Patriarhul României a transmis astăzi că Harul lui Dumnezeu în noi se intensifică prin credință puternică, prin rugăciune stăruitoare și postire jertfelnică.

Prin urmare, după cum identificăm în textul biblic citit astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu se schimbă situații care păreau neschimbabile și se vindecă boli care păreau incurabile.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul cuvântului rostit duminică, 13 august 2017, după Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sf. M. Mc. Gheorghe din Reședința Patriarhală, scrie agenția Basilica.ro

Patriarhul a explicat pericopa de astăzi care ne prezintă Vindecarea lunaticului și a accentuat foarte mult importanța credinței, a postului și a rugăciunii în viața noastră duhovnicească.

Pentru început, Patriarhul României a descoperit că acest copil din evanghelia de astăzi nu a fost vindecat la cererea sa, întrucât el nu mai avea posibilitatea să ceară ajutor, ci datorită tatălui său care L-a rugat pe Mântuitorul Hristos. Din acest episod, a insistat Părintele Patriarh, putem înțelege cât de folositoare este rugăciunea altora pentru noi, când noi nu ne mai putem ruga sau nu știm să ne rugăm cum trebuie pentru noi înșine.

Reflectând mai departe, Patriarhul Daniel vorbit despre încercările care apar în viața noastră și le-a catalogat pe unele ca fiind îngăduite de Dumnezeu.

Foarte adesea, încercările care apar în viața noastră, cum ar fi boala sau necazurile, sunt permise de Dumnezeu mai ales pentru a ne trezi din indiferență, din superficialitate spirituală, spre a dobândi o credință mai puternică, mai fierbinte, mai vie. Chiar și când mustră pe cineva dintre oameni, Mântuitorul îl iubește, încât mustrarea Sa este iubire care responsabilizează pe om, care trezește spiritual pe cel indiferent și insensibil, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Părintele Patriarh a reliefat și valoarea credinței. Aceasta trebuie cultivată, întărită și aprofundată, prin rugăciune și post, astfel încât să nu rămână o simplă convingere intelectuală, ci să devină legătură vie a omului cu Dumnezeu Cel nevăzut Care prin harul Său este foarte aproape de om când acesta Îi cere ajutorul.

Astfel, când avem credință puternică în Dumnezeu nu mai suntem singuri, bazându-ne doar pe propriile noastre puteri, ci suntem împreună cu Dumnezeu Care prin harul Său este prezent în noi, ne-a încurajat Patriarhul.
Harul lui Dumnezeu în noi se intensifică prin credință puternică, prin rugăciune stăruitoare și postire jertfelnică. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu se schimbă situații care păreau neschimbabile și se vindecă boli care păreau incurabile.

 Cu cât ne rugăm mai mult lui Dumnezeu, cu atât mărturisim mai mult că Dumnezeu este prezent în viața noastră, că este atent sau sensibil la bucuriile și la suferințele noastre, că este Tatăl nostru Cel ceresc. Cu cât un copil se apropie mai mult de tatăl său și îi cere ceea ce are nevoie, cu atât arată că tatăl lui este prezent, iubitor, ajutător și luminător al vieții sale, a adăugat Patriarhul.

Alt îndemn al Preafericirii Sale este acela de a posti hrănindu-ne în primul rând cu prezența iubitoare a lui Hristos prin citirea Sfintei Scripturi, a Scrierilor și Vieților Sfinților, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și prin săvârșirea faptelor bune. Dacă postim de bucate materiale și nu ne hrănim mai intens cu hrană spirituală, postul nostru nu este roditor de virtuți spirituale.

Dacă postim și nu facem milostenie spirituală sau materială, postul este incomplet. Totodată, rugăciunea trebuie uită cu postul, deoarece poartă tainic în ea puterea Crucii și bucuria Învierii lui Hristos.

Deseori există oameni care au nevoie și de rugăciunea altora pentru ei. De aceea, Biserica se roagă și lucrează pentru vindecarea sufletească și trupească a oamenilor. La rugăciunea Bisericii se adaugă și unele instituții medicale în care știința și credința se unesc și se completează, rugăciunea și priceperea medicală se împletesc, pentru că harul rugăciunii poate lumina și ajuta, inspira și întări în lucrarea sa pe medicul credincios care devine mâna vindecătoare a lui Hristos, a punctat Patriarhul Daniel.

Biserica a învățat din vindecările minunate săvârșite de Hristos că are menirea să vindece bolile și neputințele sufletești și trupești ale oamenilor.

Pe lângă lucrarea ei liturgică pentru bolnavi săvârșită prin Taina Sfântului Maslu sau Ungerea bolnavilor, rugăciunile de alungare a demonilor, pentru cei robiți de duhuri rele, Biserica a dezvoltat și o lucrare social-filantropică pentru bolnavi, înființând instituții pentru îngrijirea bolnavilor. Astfel, ea a organizat bolnițe, leprozerii, farmacii, cabinete medicale, centre medicale și spitale proprii pentru ca puterea vindecătoare a Mântuitorului să se arate ca lucrare a iubirii Sale milostive în lume, a concluzionat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.