ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


La Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, alături de PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre semnificațiile textului biblic citit astăzi, PF Daniel  a subliniat faptul că Sfântul Evanghelist Luca prezintă cel mai amănunțit despre evenimentul Înălțării Domnului la Cer. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat cele trei mari adevăruri cuprinse în evanghelia rânduită spre citire în această zi.

„Evanghelia ne arată trei mari adevăruri. Mai întâi ne arată legătura dintre Taina Crucii și bucuria Învierii lui Hristos și legătura dintre Înălțarea la Ceruri a lui Hristos și Pogorârea Duhului Sfânt în lume. În aceeași evanghelie ni se prezintă și rostul suferințelor pe Cruce ale lui Hristos, rostul Învierii Sale și rostul Înălțării Sale la Cer pentru a trimite pe Duhul Sfânt împreună cu Tatăl și anume, să se propovăduiască, începând de la Ierusalim către toate neamurile, pocăința spre iertarea păcatelor. De asemenea, Evanghelia ne arată că Biserica lui Hristos trăiește din binecuvântarea lui Hristos, deoarece atunci când S-a înălțat la Cer S-a înălțat binecuvântându-i pe ucenici. Binecuvântarea Lui conține pacea și bucuria Lui  împărtășite Bisericii Lui când va veni cu slavă la a doua sa venire să judece viii și morții și a cărui Împărăție nu va avea sfârșit, așa cum mărturisim în Crez”, a spus Patriarhul României.

Înălțarea Domnului este o chemare la înălțarea omului către viața veșnică, a mai subliniat Patriarhul României.

„Înălțarea Domnului la Cer înseamnă înălțarea omului în lumina, sfințenia și iubirea veșnică a Preasfintei Treimi ca urmare a lucrării Întrupării și Jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Acum înțelegem mai mult de ce nu există doar o legătură tainică între crucea suferințelor și bucuria Învierii lui Hristos, ci și o legătură tainică între Înălțarea lui Hristos la Cer și Pogorârea Duhului Sfânt ca pe noi oamenii să ne înalțe la viața veșnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre bucuria celor care cred în Hristos și împlinesc în viața lor voia Lui”.

În toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele și la troițele și monumentele din țară și străinătate au fost pomeniți astăzi Eroii neamului românesc.

„Biserica noastră prăznuiește și pomenirea eroilor din toate timpurile și din toate locurile pentru că după cum Hristos S-a înălțat la Ceruri întru slavă numai după ce a trecut prin jertfa Crucii, tot așa și noi cinstim pe acești oameni care s-au jertfit din iubire pentru țară și popor cu o credință puternică și au arătat că iubirea este mai tare decât moartea. De aceea îi cinstim pe eroii neamului. Poporul român nu a obținut unirea și independența țării în dar, ci prin iubire jertfelnică. Așa cum este menționat și pe Arcul de Triumf, românii au îndurat creștinește suferințele îndreptate asupra lor ”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire și au fost trase clopotele ca prinos de recunoștință pentru eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfințită prin alte două hotărâri sinodale recente din anii 1999 și 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.

La fiecare Sfântă Liturghie sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews