România a dezvoltat un Master Plan pentru protecția și reabilitarea zonei costiere a Mării Negre, iar măsurile propuse au ca obiectiv principal stoparea eroziunii costiere, protejarea bunurilor și siguranța locuințelor, a afirmat ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu, în cadrul Conferinței ONU ce se desfășoară la New York în perioada 5-9 iunie.

„România a dezvoltat un Master Plan pentru protecția și reabilitarea zonei costiere a Mării Negre. Măsurile propuse au ca obiectiv principal stoparea eroziunii costiere, protejarea bunurilor și siguranța locuințelor în zona costieră. Master Planul este în curs de implementare. De asemenea, România în calitate de cea mai mare țară din bazinul Dunării și prin poziția sa geografică, contribuie la dezvoltarea și actualizarea Planului de management bazinal al fluviului Dunărea. Poluarea cu nutrienți a fost identificată ca unul din aspectele principale al managementului apelor în bazinul Dunării și, prin urmare, Marea Neagră, respectiv apele și zona costieră, au devenit mai sensibile la eutrofizare”, a subliniat Petcu, citată într-un comunicat de presă al ministerului de resort.

În același context, Adriana Petcu a precizat că, în concordanță cu prevederile Directivei Cadru Strategia UE pentru Mediul Marin, în special pentru Marea Neagră, România s-a angajat să susțină cooperarea în vederea atingerii unei stări bune a mediului pentru apele marine.

„În acest context, țara mea acordă o importanță majoră acțiunilor de protecție a mediului marin. Ne concentrăm pe reducerea poluării din surse terestre și din mare, dar și pe promovarea pescuitului durabil. Scopul acestor acțiuni este redresarea și conservarea ecosistemelor marine în vederea asigurării dezvoltării zonelor marine și costiere. România este profund angajată să susțină cooperarea în vederea atingerii unei stări bune a mediului pentru apele marine, în concordanță cu prevederile Directivei Cadru Strategia UE pentru Mediul Marin, în special pentru Marea Neagră. Atingerea obiectivelor acestei strategii va contribui la atingerea țintelor stabilite de Obiectivul de dezvoltare durabilă 14”, a spus ministrul român al Apelor și Pădurilor.

Petcu a anunțat, totodată, că România a ratificat Acordul de la Paris și faptul că ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a depus instrumentul de ratificare la Secretariatul ONU, pe data de 1 iunie 2017.

În perioada 5-9 iunie 2017, se desfășoară, la New York, Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 privind conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine. Evenimentul coincide cu Ziua Mondială a Oceanelor, care este sărbătorită la 8 iunie. Guvernele statelor Suedia și Insulele Fiji au avut responsabilitatea co-prezidării acestei Conferințe.

În cadrul conferinței, România și-a anunțat angajamentul voluntar „Good Environmental Status in The Black Sea Marine Region by 2020” în vederea susținerii implementării ODD14. Pe lista obiectivelor care stau la baza tematicii conferinței se află: identificarea metodelor de implementare a Obiectivului de dezvoltare durabilă 14, continuarea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 pe baza parteneriatelor existente și stimularea creării de noi parteneriate de succes, implicarea tuturor factorilor interesați în vederea analizării provocărilor, dar și a oportunităților și a măsurilor adoptate pentru implementarea Obiectivului 14, schimbul de experiență privind implementarea Obiectivului 14 la nivel național, regional și internațional, respectiv contribuirea la procesul de monitorizare și revizuire a Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

La sfârșitul conferinței se va adopta, prin consens, o declarație agreată interguvernamental, sub forma unui document „Call for Action”, pentru susținerea implementării Obiectivului 14, un raport al co-președinților privind dialogurile de parteneriat, precum și lista angajamentelor voluntare pentru implementarea acestui obiectiv.