Statul român, „prin actuala președinție a Uniunii Europene, se pregătește să declare pe toți cetățenii europeni, nu numai pe cei români, drept infractori prezumați”, scrie Mănăstirea Petru-Vodă pe siteul propriu.

Mănăstirea arată că statul român s-a grăbit să propună introducerea de acte biometrice obligatorii pentru cetățenii europeni „ repetînd cu lux de amănunte atît motivele, cît și soluțiile și propunerile practice de acum 10 ani, de cînd același Stat Român s-a grăbit să-și amprenteze cetățenii care au nevoie de pașaport”.

Obștea face apel la „creștinii din această țară și din Uniunea Europeană care se pot implica și opri această măsură dictatorială de control total la care bolșevicii nu au putut nici măcar să viseze, să depună toate eforturile opririi unei astfel de inițiative, o dată pentru totdeauna”.

Iată mesajul publicat pe siteul Mănăstirii Petru-Vodă:

„Statul român, prin actuala președinție a Uniunii Europene, se pregătește să declare pe toți cetățenii europeni, nu numai pe cei români, drept infractori prezumați.


Printr-o ciudată coincidență, una din primele măsuri propuse de reprezentanții României la președinția Uniunii Europene a fost introducerea de acte de identitate electronice obligatorii pentru toți cetățenii europeni, repetînd cu lux de amănunte atît motivele, cît și soluțiile și propunerile practice de acum 10 ani, de cînd același Stat Român s-a grăbit să-și amprenteze cetățenii care au nevoie de pașaport. Mai mult ca sigur, ar fi continuat aceeași măsură și în cazul cărților de identitate, dacă reacția creștinilor ortodocși din România nu ar fi fost atît de fermă, sub călăuzirea Părintelui Stareț Justin Pârvu.

În toate țările din lume, prelevarea amprentelor personale este etapa obligatorie prin care trece orice infractor dovedit căruia i se face cazier penal. Obligativitatea prelevării amprentelor pentru obținerea unui act de identitate minimal este echivalentă cu transformarea cetățenilor care urmează să folosească respectivul act în infractori prezumați.

Rugăm pe toți creștinii din această țară și din Uniunea Europeană care se pot implica și opri această măsură dictatorială de control total la care bolșevicii nu au putut nici măcar să viseze, să depună toate eforturile opririi unei astfel de inițiative, o dată pentru totdeauna.

Respectarea conștiinței și intimității cetățenilor europeni înseamnă tratarea lor ca oameni liberi și responsabil, nu ca infractori prezumați.

https://www.facebook.com/carmendanMAI/photos/a.1271466166211064/2332727413418262/

"Uniunea Europeană a făcut astăzi un pas mare înainte spre îmbunătățirea securității documentelor de identitate.
Securitatea pe întreg teritoriul UE nu poate fi realizată decât prin asigurarea securității în fiecare stat membru.
Noile norme privind standardele de securitate pentru documentele de identitate, pentru care Președinția Română a Consiliului UE a obținut acordul provizoriu, ne vor permite să depistăm mai ușor cazurile de fraudare a documentelor și de furt de identitate, îngreunând acțiunile teroriștilor și ale infractorilor și facilitând totodată libera circulație a călătorilor de bună credință.
Acordul obținut astăzi urmează să fie transmis reprezentanților permanenți la UE, spre confirmare în numele Consiliului.
Ministerul Afacerilor Interne are deja un proiect prin care să adapteze legislația națională la cerințele europene.
În noile cărți de identitate ale cetățenilor români vor fi introduse elemente de siguranță în plus față de cele actuale în scopul de a facilita călătoria în afara țării, dar și pentru a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor instituții publice.
De asemenea, după modificarea legislației vor putea fi eliberate cărți de identitate și pentru minorii cu vârste sub 14 ani, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali."
Conform sitului news.ro, care a cerut detalii despre noile măsuri de securitate, "cărțile de identitate vor avea un format uniform de card de credit, o zonă de citire optică și va respecta standardele minime de securitate stabilite de OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale). Acestea vor trebui, de asemenea, să includă o fotografie și două amprente digitale ale titularului, stocate în format digital, pe un cip fără contact."

Ideea nu este decît o repetare, cuvînt cu cuvînt, de data aceasta obligatorie atît pentru cetățenii români cît și pentru toți cetățenii europeni, a inițiativei de acum 10 ani de introducere a actelor de identitate biometrice în România, față de care Mănăstirea noastră și Starețul ei, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, au avut o poziție de opoziție categorică”.