Pentru că am primit și un mesaj din Sf. Munte de la un prieten monah, mă grăbesc să vi-l împărtășesc împreună cu toate urările de bine.
Nașterea Domnului să fie spre pacea și lumina caselor voastre!

"Atotputernicul Dumnezeu s-a făcut om în modul cel mai smerit și blând cu putință. Trebuie să-i urmăm și noi exemplul. De multe ori puterea blândeții este mult mai mare decât puterea durității. Trebuie să ne smerim și atunci vom câștiga respectul celorlalți. Dacă greșim trebuie să ne cerem iertare și dacă se naște un diferend cel care cedează este mai mare.
Maica Domnului a fost fecioară curată și avea doar 16-17 ani când era însărcinată cu Domnul și cu toate acestea nu s-a găsit loc unde să-și plece capul și a fost nevoită să-L nască pe Iisus într-o peșteră ce servea de staul. Cu toate acestea nici ea și nici dreptul și sfântul Iosif nu s-au revoltat împotriva „flagrantei încălcări a drepturilor omului” ci s-au supus voii lui Dumnezeu. Astfel, ei nu au câștigat războiul ci au câștigat ceva mult mai important: au câștigat pacea.
Dumnezeu, fiind atotputernic, putea să se nască într-un palat sau pur și simplu putea să se întrupeze într-un Darth Vader (sau, mai nou, Kylo Ren - nota mea, nici nu știu cine este personajul, dar asta arata ca monahii athoniti sunt mai "la zi" decât mine:). Însă nu e așa! Să nu fie! Noi trebuie să fim stăpânii a toate – de la bunuri materiale și bani până la sentimente (răutate, bucurie, invidie, dragoste etc.) și însăși trupul nostru și nu invers. Nu vom fi robii nimănui. Nu trebuie să ne robească nici banii, nici puterea, nici faima, nici răutatea și nici plăcerea. Toți bolim de asta și din cauza asta Domnul s-a întrupat și ne-a dat exemplul Său personal, chiar dacă asta L-a costat viața.

Singura libertate adevărată este libertatea sfințeniei. (superb spus! - nota mea)

Toată viața Domnului și a Maicii Domnului a fost, din punct de vedere exterior, o cruce – să nu uităm că Maica Domnului a fost foarte săracă, având numai haina de pe ea și l-a crescut pe Domnul singură pentru că Sf. Iosif era foarte bătrân și a murit la câtva timp după ce Mântuitorul a împlinit 12 ani. De aici vedem că doar înălțimea duhovnicească contează.

Desigur că noi nu putem să ajungem la astfel de măsuri însă cel puțin să avem un exemplu luminos de urmat într-o civilizație cenușie ce și-a pierdut consistența.

Astfel, socotesc că este îndreptățit faptul să vă urez un Crăciun Fericit – după cum și este – chiar dacă acesta a fost începutul crucii lui Hristos, pentru că în cruce se ascunde învierea.
Hristos a înviat!

Cu mult drag în Hristos,
..."