Pe 17 mai este aniversată Ziua mondială a telecomunicațiilor și a societății informaționale. Scopul acestei zile mondiale este de a sublinia importanța utilizării internetului și a celorlalte tehnologii de informare și comunicare în domeniile economic și social.

Iată mai jos un fragment din mesajul Patriarhului României la prima Conferință internațională despre media digitală și pastorația ortodoxă, Atena, 7-9 mai 2015.

Fragment din Mesajul Patriarhului României la Prima Conferință internațională despre media digitală și pastorația ortodoxă, Atena, 7-9 mai 2015.

"În aceste zile luminate de sărbătoarea Învierii Domnului, troparul de biruință„Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând” binevestește lumii întregi, în toate limbile pământului și prin toate mijloacele de comunicare, bucuria vieții veșnice, dăruită oamenilor. Chiar dacă multe s-au schimbat în lume în ultimii două mii de ani, fidelitatea mărturisitoare a Bisericii întru lumina lui Hristos cel răstignit și înviat ne păstrează mereu aproape de Izvorul Vieții. Pentru că „Hristos, ieri și azi și în veci este același” (Evrei 13, 8).

Globalizarea economică, mobilitatea populației și dezvoltarea rapidă a mijloacelor de comunicare au provocat, mai ales în ultimele decenii, mutații majore în viața oamenilor, cu consecințe asupra contextului social în care Biserica își desfășoară misiunea ei mântuitoare. Accelerarea ritmului de viață al persoanelor, relativizarea timpului și a spațiului în raporturile dintre comunitățile statale, culturale și religioase influențează direct mentalitățile tradiționale și comportamentele sociale. De aceea, mondializarea comunicării prin extinderea globală a mass-media și a rețelelor digitale reprezintă o temă comună de cercetare, reflecție și acțiune pentru toate Bisericile Ortodoxe locale.

Cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16, 15) se extinde astăzi și asupra universului cultural și informațional. Consecventă zelului misionar al Sfinților Apostoli și al Sfinților Părinți, Biserica noastră are datoria de a înțelege modul de funcționare al societății informaționale din zilele noastre, pentru a folosi cu discernământ mijloacele de comunicare spre a comunica valorile Ortodoxiei și de a intra în rețelele de socializare pentru întâlnirea cu omul de astăzi, utilizator de noi tehnologii comunicaționale în Areopagul modernității.

Utilizarea media digitală în lucrarea pastoral-misionară presupune responsabilitate eclezială și înțelepciune pastorală, deoarece, deși o tehnologie nouă oferă oamenilor noi posibilități de dezvoltare, totuși ea poate aduce și noi provocări sau pericole în privința păstrării valorilor spirituale, culturale și sociale tradiționale ale persoanelor și popoarelor. În acest sens, rețelele de socializare pot contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă a diferitelor tradiții și la consolidarea comunităților de credință, dar multitudinea de idei și opinii exprimate liber în spațiul virtual trebuie supusă mereu unei analize critice și selective, potrivit valorilor permanente ale credinței și moralei creștine".