ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Pe 25 mai, universalul și naționalul se întâlnesc la români în praznicul Înălțării Domnului, respectiv Ziua Eroilor Neamului. Azi este ziua în care românii își amintesc sau ar trebui să-și amintească, de cei căzuți în toate timpurile și în toate locurile pentru apărarea țării și a credinței.

Părintele Arhimandrit Mihail Stanciu, de la Mănăstirea Antim din București, arată că eroii neamului românesc „s-au înălțat deasupra interesului egoist de conservare a vieții și a confortului propriu” și merită toată recunoștința noastră, fiind stâlpi ai Bisericii Ortodoxe și ai românismului.

„Eroii români căzuți pentru apărarea credinței ortodoxe și a patriei merită recunoștința noastră întrucât ei s‑au jertfit pe ei înșiși pentru ca noi să moștenim întreg tezaurul spiritual și material primit de ei de la înaintașii lor. Mântuitorul ne arată că „de ar ști stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea și n‑ar lăsa să i se spargă casa” (Luca 12, 39), deci stăpânul casei e dator să‑și apere familia și agoniseala. Cu cât mai mult el trebuie să‑și apere credința și Biserica ce‑i oferă lui, fraților și urmașilor viața spirituală și veșnică în Dumnezeu!

Acești eroi ai credinței și ai neamului s‑au înălțat pe crucea dăruirii personale și totodată s‑au înălțat deasupra interesului egoist de conservare a vieții și confortului propriu, punându‑și viața pentru ca și urmașii lor să rămână pe calea mântuirii, a Ortodoxiei, într‑un neam unitar și liber. Căci „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și‑l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). Într‑un fel, prin jertfa lor din iubire pentru frați și urmași, ei merg la Domnul Hristos ca să ne gătească loc în împărăția lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Sufletele lor s‑au înălțat la ceruri prin credință lucrătoare zi de zi și prin mărturisire statornică pe câmpurile de luptă, în lagăre și‑n închisori, suportând nu doar moartea trupului, ci (în multe cazuri) și pătimiri fizice și psihice îngrozitoare din partea dușmanilor credinței creștine și ai neamului românesc
 
De aceea, în ziua Înălțării Domnului facem pomenirea cu dragoste și recunoștință a tuturor eroilor credinței și ai neamului, care sunt și modele de demnitate și cultură, nu doar de iubire, răbdare și jertfă. Ei sunt rădăcinile și stâlpii Bisericii strămoșești și românismului, înfipți adânc în istoria neamului nostru creștin bimilenar”, a afirmat părintele Stanciu în într-un interviu din revista Lumea Credinței.

Totodată, însă, Arhimandritul atrage atenția asupra faptului că în mass-media se încearcă înfierarea valorilor naționale, inclusiv prin intermediul unor intelectuali.

„Eu am nădejde că, dincolo de ce se vede trist și descurajant la arătare, Dumnezeu mișcă inimile multor tineri spre iubirea și cunoașterea acestor eroi ai credinței și martiri ai neamului românesc, deși se propagă mult în media înfierarea, vulgarizarea și „bășcălizarea” aproape a tuturor valorilor naționale și spirituale, inclusiv prin unele „trâmbițe” cu pretenții „telectuale”, europeniste și globaliste. În ciuda acestei propagande calomnioase și cenzuri agresive, eroii și martirii creștini români rămân modele vii pentru noi, atât prin exemplul vieții lor, cât și prin mijlocirea lor acum înaintea Sfintei Treimi”, a spus părintele.

Arhimandritul Mihail Stanciu susține că se încearcă instaurarea unui nou tip de comunism, iar România a devenit deja o colonie.

„Din nefericire, pericolul acesta este real și deja suntem antrenați într‑un proces vizibil de disoluție moral‑spirituală, culturală și națională. Nu numai că, prin complicitatea dregătorilor trădători, România a fost jefuită de mare parte din bogățiile pământești (pământ, resurse minerale, industrie, creiere și brațe de muncă etc.), devenind o simplă colonie (cum spun destui ierarhi, academicieni, istorici, jurnaliști și intelectuali treji), dar de la Revoluția din 1989 încoace a început o campanie susținută de denigrare a personalităților și realizărilor istorice românești, a valorilor creștine și a calităților sufletului românesc. Este ciudat cum unii intelectuali, fără nici o minima moralia (titlul unei cărți de Andrei Pleșu -n.r.), blamează tocmai neamul acesta de pe urma căruia au profitat și încă profită alături de protectorii lor politruci…

Mai mult decât atât, și nu doar în România, sub presiunea unei invazii (că nu e simplă migrație) organizate și a unei propagande manipulatoare, se încearcă instaurarea unui nou tip de comunism, globalist, o dictatură în care corectitudinea politică, marxismul cultural și combaterea discriminării pe toate fronturile vor să rupă rădăcinile omului și ale comunităților (familiale, locale și naționale) de rădăcinile tradițiilor religioase, culturale și etnice, aruncându‑i într‑o „minunată lume nouă”, a relativismului și răzvrătirismului absolut”, a declarat acesta.