Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro și este destinat achiziției de calculatoare.

Culoarea bonului valoric din acest an va fi bleu-gri. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului și seria bonului valoric sunt modificate prin Hotărâre de Guvern.

Ajutorul se acorda o singură dată în cadrul unei familii.

Distribuirea bonurilor pentru achiziționarea de calculatoare are termen-limită data de 30 iulie, iar achiziția propriu-zisă se va putea face până la 31 august.

Bugetul alocat de Ministerul Educației Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2017 este de 15 milioane de lei, pentru un număr estimat de circa 12.000 de beneficiari (elevi și studenți).

Un comunicat al Executivului anunță că Programul Euro 200 se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT&C.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM și 250 GB hard-disk și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus.

În cei 12 ani de aplicare a programului Euro 200 au beneficiat de sprijin pentru achiziția de computere peste 290.000 de elevi și studenți.