ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Într-un interviu acordat TVR1, pentru emisiunea Universul Credinței, Mitropolitul Serafim de Pireu din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei a sintetizat problemele teologice și dogmatice cu care se confruntă astazi Biserica Ortodoxă Universală.

Înaltul prelat consideră că Marele Sinod care va avea loc în Creta luna viitoare trebuie să abordeze câteva chestuni de maximă importanță teologică pentru Biserica Ortodoxă.
Între acestea: alegerea unui papă ortodox al Romei, acordarea autocefaliei bisericilor locale din Europa Occidentală, America și Canada și rezolvarea problemei calendarului.
 
"Îmi exprim profunda apreciere, marele devotament și dragostea fiască față de cinstitul întâi-stătător al Preasfintei Biserici Ortodoxe a României, față de Preafericitul Patriarh al României, Daniel, care este o foarte importantă personalitate teologică a Ortodoxiei de azi și un ierarh conștient și veghetor al Bisericii lui Hristos. Deci, smerit, cu acest prilej, îmi exprim prețuirea față de Patriarhul României și față de poporul român frate din partea Mitropoliei Pireului.

La întrebarea foarte importantă pe care mi-ați pus-o voi răspunde cu multă smerenie, că Biserica lui Hristos nu este un sistem al oamenilor "curați", nu este o elită a unora care teologhisesc și filosofează, ci este Trupul lui Hristos, adică Trupul păcătoșilor care și-au schimbat viața și îl recunosc pe Mântuitorul lor, pe Hristos, drept Cap al Bisericii lor și Domn al vieții lor. 
Prin urmare, ca să răspund la întrebarea dvs, ca acest Sinod să aibă o relevanță ecumenică, ar trebui să se ocupe de următoarele subiecte de mare însemnătate, care ar aduce o schimbare esențială în problemele Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, care are o atât de mare nevoie de Biserică. În primul rând ar trebui să recunoască relevanța ecumenică a Sinoadelor cu adevărat Ecumenice, VIII, și IX, care s-au întrunit în Constantinopol, respectiv sub Fotie cel Mare, cel dintâi, și care a condamnat erezia Filioque, și primatul Episcopului Romei.Și, știți, erezia Filioque este, după cum spune Fotie cel Mare, cea mai satanică erezie, pentru că, dacă Fiul îl purcede pe Duhul Sfânt, trebuie să nască, prin analogie, și Fiu. Carevasăzică, următorul Fiu naște și el Fiu și purcede și el Duh Sfânt, și se destramă astfel dumnezeirea treimică. 

Din acest motiv, Sfântul Fotie cel Mare, în inspirata sa Epistolă către toate Tronurile Răsăturilui Ortodox, se referă cu rigurozitate la malefica erezie despre Filioque. Și, desigur, ar trebui recunoscut și Sinodul IX Ecumenic, care a avut loc în 1351, sub sfântul Grigorie Palama, unde a fost condamnată învățătura despre harul creat, care este baza teologiei scolastice a lui Toma  d'Aquino și a tuturor ereziilor creștinătății apusene. [...] Și, un lucru esențial, să fie evaluată problema întâi-stătătorului în Biserica Ortodoxă. Ce este valabil în Biserica Ortodoxă?  E valabil principiul primus inter pares [„primul între egali”] sau primus sine paribus [„primul fără egali”]?...așa cum afirmă unii în ultima vreme.

Al doilea subiect pe care ar trebui să îl abordeze Biserica Ortodoxă, un asemenea Sinod Panortodox cu relevanță ecumenică, ar fi problema diasporei și a jurisdicțiilor suprapuse.
Adică, este inadmisibil ca într-un oraș, într-o regiune, să existe mai multe jurisdicții, în funcție de naționalitatea căreia îi slujesc.
Acest lucru este inadmisibil în Biserica Ortodoxă din punct de vedere teologic și dogmatic, pentru că promovează erezia etnofiletismului.
În momentul de față, problema va fi abordată cu jumătatea de măsură a așa-numitei conferințe episcopale.
Ar fi putut însă fi mai bine abordată prin întemeierea de Biserici Autocefale în Europa, în America, în Canada și în Australia.

Prin urmare, s-ar rezolva problema aceasta care rezultă din jurisdicțiile suprapuse și s-ar face auzit la nivel mondial glasul Bisericii, care are de transmis un mesaj esențial.
Al treilea aspect, care ar soluționa definitiv problema ruperii de Trupul Bisericii a creștinătății apusene, ar fi alegerea și intronizarea unui Papă ortodox în vechea Romă.
Așa încât vechea Patriarhie a Apusului să revină în Trupul Bisericii și, desigur, alegerea și întronizarea unei ierarhii ortodoxe în Biserica Romană.
Și al patrulea ar fi să se rezolve în sfârșit problema calendarului,
care rupe unitatea liturgică a Bisericii Ortodoxe, pentru că nu este corect ca noi, grecii, și voi, românii, să prăznuim Botezul, iar frații noștri ruși, Sfântul Munte, Patriarhia Ierusalimului etc., în aceeași zi să prăznuiască Crăciunul.
Acest lucru este ceva inadmisibil, pentru că rupe unitatea noastră liturgică, ca mădulare ale aceluiași Trup al Bisericii", a spus ÎPS Serafim pentru TVR1.