ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


 ACTUALIZARE 18:11 Pelerinajul de Florii s-a încheiat. Patriarhul României i-a binecuvântat pe toți pelerinii aflați pe Dealul Patriarhiei și le-a oferit clericilor care au participat la pelerinaj mai multe volume, iar credincioșilor iconițe reprezentând sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim.

 
ACTUALIZARE 17:56 Patriarhul României s-a adresat credincioșilor și clericilor prezenți pe Colina Bucuriei despre dimensiunea duhovnicească și teologică a pelerinajului de Florii.

 În cuvântul rostit către pelerini, Patriarhul Daniel a spus:


„Vorbind despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu-Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru zice: Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi (1 Petru 1, 1-3). Așadar, Învierea lui Hristos reprezintă temelia învierii noastre, a tuturor, și a vieții duhovnicești desăvârșite pe care suntem datori să o trăim încă din timpul vieții noastre pe pământ.

În acest sens, pelerinajul de Florii este o comemorare și o mărturisire a învierii lui Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta și Maria, dar și o mărturisire a credinței în învierea de obște care va avea loc la sfârșitul veacurilor. Totodată, acest pelerinaj este și o arvună a bucuriei sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos. Noi, cei prezenți la pelerinaj, biruind păcatul și ridicându-ne, prin harul lui Hristos, din mormântul patimilor noastre, alergăm în întâmpinarea Celui ce a biruit moartea, purtând în mâini semnele biruinței Sale pentru mântuirea noastră: ramuri de salcie sau de finic.

Astăzi, noi ne asemănăm cu cei care L-au întâmpinat pe Hristos când intra în Ierusalim, smerindu-Se, șezând pe mânzul unei asine, împlinind astfel prorocia lui Zaharia: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9). Uniți cu Hristos, prin rugăciune, cântare și pelerinaj, devenim și noi părtași ai biruinței lui Hristos asupra păcatului și asupra morții. Totodată, prin acest pelerinaj mulțumim Domnului Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru întreaga omenire, deși aceasta nu era vrednică de El, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel zicând: Dumnezeu Își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși (Romani 5, 8). De aceea, considerăm că atât efortul duhovnicesc, cât și cel trupesc, pe care suntem datori să le oferim ca un prinos de mulțumire și cinstire aduse Domnului Iisus Hristos, se împletesc și se evidențiază reciproc în comuniunea-procesiune pe care o trăim astăzi ca pe o arvună a bucuriei Sfintelor Paști și a vieții de veci din Împărăția Cerurilor.

Iubiți pelerini,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și An comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. În prima Duminică a Postului Sfintelor Paști am sărbătorit biruința Ortodoxiei, încununată de stabilirea fermă a cinstirii sfintelor icoane și, implicit, a prețuirii slujirii de iconar sau pictor bisericesc. Prin intermediul chipurilor pictate ale sfinților, iconarii ne ajută să percepem nu doar intelectual, ci și vizual, chemarea omului la sfințire, la unirea lui cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În acest sens, icoana Intrării Domnului în Ierusalim ne ajută să privim cu multă atenție și evlavie la iubirea smerită și jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, Care intră în Ierusalim spre a pătimi multe suferințe și moartea, pentru ca apoi, prin Înviere, să ne dăruiască viața veșnică. Vorbind despre sfintele icoane, Sfântul Ioan Damaschin zice:

Negreșit, să nu faci icoana lui Dumnezeu, Care este nevăzut. Evident însă că, atunci când vezi că Cel fără de trup S-a făcut pentru tine om, atunci vei face icoana chipului Său omenesc. […] Zugrăvește coborârea Lui fără nume, Nașterea din Fecioară, Botezul în Iordan, Schimbarea la față de pe Tabor, pătimirile – mijlocitoarele nepătimirii – moartea, minunile – simbolurile firii Lui dumnezeiești, minuni făcute prin lucrarea trupului, dar cu ajutorul lucrării dumnezeiești – Crucea (Lui) cea mântuitoare, înmormântarea, Învierea, Înălțarea la ceruri. Zugrăvește-le pe toate și prin cuvânt, și prin culori. Nu te teme, nu te înfricoșa! (1).

Chemați prin Botez să fim icoane vii ale lui Dumnezeu, noi, creștinii ortodocși, avem datoria de a urma nu numai în cursul acestui pelerinaj de Florii, ci și în fiecare clipă a vieții noastre, chipul sau exemplul smerit și jertfelnic al lui Hristos și al sfinților pictați în icoane. Cinstirea și laudele pe care le-au adus mulțimile din Ierusalim Domnului Iisus Hristos nu trebuie să ne adoarmă conștiința, pentru că la doar cinci zile distanță de la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, mulțimea striga împotriva Sa, cerând să fie răstignit. De acest adevăr trist ne încredințează și miile de creștini, preoți, credincioși intelectuali sau oameni simpli, care au suferit multe persecuții și presiuni în vremea regimului comunist. Întrucât slava lumii păcătoase este una înșelătoare și cuprinsă de nestatornicie, Hristos Domnul îi mustră pe cei cuprinși de slava lumească și nu caută slava adevărată care vine de la Dumnezeu: Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții, iar slava care vine de la Unicul Dumnezeu nu o căutați? (Ioan 5, 44).
Să întâmpinăm praznicul Intrării Domnului în Ierusalim într-un mod bineplăcut lui Dumnezeu, bucurându-ne pentru sporirea duhovnicească a creștinilor, dar și purtând în iubirea noastră și în rugăciunile noastre pe cei care suferă, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți.[…] Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng (Romani 12, 12; 15).

Să mărturisim în orice timp și în orice loc credința noastră în Domnul Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat, să împărtășim pacea lui Hristos și bucuria credinței în jurul nostru, în familie și în societate, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea oamenilor!”, scrie basilica.ro.

 

 ACTUALIZARE 8.04 ora 17:00  Pelerinajul de Florii, din Capitală, a început. 
 Mii de credincioși și sute de preoți au pornit în procesiune spre Catedrala Patriarhală. Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și preoții slujitori au împărțit pelerinilor ramurile de salcie și, în jurul orei 16:10, s-a plecat în procesiune.

 La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal a avut  loc un scurt moment liturgic. În fața lăcașului de cult procesiunea a fost întâmpinată de părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane. După ectenia întreită, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim, transmite basilica.ro.
 

Știrea inițială

Credincioșii din Capitală și Ilfov sunt așteptați în acest week-end să participe la tradiționala procesiune de Florii. Pelerinajul va avea loc sâmbătă, 8 aprilie 2017, începând cu ora 16:15, scrie basilica.ro.


Evenimentul va începe prin oficierea slujbei Vecerniei în biserica Mănăstirii Radu Vodă, urmată de sfințirea stâlpărilor (ramuri de finic și de salcie).

Începând cu ora 16:15, procesiunea, condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va porni spre Catedrala Patriarhală pe următorul traseu, conform Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor:

Mănăstirea Radu Vodă → Bd. Mărășești → Bd. Dimitrie Cantemir → Str. Bibescu Vodă → Str. Șerban Vodă → Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou  → Str. Principatele Unite → Str. Ienăchiță Văcărescu → Str. Sfânta Ecaterina → Biserica Sfânta Ecaterina – Paraclis Universitar  → Str. Bibescu Vodă → Colina Bucuriei → Catedrala Patriarhală.

În cadrul procesiunii vor avea loc două opriri: în fața Catedralei Mitropolitane Sfântul Spiridon – Nou și în fața Bisericii Sfânta Ecaterina – Paraclis Universitar (Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul). La cele două opriri vor fi rostite ectenii și rugăciuni.

Pelerinajul va culmina cu slujba de sfințire a icoanei Intrării Domnului în Ierusalim, săvârșită pe Dealul Patriarhiei, și cu rostirea unei omilii de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La eveniment vor participa toți clericii din cadrul Protopopiatelor din Capitală și din Protopopiatele Ilfov Sud și Nord, precum și preoții de caritate din Capitală și Județul Ilfov (din spitale și centre sociale, cimitire, unități militare, penitenciare). Clericilor li se vor alătura credincioșii care doresc să mărturisească public Ortodoxia.

Începând cu anul 2008, tradiția procesiunii clericilor și credincioșilor în ajunul Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile) a fost reluată în București și în orașele din județul Prahova. Aceste pelerinaje sunt mărturisiri publice, prin rugăciuni și cântări bisericești, ale credinței în Jertfa și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.