Regulile privind parcarea mașinilor pe trotuare se schimbă începând de sâmbătă, când va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 965/2016.

HG 965/2016 va modifica Regulamentul pentru aplicarea Codului Rutier.

Potrivit noilor reglementări adoptate de Guvern în 29 decembrie, ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.

Noile articole stabilesc clar care sunt situațiile în care se pot ridica vehiculele staționate voluntar neregulamentar:

„a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisă" și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;

c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

e) în pante și în rampe;

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Staționare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificația "Zona de staționare cu durata limitată" peste durata stabilită.”

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Totodată, nu se pot ridica vehiculele aparținând unei instituții, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

În ce constau operațiunile de ridicare a mașinii

Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

Transportul la locul de depozitare se face în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.

Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale.

Administratorul drumului public sau, după caz, administrația publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevăzute de lege.

Procedura de restituire a autovehicului

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Restituirea se face gratuit în cazul vehiculelor care executau o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.