ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Omul modern a rămas captiv unui sistem de gândire bazat pe lupta de clasă, cu scopul de a distruge pe adversar, a spus PS Corneliu, Episcopul Hușilor, în predica ocazionată de Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

Ierarhul ortodox a vorbit despre importanța Bisericii în lume, care "spre deosebire de toate instituţiile efemere ale acestei lumi, biruieşte veacurile şi nu încetează de a mărturisi puterea iertării, pentru că „orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, iar ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16, 19), dar şi a puterii primite, de neînvins: „nici porţile iadului nu o vor putea birui” (Matei 16, 18)".

PS Corneliu a mai spus că fiecare persoană umană "constituie o valoare unică, dar care, spre a atinge plenitudinea, nu poate rămâne izolată, ci trebuie să tindă spre comuniune, în vederea mântuirii".

Episcopul de Huși consideră că "Ziua întemeierii Bisericii adună popoarele, indiferent de naţiunea, starea socială, mentalitate, şi le aşază în lumea Învierii, căci centrul cuvântului, adresat de Apostolul Petru celor prezenţi, a avut ecoul unei schimbări a propriei vieţi, prin taina Botezului".

Mai departe, PS Corneliu a afirmat că omul contemporan trăiește sentimentul izolării, însingurării, părăsirii din cauza înstrăiării de lucrarea Bisericii și de mângâierea Duhului Sfânt.

"Sentimentul izolării, însingurării, părăsirii, retrăit, întocmai ca odinioară, şi de omul contemporan nouă, se datorează faptului că el s-a înstrăinat de lucrarea Bisericii şi de mângâierea Sfântului Duh, având consecinţă dramatică, îndepărtarea şi izolarea de proprii lui semeni", a afirmat el.

PS Corneliu a spus că presa "iresponsabilă și violentă" propagă ostilitatea și dușmănia.

"Astăzi ne surprind ignoranţa (deşi posibilitatea catehizării, informării asupra tainei Bisericii şi lucrărilor ei în lume este extrem de uşoară şi la îndemâna oricui), ostilitatea şi duşmănia vizibilă, propagate prin falsitate, defăimare, calomnie, care abundă, ca subiecte scandaloase, ale unei mass-medii iresponsabile şi violente", a predicat ierarhul ortodox.

PS Corneliu consideră Biserica ortodoxă este cea "una, sfântă,obornicească, zidită pe temelia lucrării Apostolilor în lume, Biserica, astăzi în mod dumnezeiesc, biruiește veacurile și istoria, înfruntând toate obstacolele care-i împiedicau lucrarea „un Domn, o credință, un botez” (Efeseni 4, 5), o singură Biserică, ortodoxă, dreptmăritoare, care astăzi adună, învățându-ne pe toți, taina iertării și iubirii lui Dumnezeu".

Episcopul Hușilor a încheiat spunând că în zilele noastre, doar o minoritate este însuflețită de viața Bisericii, în timp ce majoritatea " marcată de egoism, ignoranţă, indiferenţă şi insensibilitate, trăieşte drama dezumanizării, uitării şi culturii morţii".