Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat miercuri la cea de-a cincea ediție a Proiectului „Podurile Toleranței”, organizat de Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” România și Federația Comunităților Evreiești din România, informează Basilica.

La evenimentul găzduit de Muzeul Național Cotroceni și care a avut ca temă „Contribuția minorităților naționale din România la diversitatea și vitalitatea culturii europene”, PF Daniel a adresat un mesaj intitulat România – punte între Orient și Occident.

ImunoMedica


Astfel, Patriarhul României a subliniat că „poporul român a avut și are vocația conviețuirii pașnice cu numeroase minorități etnice și religioase”, iar contribuția acestor minorități „la patrimoniul comun al identității naționale românești, este o realitate istorică și o bogăție culturală”.

Mai jos redăm mesajul integral al Patriarhului României: 

Tema de anul acesta a celei de a 5-a ediții a Proiectului „Podurile Toleranței”, intitulată: „Contribuția minorităților naționale din România la diversitatea și vitalitatea culturii europene”, ne îndeamnă la reflecție comună, la dialog și coresponsabilitate pentru a afirma identitatea noastră nu în izolare unii față de alții, ci în cooperare unii cu alții; nu în opoziție, ci în comuniune, atât în interiorul țării noastre, cât și în Europa.

Este un fapt bine cunoscut că toate popoarele lumii au – în baza unității de origine a neamului omenesc – trăsături comune, dar în același timp fiecare popor are și trăsăturile sale specifice, geniul său propriu, care-l califică și-l armonizează în contextul istoriei universale.

Prin voia lui Dumnezeu, poporul român a avut și are vocația conviețuirii pașnice cu numeroase minorități etnice și religioase, fiecare având caracteristici și particularități diferite, pe care le-a păstrat, cultivat și valorificat. Contribuția minorităților etnice și religioase la patrimoniul comun al identității naționale românești, este o realitate istorică și o bogăție culturală.

În acest sens, România este o „Europă în sinteză”, cum o numea un om de cultură, o punte între Orient și Occident, o bogată istorie a conviețuirii pașnice între etnii și culte religioase diferite, în special în Transilvania, Banat și în Dobrogea. În Transilvania și Banat, locuiesc împreună, de secole, români, maghiari, germani, sârbi, ucraineni, slovaci, evrei și alții.

În Dobrogea, alături de români, locuiesc împreună de secole, ruși lipoveni, bulgari, turci, tătari și alții. Pentru multă vreme, în Moldova minoritățile etnice cele mai numeroase au fost evreii, armenii și polonezii. În Țara Românească, minoritățile mai numeroase au fost grecii, bulgarii și romii.

Istoria ne arată că armonia și buna înțelegere a poporului român cu minoritățile etnice, culturale și religioase au fost tulburate doar atunci când în România s-au impus ideologii totalitare sau opresive străine,  care au învrăjbit grupurile etnice în vremuri tulburi.

Astăzi, suntem chemați să redescoperim importanța cunoașterii culturii, credinței și tradițiilor specifice fiecărei etnii, să cultivăm respectul reciproc, prietenia și cooperarea pentru binele comun al țării în care viețuim.

În acest an în care poporul român aniversează Centenarul statului român modern, este necesar să evidențiem și contribuția tuturor minorităților etnice la viața socială a poporului român, fără a uita contribuția evreilor din România în plan academic, cultural și material, dar și contribuția lor la realizarea Independenței  de stat din 1877, a Unirii Principatelor Române din 1859 și a Marii Uniri din 1918.

România a fost și trebuie să fie „o țară a punților”, a dialogului și a cooperării, pentru a contribui la promovarea păcii în Europa și între popoarele lumii, dar și la păstrarea și afirmarea identității spirituale și culturale a fiecărui neam sau popor.

În acest context, suntem chemați să contribuim fiecare în parte, majoritate și minorități, la cunoașterea obiectivă a trecutului istoric, să privim critic ceea ce a fost agresiv și negativ, să promovăm respectul pentru identitatea și contribuția minorităților etnice, culturale și religioase din România, dar și să cultivăm solidaritatea și cooperarea în societate, pentru binele comun.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


2% din impozitul pe salariu
Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a siteului ActiveNews România, nu către stat. Companiile de publicitate și multinaționalele nu ne iubesc. Ajută-ne să luptăm în continuare pentru cele ce-ți sunt dragi: Familia, Credința și Țara.

Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.