ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Senatul va da în curând votul final pentru un proiect de lege care urmărește combaterea hărțuirii morale la locul de muncă.

Dacă proiectul va fi votat, hărțuitorii vor fi sancționați disciplinar, contravențional și chiar penal. În plus, angajatorul va fi obligat să plătească daune și cheltuieli pentru consiliere psihologică, atunci când abuzul este dovedit în instanță.

Conform proiectul de lege inițiat de doi parlamentari USR și de un deputat independent, hărțuirea morală la locul de muncă înseamnă „orice comportament exercitat cu privire la un salariat, de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un salariat comparabil din punct de vedere ierarhic, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității salariatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare din următoarele forme:
- conduită ostilă sau nedorită;
- comentarii verbale;
- acțiuni sau gesturi.

Stresul și epuizarea fizică ar urma să intre sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.

Dacă inițiativa legislativă va fi votată, în Ordonanța de Guvern 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare se introduce un alineat potrivit căruia „toți salariații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură însă răspunderea contravențională sau penală a salariatului pentru faptele respective”.

Astfel, din punct de vedere contravențional, hărțuirea morală la locul de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității acestuia se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Pe de altă parte, fapta în urma căreia este afectată sănătatea fizică sau mentală a salariatului victimă sau a viitorului profesional al respectivei persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

Propunerea legislativă a primit recent aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, dar și a Comisiei pentru egalitatea de șanse.

Guvernul și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială din Senat au transmis un aviz negativ.