ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Certificatul medical constatator al nașterii urmează să fie eliminat în varianta pe suport de hârtie în Republica Moldova, transmite portalul bizlaw.md. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, certificatul medical constatator al nașterii se va întocmi doar în format electronic, cu posibilitatea imprimării acestuia pe suport de hârtie, fără semne de protecție, în caz de necesitate sau la solicitare.

Actul de naștere pe suport de hârtie își va pierde statutul de document primar.

Cu toate acestea, modelul nou de prestare a serviciului de înregistrare a nașterii oferă opțional posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a înregistrărilor electronice a nașterii la nivel central, cu titlu de arhivare pentru recuperare în cazul unei eventuale distrugeri, unde mai multe înregistrări vor fi imprimate pe hârtie A4, în formă tabelară, citibilă de mașini (machine-readable), cu sau fără participarea factorului uman.

De asemenea, se propune excluderea necesității prezentării documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii, care pot fi identificate/verificate în sistemele informaționale de domeniu (documente de stare civilă eliberate în baza actelor de stare civilă înregistrate și aflate la păstrare în Departamentul stare civilă, acte de identitate din sistemul de documentare a cetățenilor Republicii Moldova).

Unul din elementele de bază ale re-ingineriei acestui serviciu îl constituie excluderea aplicării principiului teritorialității la prestarea serviciului de înregistrare a nașterii. Astfel, înregistrarea nașterii se va face de autoritatea abilitată să înregistreze faptul de stare civilă, indiferent de locul unde s-a produs nașterea sau își au domiciliul părinții copilului.

Înregistrarea electronică a faptului nașterii va avea loc în baza Declarației de naștere, care va putea fi depusă fizic sau online, în temeiul: certificatului electronic medical constatator al nașterii, înregistrat de unitatea medico-sanitară publică sau privată în care a avut loc nașterea; certificatului medical constatator al nașterii pe suport de hârtie emis de autoritățile competente din alte state; procesului-verbal și certificatul electronic medical constatator al nașterii prin care se constată sexul și vârsta copilului – în cazul înregistrării nașterii unui copil găsit sau hotărârii instanței de judecată cu privire la constatarea faptului nașterii de către o anumită femeie.

În același timp, se propune reducerea termenului de declarare a nașterii copilului de la trei luni la o lună din ziua nașterii copilului.

Cetățenii Republicii Moldova vor avea noi acte de identitate, după model european

Totodată, începând cu 31 martie 2025, în Republica Moldova vor fi emise cărți de identitate de model european, care vor înlocui treptat buletinele de identitate folosite în prezent, potrivit romania.europalibera.org. Cetățenii străini, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor primi o carte de rezidență.

Noile documente vor avea dimensiunile unui card bancar și vor conține atât informații tipărite despre titular, cât și date biometrice: imaginea facială și amprentele lui.

În schimb, cărțile de identitate nu vor mai conține informații despre domiciliul sau reședința temporară, ca să nu fie nevoie să fie schimbate des, și nu vor avea fișe de însoțire. În ziua votării, informațiile vor fi introduse în format electronic, fără să fie aplicată ștampila „Votat” pe fișă, ca acum.

Documentul va fi obligatoriu de la vârsta de 14 ani, și nu de la 16 ani, ca în prezent.

Guvernul anunță că, având aceste noi cărți de identitate, cetățenii moldoveni vor putea călători în mai multe state europene. De asemenea, vor putea accesa mai ușor servicii bancare, fiscale, sociale și educaționale.

Proiectul de lege, aprobat de Guvern pe 6 martie, urmează să fie examinat și votat în Parlament. 

Potrivit autorităților, modificarea se face pentru a alinia R. Moldova la acquis-ul Uniunii Europene, după ce a obținut statutul de stat candidat la aderare, în iunie 2022.