Universitatea Titu Maiorescu din București i-a acordat joi, 10 decembrie 2015, titlul de Doctor Honoris Causa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru contribuția excepțională la dezvoltarea Bisericii și asumarea rolului și importanța ei în viața societății, anunță basilica.ro.

Evenimentul a avut loc în Aula Universității, în prezența Senatului instituției de învățământ superior, a autorităților de stat, a reprezentanților mai multor culte din România și a peste 500 de studenți.

Laudatio (discursul de elogiere) a fost rostit de Prof. univ. dr. Iosif Urs, Președintele Universității Titu Maiorescu, menționând că Patriarhul României este „o călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor în lumea de azi”.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a venit cu un suflu nou în fruntea Bisericii, cu gândul de a o întări și de a o înnoi, de a o crește, de a o face mai solidă și mai puternică pentru astăzi și pentru viitor. Întemeietor, ziditor și înnoitor, a adus în fruntea Bisericii noastre o viziune nouă, construită pe conștiința și demnitatea credinței strămoșești prin care a oferit un cadru nou de dezvoltare și de evoluție ortodoxiei românești. Viziunea și fapta Patriarhului se întemeiază pe conștiința că Biserica și credința reprezintă factori esențiali ai identității spirituale a individului și a societății. Întărirea și dezvoltarea Bisericii înseamnă consolidarea identității și conștiinței de sine a poporului. De aceea, a construit biserici, de aceea a vrut ca fiecare sat din România să aibă un lăcaș de rugăciune, de laudă și mulțumire către Dumnezeu. Dezvoltând Biserica a întărit structura de rezistență a acestei națiuni”, a spus Profesorul Iosif Urs.      

După decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu, Patriarhul României a mulțumit instituției pentru acest titlu academic.

„Dorim să mulțumim în mod deosebit Universității «Titu Maiorescu» pentru această onoare pe care ne-a făcut-o astăzi. Am acceptat acest nou doctorat Honoris Causa pentru a încuraja cooperarea dintre Universitate și Biserică spre binele comun al societății și pentru a aprecia la rândul nostru dinamica acestei Universități care are nouă facultăți, este relativ tânără, dar foarte creatoare, dinamică și promițătoare. Desigur, un mod suplimentar de motivație sentimentală este și faptul că Titu Maiorescu a fost nepot de episcop după mamă. Mama sa, Maria Popasu, a fost sora Episcopului Ioan Popasu al Caransebeșului care a păstorit 24 de ani la Caransebeș, între anii 1865 - 1889”, a spus Preafericirea Sa.   

Patriarhul României a rostit apoi cuvântul „Originea religioasă a dreptului, secularizarea lui și nevoia actuală de dialog interdisciplinar” din care redăm un fragment.

„Dreptatea din credință dăruită de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, este una împlinitoare și înnoitoare în raport cu Legea Vechiului Testament. Astfel, dreptatea sau îndreptarea dobândită prin credința în Hristos depășește legalismul bazat pe formalism și autosuficiență, structurat prin atenția excesivă spre detalii exterioare. Dreptatea din credință invocată în Evanghelia și în epistolele Noului Testament nu este doar o lucrare formală și exterioară. Ea implică o stare și o angajare lăuntrică, o transfigurare a puterilor omului prin experiența harului, o spiritualitate a comuniunii personale a omului cu Dumnezeu.

Dreptatea nu este o lucrare realizată pentru imagine socială, pentru dobândirea aprecierii opiniei publice. Mântuitorul Iisus Hristos Se adresează ucenicilor, atenționându-i în acest sens: «Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru din ceruri» (Matei 6, 1).

Dreptatea care derivă din credința în Hristos este distinctă în raport cu dreptatea Legii Vechi și a popoarelor politeiste sau păgâne (căci există și o dreptate a păgânilor, care din fire fac cele ale legii naturale – conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel din epistola către Romani 2, 14-15). Dreptatea izvorâtă din credință presupune deopotrivă dimensiunea interiorității, a discreției și a relației de iubire smerită față de Dumnezeu și de oameni. În acest sens, Iisus spune ucenicilor Săi: «Căci zic vouă că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor» (Matei 5, 20)”.

Patriarhul României a primit și medalia omagială „25 de ani de la înființarea Universității și 175 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu”.