O mare de oameni s-a dus să depună o floare sau o candelă la locul unde s-a produs tragedia de vineri seară, în urma căreia 32 de persoane și-au pierdut viața și alte 137 sunt rănite.

Printre cei care s-au dus să omagieze victimele se află însă și persoane dubioase.Astfel, fotoreporterii Mediafax au surprins un cadru în care se poate observa, cum în mijlocul candelelor, este un mic tricou, pe care sunt scrise cuvintele: "In the dark side we trust" (Ne încredem în puterea întunericului), precum și cifrele 666.

Propoziția este o parafrază a celebrului motto american "In God we trust"( Ne punem încrederea în Dumnezeu), iar cifra 666 este considerată, în creștinism, ca aparținând diavolului. 

Mesajul postat în fața clubului intră în contradicție cu apelul Sf. Ap.Pavel către creștini referitor la puterile întunericului:

"Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu ei. Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. Încercând ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos". Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului" - Sfântul Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor, în Epistola către Efeseni (V, 6-17).

Acest gest alimentează suspiciunile unor persoane care susțin că în clubul Colectiv au avut loc, în trecut, ritualuri satanice. De atlfel, în aprilie 2015, clubul Colectiv a găzduit The European Satanist Tour 2015( Turneul European Satanist 2015).