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se restituie donatorilor. Condițiile, procedura și termenele pentru restituirea sumelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016”.

Pe ultima sută de metri a mandatului, Guvernul Cioloș a încercat să aducă amendamente la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 10/2016, aflat la comisiile Camerei Deputaților. Amendamentele vizau „reglementarea opțiunii donatorilor de a solicita restituirea sumelor donate, în mod expres, în scris către Ministerul Culturii, în termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență, precum și a situației în care nu vor putea fi identificați toți donatorii sau în care aceștia nu își vor exercita opțiunea privind restituirea sumelor donate”.

Demersul de modificare a legii a fost, ca și campania de subscripție publică, un eșec. Cum Ordonanța de Urgență pe care însuși Guvernul Cioloș a adoptat-o prevedea ca termen limită pentru stabilirea mecanismelor de restituire a donațiilor data de 31 decembrie, astăzi Executivul a fost nevoit să adopte o hotărâre de guvern în acest sens. 

„Hotărârea adoptată de Guvern stabilește condițiile, etapele și termenele pentru procedura de restituire a donațiilor, precum și modelul cererii de restituire. De asemenea, reglementează modalitatea de suportare a comisioanelor, precum și a diferențelor de curs valutar aferente restituirii donațiilor, care vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii”, ne anunță Guvernul Cioloș, printr-un comunicat de presă.

Astfel, „sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilități deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului și/sau din conturile în lei deschise la instituțiile de credit. Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii la instituțiile de credit.”

HG stabilitește și mecanismele de restituire a donațiilor efectuate prin intermediul companiilor de telefonie mobilă. „Pentru restituirea sumelor încasate din SMS-uri și din numerele liniilor de telefonie fixă, Ministerul Culturii va încheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic. Operatorii de telefonie mobilă au fluxuri diferite de decontare a sumelor, ceea ce presupune termene diferite de încasare efectivă a banilor și transferul lor în conturile Ministerului Culturii. Mecanismele de decontare de către operatorii de telefonie mobilă a sumelor donate prin sms presupun fluxuri diferite de decontare a acestora, respectiv încasarea efectivă a sumelor donate doar odată cu plata facturilor emise de către operatorii de telefonie mobilă către beneficiarii acestor servicii.

În cazul sumelor de bani provenind din SMS-uri și din numerele liniilor de telefonie fixă neîncasate până la data de 31 ianuarie 2017 (n.r. - ?! Campania s-a încheiat, oficial, la 30 septembrie a.c.), nu vor mai fi transferate către Ministerul Culturii, urmând a fi returnate către donatori direct de către operatorii de telefonie mobilă. Returnarea se va face în baza unei liste pe care Ministerul Culturii o va primi de la operatorii de telefonie mobilă și de la integratorul tehnic, listă care va cuprinde numărul de telefon de la care a fost făcută donația prin SMS și data tranzacției donației prin SMS.

Pentru donațiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se calculează și se face returnarea sumei către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid.”

Ȋn mărinimia lui, Guvernul Cioloș se gândește și la donatorii ce nu pot fi identificați. „Spre exemplu, în cazul donațiilor efectuate în numerar la ghișeele băncilor sau prin intermediul automatelor bancare care acceptă numerar pentru efectuarea unei plăți, donațiile efectuate prin cartele prepaid care au expirat, etc), se prevede posibilitatea ca aceștia să depună la Ministerul Culturii la adresa/adresele, inclusiv prin poșta electronică (...), o cerere de restituire a sumelor, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern. Cererea poate fi depusă până la data de 31 octombrie 2017.

Cererea de restituire va fi însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitanților și trebuie să conțină următoarele elemente:
- denumirea solicitantului;
- codul de înregistrare fiscală/CNP;
- domiciliul solicitantului;
- suma solicitată la restituire;
- codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;
- banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
- documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original.
- numărul de telefon la care poate fi contactat și numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

Ministerul Culturii verifică respectarea tuturor obligațiilor pentru efectuarea plății, urmând ca în termen de 60 de zile de la depunerea cererii să fie restituite sumele donate.”

Banii donatorilor neidentificați și ai celor care nu doresc restituirea devin venituri la bugetul de stat

Conform Hotărârii de Guvern adoptată azi, persoanele fizice sau juridice care au făcut donații și nu doresc restituirea acestora „își pot exprima opțiunea, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii, până la data de 31 martie 2017.”

Banii acestora, dar și, atenție!, sumele „pentru care donatorii nu au putut fi identificați indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donației, până la 31 decembrie 2017 se fac venituri la bugetul de stat”.

„Donațiile încasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, pot fi restituite în mod direct donatorilor fie de către aceste persoane juridice, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Culturii, fie în mod direct de către Ministerul Culturii.

Comisioanele precum și diferențele de curs valutar aferente restituirii donațiilor, indiferent de mijlocul prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.

Conform H.G., donațiile vor putea fi restituite integral donatorilor până la data de 31 decembrie 2017. La campania publică au participat peste 100.000 de donatori.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews