ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


În aceste vremuri întunecate, marea miză a viitorului națiunii noastre o constituie educarea tinerilor ca o elită națională și creștină. Biserica Ortodoxă Română își asumă această misiune, deși contextul este tot mai puțin favorabil, școala și în general, societatea românească fiind infestate de neomarxismul cultural, de un globalism prost înțeles și golit de spiritualitate.

În Arhiepiscopia Craiovei, eparhia unde Dumnezeu mi-a îngăduit să slujesc ca preot de spital, educația și formarea tinerilor creștini ortodocși a fost asumată pe deplin și prin metode educative pline de viață, compatibile cu dezideratele și căutările tinerilor noștri.

Grupurile de voluntari constituite prin voința liberă a tinerilor ortodocși din Eparhia noastră și coordonate de preoți, beneficiază atât de suport financiar și material din partea parohiilor și Arhiepiscopiei Craiovei, cât și de un mecansim regional de colaborare și promovare a valorilor creștine numit Congresul Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Olteniei. Acest congres – care nu are nimic de-a face cu împietrirea și formalismul unor manifestări de acest gen din spațiul laic – sprijinit și coordonat cu implicarea directă a IPS Dr. Acad. Irineu, Mitropolitul Olteniei, a ajuns în acest an la a XI-a ediție.

Printre ideile discutate de către reprezentanții tinerilor ortodocși din Oltenia, s-a numărat și propunerea de dezvoltare a unor mecanisme de colaborare între tineri la nivelul eparhiilor din componența Mitropoliei Olteniei. La puține luni de la discuțiile avute cu tinerii în cadrul Congresului, Arhiepiscopia Craiovei răspunde cu o frumoasă inițiativă sub genericul „Agapa Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Craiovei”.

Aceast proiect de catehizare și de așezare în împreună lucrare a elitei tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Craiovei va avea loc în zilele de 26-27 noiembrie 2016 și va implica un număr de peste 100 de lideri și membri ai grupurilor de tineri din eparhia noastră. Timp de două zile, rugăciunea va fi însoțită cu activități și dezbateri în cadrul cărora tinerii vor fi ajutați de către preoți să caute și să găsească răspunsuri la provocările pe care ei trebuie să le înfrunte în societatea contemporană.

În Arhiepiscopia Craiovei se mizează pe tineri, căci viitorul Națiunii Române sunt acești tineri. Dacă vrem un viitor național și creștin pentru națiunea noastră, atunci trebuie să lucrăm cu tinerii, să-i aducem pe Calea lui Dumnezeu, întru Adevărul lui Hristos și întru dobândirea Vieții binecuvântate în Duhul Sfânt.

În societatea românească, tinerii sunt ignorați, uitați, obligați să părăsească țara și să-și caute împlinirea personală și profesională în țări străine. Biserica Ortodoxă Română îi vrea acasă pe acești tineri, în țară, astfel încât munca și talentul tinerilor români să contribuie la progresul Națiunii Române și nu al unor națiuni străine.

În tineri trebuie investit mult: bani, resurse materiale, resurse umane, răbdare și mai ales, multă iubire. Mitropolia Olteniei alocă un efort tot mai mare, de la an la an, pentru dezvoltarea rețelei grupurilor de tineri creștini ortodocși din Oltenia, în așa fel încât Cogresul Congresul Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Olteniei să fie o adunare vie, puternică și reprezentativă pentru comunitatea tinerilor din eparhia noastră.

Un deziderat mărturisit de IPS Irineu Mitropolitul Olteniei, în cadrul lucrărilor Congresului, a fost acela de a finanța construirea și dezvoltarea în Oltenia – în magnificul spațiu natural din zona Castelului Roșienilor din localitatea gorjeană Poiana, comuna Turburea, unde s-au desfășurat și ultimele două ediții ale Congresului – a unui centru misionar național și internațional pentru tinerii creștini asemănător celui de la Taizé, Franța.

Dezvoltarea acestui proiect de înființare a unui „Taizé românesc” este însă însoțită de fireasca, necesara dezvoltare a comunității tinerilor creștini ortodocși din Oltenia. „Agapa Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Craiovei” reprezintă un demers foarte important din marele proiect al viitorului „Taizé românesc” din Oltenia și deopotrivă dovada că Biserica Ortodoxă de pe plaiurile oltene zidește nu în primul rând, ziduri – deși baza materială este întotdeauna foarte importantă – ci mai ales, zidește sufletele tinerilor noștri spre desăvârșirea în Hristos.

Nădăjduim că proiectele realizate de Arhiepiscopia Craiovei pentru și împreună cu tinerii din Oltenia să fie modele de bună practică, multiplicate și asumate de alte entități – ale comunității și ale statului – din țara noastră.

Ceea ce vom sădi în sufletele tinerilor noștri va rodi viitorul Națiunii Române. Un viitor care trebuie să fie în Hristos, cu Hristos și pentru Hristos!

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews