Codul Rutier va impune suspendarea de drept a înmatriculării unui autovehicul dacă noul proprietar nu solicită la timp autorităților transcrierea dreptului de proprietate sau dacă inspecția tehnică periodică (ITP) este expirată sau anulată. Termenul de transcriere va fi extins de la 30 la 90 de zile.

Modificările au fost aprobate, vineri, prin ordonanță, de Guvern, care introduce astfel în Codul Rutier noțiunea de suspendare a înmatriculării, ce va interveni de drept în două situații specifice.

În primul rând, înmatricularea unui autovehicul va fi suspendată dacă noul proprietar sau cumpărătorul nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. În prezent, legea stabilește că solicitarea de transcriere trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate, fără sancțiuni în caz de depășire a termenului.

În cazul în care, până la transcriere, intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul va curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate. În al doilea rând, ordonanța stabilește că suspendarea înmatriculării va interveni și la expirarea sau anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.

Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării va fi interzisă, iar conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată va fi sancționată cu amendă de 9 la 20 de puncte.

De asemenea, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia va fi reținută de către poliția rutieră dacă înmatricularea este suspendată. Actul normativ mai stabilește că organul fiscal are obligaţia de a notifica înstrăinarea autovehicului în termen de 5 zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare, iar aceasta va face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Conform noilor prevederi, autoritățile vor înscrie în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, atât la înmatriculare, cât și la eliberarea permisului de conducere, o serie de date cu privire la autovehicul sau titularul permisului de conducere, care vor putea fi schimbate cu autorități din Uniunea Europeană, în scopul verificării statutului legal al unui vehicul, dar datele vor trebui șterse după 10 ani de la radierea mașinii sau după 10 ani de la încetarea valabilității permisului de conducere.

Noul act normativ stabilește și radierea din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din ţară sau din celelalte state membre, precum şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.  În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere.

Potrivit noilor reglementări, sintagma ”defecțiuni tehnice” ale vehiculului va fi înlocuită cu ”deficiențe”, care vor fi clasificate în trei categorii de deficiențe, respectiv minore, majore și periculoase. Astfel, deficiențele minore nu vor fi sancționate, ci doar cele majore sau periculoase.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare începând cu 20 mai 2018, iar, după aprobarea lor în Guvern, poliția rutieră va trebuie să realizeze o campanie de informare a participanţilor la trafic, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la aceste schimbări.