ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


În aceste zile, la Moscova, au loc manifestări cu prilejul împlinirii a 1.000 de ani de la moartea Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei.

La evenimente participă și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal.

”Am prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și am oferit o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur. Așa cum știm cu toții anul acesta este Anul omagial al Sfântul Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română. De asemenea, am oferit medalia editată cu acest prilej la București. Atât Patriarhul Kiril, cât și Președintele Putin în mesajul său, au spus că nu vorbim de o sărbătoare pur religioasă, ci este sărbătoarea culturală și națională a întregii națiuni ruse. De aceea, astăzi, după Sfânta Liturghie s-a oficiat un Te Deum de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate în timpul celor zece secole de existență creștină a poporului rus și în mod simbolic au fost sfințite steagurile ținute de ofițeri ai armate ruse, cu icoana Sfântului Vladimir, steaguri care vor fi trimise în fiecare regiune care constituie Federația Rusă astăzi”, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon.

În mesajul său către Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhul României a afirmat că poporul ortodox rus are o vocație creștină pentru eternitate.

"Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales între Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea lor creștină. În acest sens, observăm faptul că pe stema Rusiei se află vulturul bicefal încununat de Cruce înălţându‑se spre cer, iar Sfântul Gheorghe, biruitor asupra răului, reprezintă inima stemei. Aceasta arată şi că poporul ortodox rus, împreună cu toată Ortodoxia, are o vocaţie creștină pentru eternitate, că poartă în el taina Crucii şi a Învierii ca o taină a suferinţei pentru credinţă şi a biruinţei asupra răului prin rugăciune", a afirmat PF Daniel.

De-asemenea, Patriarhul României a mai spus că Biserica Ortodoxă Rusă a reușit, după căderea comunismului, să "redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării și al relativismului moral".

"În mod deosebit, perioada îndelungată de multe suferinţe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, din cauza prigoanei împotriva credinţei creştine în vremea ateismului agresiv din secolul 20, a reprezentat o vreme a răstignirii, dar şi un timp al speranţei de libertate pentru ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Biserici. În acel timp de prigoană, Biserica a rămas statornică în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, reuşind, după anii 1990, să redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării şi al relativismului moral", a transmis PF Daniel.


Iată mesajul integral al PF Daniel, postat pe Basilica.ro.

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte KIRIL,
Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii
 
Preafericirea Voastră,
Iubit frate şi coliturghisitor,
           
Cu bucurie în Hristos Domnul, am primit invitaţia fraternă a Preafericirii Voastre ca o delegaţie a Patriarhiei Române să participe la Moscova, în zilele de 27-28 iulie 2015, la festivităţile consacrate împlinirii unui mileniu de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei (980-1015).
 
Acest însemnat popas solemn prilejuiește pentru întregul popor rus binecredincios evocarea celor mai semnificative momente ale bogatei și îndelungatei istorii a Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi reliefarea importanţei deosebite pe care îl are momentul primirii Sfântului Botez de către poporul rus.
 
Botezul unui popor reprezintă o lucrare sfântă prin care fiecare persoană care alcătuieşte acest popor, creată după chipul lui Dumnezeu, se leapădă de omul cel vechi, adică de păcat, și se uneşte cu Hristos prin primirea harului dumnezeiesc şi împlinirea poruncilor, pentru a dobândi asemănarea cu El.
 
În acest sens, Botezul primit spre iertarea păcatelor este începutul intrării omului în Împărăţia cerurilor, aşa cum ne spune Evanghelia după Ioan, citând cuvintele Mântuitorului adresate lui Nicodim: „De nu se va naște cineva din apă şi din Duh, nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Iar un popor care se unește cu Hristos prin Botez simte bucuria harului și lucrarea iubirii lui Dumnezeu în viaţa sa. 
 
De aceea, un popor cu adevărat creştin este un popor al iubirii jertfelnice și al bucuriei sfinte chiar și atunci când trece prin necazuri. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (...) nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 35; 39).
 
Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales între Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea lor creștină. În acest sens, observăm faptul că pe stema Rusiei se află vulturul bicefal încununat de Cruce înălţându‑se spre cer, iar Sfântul Gheorghe, biruitor asupra răului, reprezintă inima stemei. Aceastaarată şi că poporul ortodox rus, împreună cu toată Ortodoxia, are o vocaţie creștină pentru eternitate, că poartă în el taina Crucii şi a Învierii ca o taină a suferinţei pentru credinţă şi a biruinţei asupra răului prin rugăciune.
 
În mod deosebit, perioada îndelungată de multe suferinţe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, din cauza prigoanei împotriva credinţei creştine în vremea ateismului agresiv din secolul 20, a reprezentat o vreme a răstignirii, dar şi un timp al speranţei de libertate pentru ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Biserici. În acel timp de prigoană, Biserica a rămas statornică în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, reuşind, după anii 1990, să redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării şi al relativismului moral.
 
La acest binecuvântat prilej al împlinirii a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, adresăm Preafericirii Voastre și întregii Biserici Ortodoxe a Rusiei felicitări frăţeşti, urări de bine și de bogată sporire în lucrarea duhovnicească pe care o desfăşuraţi, spre binele poporului rus dreptcredincios, al Ortodoxiei universale şi spre slava Preasfintei Treimi.
 
Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul nostru,
 
† DANIEL
Patriarhul României

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews