Ce prăznuim de Ziua Mărturisitorilor din închisorile comuniste. AFDPR: În perioada 1944-1989, 2.000.000 de oameni au trecut prin ceea ce s-a numit Gulagul bolșevic din România (9 martie)

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


9 martie este ziua națională a foștilor Deținuți Politici Anticomuniști din perioada 1944 - 1989, după ce Parlamentul a adoptat Legea nr. 247/2011, care prevede manifestări pentru aducerea aminte a celor care au pătimit înainte de 1989 doar pentru că aveau alt crez politic decât cel oficial.

În perioada 1944 - 1989, în România au existat, conform calculelor Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), aproximativ 2.000.000 de români care au trecut prin ceea ce s-a numit gulagul românesc, atât încarcerați cât și deportați. Mai multe detalii numărul deținuților puteți citi aici.

Unii dintre acești deținuți au fost considerați de către Nicolae Steinhardt, ulterior Monahul Nicolae de la Rohia, adevărați „sfinți ai închisorilor”, pentru comportamentul lor ireproșabil și trăirea lor duhovnicească extraordinară.

După 1989, s-a creat o adevărată evlavie populară pentru acești noi martiri, sfinți mucenici, între care amintim pe Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu, părintele Ilie Lăcătușu, părintele Gheorghe Calciu, Părintele Gherasim Iscu, Dumitru Bordeianu, Costache Oprișan, Traian Trifan, Radu Gyr, Virgil Maxim, Gheorghe Jimboiu și mulți alții.
 
Dumnezeu să-i aibă în Împărăția Sa!
 
Reproducem cu această ocazie un articol al profesorului Florin Palas:
 
Dreptul la Memorie
 

Astăzi, când se pune din nou problema limitării grave a libertății noastre, trebuie să căutăm spre modelele exemplare ale românilor. Istoria românilor e supusă unui proces de lichidare, afirma un reputat istoric. Marii domnitori sau eroii noștri sunt supuși unui amplu demers de demitizare, conceput de intelectualii-anexă ai unor rețele care țintesc des-ființarea reperelor noastre identitare, a celor care știu că cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cum ei controlează prezentul, controlează și trecutul. Uitați-vă numai la uriașul arsenal care este aruncat în luptă pentru confiscarea și falsificarea gravă a sensurilor și simbolurilor autentice ale rezistenței românești anticomuniste. Intelectuali fără operă, descendenți ai rețelelor Kominternului,  dizidenți de operetă, creați de biroul de cadre al Partidului Comunist Român, foști activiști notorii lipsiți de orice merite profesionale încearcă să acopere crimele pe care regimul ateo-comunist le-a comis asupra poporului român.

Uzurpatorii confiscă până și locurile sacre ale suferinței românești: închisorile comuniste, în care s-au jertfit și au mărturisit înaintașii noștri. Care sunt consecințele? Extrem de grave. Cercetați rapoartele și studiile acestor piloți orbi, cum i-ar fi numit Mircea Eliade, și veți vedea cum este tratată rezistența creștină a românilor la comunism. Vă asigur că nu veți afla nimic despre experimentul satanic petrecut în închisoarea de la Pitești, care avea ca scop final lepădarea de credință a acestor tineri. Nu veți afla nimic despre crezurile și idealurile studenților, militarilor sau țăranilor care au luptat în munți, cu arma în mână, pentru a arăta lumii că exista un colț din pământul românesc care nu-și plecase capul de bunăvoie în fața comuniștilor, cu credința că jertfa lor le va permite românilor să pășească cu fruntea sus pe acest pământ, după cum mărturisea Ion Gavrilă Ogoranu, legendarul lider al grupului de luptători din Munții Făgăraș. Nu veți afla nimic despre rezistența țăranească (țăranii erau arestați pentru implicare în lupta anticomunistă, dar și pentru acte de milostenie creștină, această mare virtute creștină, care ajunsese o infracțiune). Dar, mai ales, nu veți afla nimic despre rezistența ortodoxă, mucenicia și sfințenia mirenilor, preoților sau monahilor din temnițele comuniste. De ce nu trebuie să știm nimic despre cei care prin cuvântul, dar mai ales prin faptele lor, ne duc cu gândul la icoana întâilor creștini? Cei care rugându-se au vărsat lacrimi sfinte pentru neamul românesc trebuie uitați. Pentru a nu deveni imbold sau model pentru noi. Resursele de putere ale acestui neam trebuie întinate. Și atunci pun etichete. Îi acuză că au făcut politică. Omit să spună că țelul politicii lor a fost apărarea credinței creștine. Sfântul închisorilor, așa cum l-a numit Părintele Nicolae de la Rohia pe Valeriu Gafencu, mărturisea înainte de moarte că nu regretă activitatea sa politică, dar că regretă că nu a purtat toată viața cămașa lui Hristos. Mântuirea personală și a neamului românesc a fost țelul lor. Și au demonstrat-o cu prisosință Părinții Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Adrian Făgețeanu, Liviu Brânzaș, dar și mirenii Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Costache Oprișan și atâția alții. Nemaivorbind că alții, cum ar fi Părintele Arsenie Boca, Părintele Ioan Iovan, Părintele Daniil Sandu Tudor, Părintele Dumitru Stăniloae sau Mircea Vulcănescu, care, deși nu au făcut niciodată politică partizană, sunt acuzați de legionarism. Și sunt din nou condamnați. Dar, indiferent ce urzesc vrăjmașii, lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi tăinuită. Ea se arată cu întreaga ei forță. Jertfele celor din închisori ne-au arătat că harul lui Dumnezeu lucrează în neamul românesc și în Biserică.

Părintele Arsenie Papacioc îl clătina pe anchetatorul care încerca să-l facă să nege existența lui Dumnezeu. „Și dacă există?”, îi răspundea acesta, punându-i serioase probleme de conștiință. Acolo, în temnițele comuniste a înțeles Părintele Arsenie că „iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu” și cerea tuturor să moară și să învieze în fiecare zi. Așa cum a făcut-o ca nimeni altul Părintele Gheorghe Calciu. Un alt duhovnic ortodox, Părintele Mina Dobzeu, îl boteza pe Nicolae Steinhardt, folosindu-se de apa dintr-un ibric. Părintelui Arsenie Boca până și Securitatea îi recunoștea minunile săvârșite. Părintele Sofian Boghiu, prigonit din Basarabia ocupată de ruși, sublinia, de câte ori avea prilejul, trăirea creștină din detenție.

Părintele Justin Pârvu credea că Dumnezeu ne pedepsește pentru că nu recunoaștem jertfa acestor mărturisitori, una care ar trebui să fie ziditoare de suflet pentru toți credincioșii români ortodocși.

Blândul și smeritul meșter popular Nicolae Purcărea îmi povestea cum, după numeroase anchete, în care erau bătuți într-un mod pe care mintea omenească aproape că nu poate să-l înțeleagă, întrebați fiind de Țurcanu, șeful reeducatorilor, dacă mai cred în Dumnezeu, el, împreună cu câțiva camarazi ai săi, ridicau mâna afirmativ, stârnind mânia călăului. Această mărturisire ducea la reînceperea torturii, deoarece „bandiții” nu se curățaseră de „putregaiul” credinței în Dumnezeu. Dar despre faptele de eroism și de mărturisitorii creștini, „elitiștii” noștri, educați în cadrul Grupului pentru Dialog social sau a Colegiului Noua Europă, nu scot un cuvințel. Mentorul lor, Silviu Brucan, care a supravegheat îndeaproape înființarea Grupului pentru Dialog Social, scria într-una din cărțile sale despre nedreptățile pe care le-au făcut activiștii comuniști filosofului Petre Țuțea, dar trecea sub tăcere că s-a aflat printre conducătorii revistei „Scânteia”, care cerea condamnarea la moarte a „criminalilor de război”, cum îi etichetau comuniștii pe cei care se opuneau instaurării regimului comunist în România. Acești intelectuali anexă au ca miză ascunderea vinovățiilor reale ale celor care au declanșat holocaustul comunist împotriva poporului român, a credinței, culturii și civilizației românești.

Un alt fost deținut politic, doctorul Teofil Mija, care a îndurat la rândul său 17 ani de temniță grea, povestea că înainte de a fi arestat a văzut un film sovietic din care a reținut un lucru semnificativ. Tătucul Stalin îi învăța pe activiști cum să călărească niște cai nărăvași. „Mai întâi îi înfometați, apoi îi obosiți, și când vor cădea în genunchi, îi veți călări cum doriți”, îi învăța Tătucul. Părintele Justin Pârvu avertiza că, dacă până acum slugile diavolului au vrut să ne lepădăm de credință, ceea ce va urma va fi satanizarea omului. Se aproprie vremurile, Dumnezeu știe când vor veni, când se va plini cuvântul Mântuitorului: „Căci va fi atunci strâmtoare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile”. (Matei 24: 21-22).

Tot Părintele Justin spune că lumea întreagă a devenit un Pitești uriaș. În închisoarea Pitești, generația de la 1948 a fost supusă unui experiment satanic, care a urmărit transformarea omului în contrariul său. Blasfemierea răstignirii și Învierii lui Hristos au întrecut imaginația umană. Tinerii au fost obligați să declare că Biserica este „sursă inepuizabilă de otravă care a înveninat sufletele oamenilor, adormindu-le rațiunea”, familia din care proveneau era „un cuib de viespi”, iat țara reprezenta „un amalgam de etnii”. Astăzi, nu întâmplător, pentru că artizanii globalismului și ai comunismului sunt aceiași, această teribilă agresiune antiromânească și anticreștină cunoaște o nouă recrudescență. Mărturiile sfinților închisorilor, ale luptătorilor anticomuniști din munți, ale personalităților exemplare ba nu corespund standardelor comunității facebook, ba sunt puse la index pe motiv că mărturisitorii ar fi „criminali de război”, sunt corecți politic ori au aparținut unor mișcări periculoase. Sentințele date în anii ’50 de Tribunalele Poporului, organe de execuție ale Partidului Comunist din România, au devenit normative prin legea 217, care, sub pretextul interzicerii extremismului, constituie o teribilă lovitură împotriva culturii naționale și a ortodoxiei românești. Interdicția este vizibilă în mediul academic și instituțional (cu excepția Bisericii, care a produs o "spărtură” semnificativă în sistem).

Ținta este sufletul omului, dezlipirea lui de cer. Alexandre de Marenches, fostul șef al SDCE-ului francez, spunea: „În ziua de azi nu se mai cuceresc teritorii pentru a stăpâni oamenii, se cuceresc suflete”. Atunci când nu vom mai putea distinge realul de virtual vom fi ca niște roboți dirijați din telecomandă.

Globalismul, acest nou Turn al Babilonului, continuator al ideologiei revoluției franceze, al pozitivismului, al darwinismului și al marxismului, toate caracaterizate printr-un ateism radical, ne obligă să ne închinăm rațiunii. O rațiune care exclude minunile, tainele și sfinții.

Dar, așa cum spune un cântec, "vinovații fără vină cer să se facă lumină”. Iar biruința va fi a celor care "s-au ascuns în lumina Celui nepătruns" (Nichifor Crainic), căci așa cum a spus Părintele Calciu fraților Victor și George Roncea, care a profețit bătălia Noului Komintern cu sfinții închisorilor, mărturisitorii vor fi alături de noi pentru a-i apăra.

Florin Palas este profesor și jurnalist, fost președinte al Ligii Studenților Brașov, fondator al Centrului Rezistenței Anticomuniste, în cadrul căruia a efectuat cercetări privind fenomenul bolșevic și a cules mărturii de istorie orală ale supraviețuitorilor anticomuniști din rezistența armată din Munții Făgărașului și ale unor mari mărturisitori ai închisorilor comuniste. A fost unul dintre coordonatorii lucrării „Eroi pentru România. Brașov, 15 noiembrie 1987 – mărturii, studii, documente” (alături de jurnalistul Victor Roncea și luptătorul anticomunist Vladimir Bukovski), îngrijitor al lucrărilor de memorialistică "Victime și călăi” (al cărei autor este președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic din România, Octav Bjoza), "Generația neînfrântă” (scrisă de luptătorul anticomunist, dr. Teofil Mija) și "Destăinuirile unui pribeag” (lucrare aflată sub tipar, cuprinzând memoriile de război, de prizonierat în lagărul sovietic din Oranki și încarcerare în temnițele comuniste din România ale ofițerului Stelian Rădulescu). A publicat recent lucrarea GENERAȚIA MĂRTURISITOARE – Aspazia Oțel Petrescu și Nicolae Purcărea – Mărturii inedite și a îngrijit, împreună cu Crina Palas, lucrarea Poeți după gratii, editată de Mănăstirea Petru Vodă.

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)    |    RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (4)
 • Zevedei 08.03.2017 17:22
  • Andreiadis, comentariul tau e fix o nuca in perete pe pagina acestui articol.
  Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
 • __ 09.03.2018 11:57
  • Văd că s-a deschis spre vizită acest iad care a fost Închisoarea Pitești - http://www.pitestiprison.org/mip--viziteaza.html
  • Tot timplu afli de alții, și alții... https://www.crestinortodox.ro/parinti/constantin-costache-oprisan-126439.html
  • P.S. in colajul de aici se repeta poza doamnei Aspazia Oțel-Petrescu (randurile 2 si 3). Slavă martirilor neamului!
  Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
 • Ortodox 09.03.2018 13:15
  • Respect si plecaciune , in fata celor care au pus mai presus de toate , interesele neamului nostru romanesc . Sa nu-i uitam niciodata, sa aprindem candela pt. cei 40 de Mucenici si pt milioanele de Mucenici romani, care au patimit in perioada comunista. Vesnica lor pomenire .
  Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
 • INJECTIA FINALA 11.03.2024 20:45
  • Veșnica lor pomenire!
  Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.