Patriarhia Română recomandă ca, pentru prevenirea incendiilor la lăcașele de cult cu prilejul sărbătorilor pascale, slujbele să aibă loc în afara bisericilor, să fie evitată supraaglomerarea, să fie interzise slujbe în lăcașuri cu schele sau în construcție, iar dacă este lume multă în interior, ușile să rămână deschise.

Slujbele religioase se vor desfășura în exteriorul bisericilor, iar, în situația în care acestea se organizează în interior, va fi limitat accesul credincioșilor pentru a evita supraaglomerarea.

În situația în care slujbele au loc în interiorul lăcașurilor de cult, atunci ușile vor fi deschise. De asemenea, vor fi scoase din lăcașuri covoarele sau mochetele, precum și mobilierul din zona centrală a bisericilor, cu excepția celui folosit de ierarhi în cadrul slujbelor religioase.

Dacă slujbele au loc în biserici din lemn, preoții vor avea grijă să nu permită aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu, precizează Patriarhia.

De asemenea, Patriarhia recomandă evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare sau renovare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele.

Preoții vor instrui enoriașii asupra necesității păstrării calmului și evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu. Totodată, autovehiculele din  vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor vor fi parcate astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze accesul autospecialelor pompierilor sau la hidranții exteriori, în cazul izbucnirii unui incendiu.

Un alt instructaj va fi făcut cu privire la utilizarea lumânărilor la Înviere. Preoții vor instrui participanții la slujbele religioase asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că trebuie evitată deplasarea cu lumânările aprinse în autovehicule.