Patriarhul României, PF Daniel, a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Cluj Napoca, în aer liber și în fața a mii de persoane, prezente la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa, informează Basilica.ro.

La final, PF Părinte Daniel a ținut un cuvânt de învățătură pentru cei prezenți la manifestare. Acesta a spus că dragostea lui Dumnezeu pentru oameni este universală.

"Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos s-a îndreptat spre ei pe când aceştia erau păgâni sau politeiști, rătăcind la răspântii de istorie fără o direcţie precisă, adică fără lumina Revelației Creatorului cerului și al pământului, trăind în „întuneric și în umbra morții”, după cum ne spune Evanghelia despre Galileea neamurilor (cf. Matei 4, 15). Şi popoare păgâne au fost chemate la mântuire pentru că iubirea Împăratului ceresc este una universală, care cuprinde întreaga umanitate; chiar dacă preferă pe unii, ea nu exclude pe ceilalți oameni", a spus el.

În duminica a 14-a după Rusalii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a zis că toți oamenii sunt chemați la mântuire, dar oamenii au libertatea să aleagă dacă vor să răspundă sau nu.

"Sfinții Părinți ai Bisericii, mai ales Sfântul Grigorie de Nyssa, trăitor în secolul al IV-lea, a interpretat această expresie: „Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși” zicând că toți oamenii sunt chemați la mântuire, dar sunt aleși cei care răspund chemării, mai precis cei care se pregătesc să împlinească voia lui Dumnezeu Care-i cheamă la viața veșnică. Toți oamenii sunt chemați în Iisus Hristos la nunta Sa din ceruri, la mântuire, adică la fericirea comuniunii de iubire şi viaţă veșnică, dar devin aleși cei care răspund chemării lui Dumnezeu prin credință, rugăciune și fapte bune. Aceștia ascultă Sfânta Evanghelie, participă la Sfintele Slujbe, se împărtășesc cu Sfintele Taine, care sunt arvuna nunții fiului de împărat, și ajută pe cei în nevoi. Aleși devin cei care prin nevoințe multe, prin lacrimi de pocăință își curăță haina de la Botez pătată de păcate și se luminează prin Sfânta Spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie. Evanghelia ne arată, aşadar, că fiecare om este chemat de Dumnezeu la viața veșnică, dar depinde de libertatea noastră de a fi ales sau nu, de a fi pregătit sau nepregătit pentru comuniunea cu Dumnezeu. Evanghelia chemării la mântuire pe care Dumnezeu ne-o adresează pentru nunta vieții veșnice se leagă deci de taina libertății noastre: răspundem chemării sau o refuzăm? Ne îmbrăcăm sufletul nostru în haina nouă a harului sfinţitor sau purtăm haina învechită de păcate?", a afirmat el.

La finalul slujbei, PF Daniel a oferit diploma omagială Sfântul Ioan Gură de Aur, prefectului județului Cluj, Gheorghe Vușcan, președintelui Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan și primarului municipiului, Emil Boc.