Crucea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă iubirea lui Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură și de violență, a spus Patriarhul Daniel în cuvântul rostit duminică, 11 septembrie 2016, la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat învățăturile din textul biblic de la Ioan, cap. 3, vs. 13-17 (vezi mai jos) citit în această Duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și care ne prezintă Convorbirea lui Iisus cu Nicodim.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că această duminică ne arată Taina și puterea Crucii Mântuitorului Hristos.

„Această duminică ne arată că Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea. Evanghelia ne vorbește despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când s-a întâlnit cu Nicodim, a vorbit despre Taina Botezului, dar și despre Taina Crucii. Evanghelia aceasta ne arată că Cel Care S-a pogorât din Cer este Cel Care Se află în Cer, dar și că Fiul lui Dumnezeu Întrupat rămâne în același timp în Cer și pe pământ. Este pe tronul de slavă cerească împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și în același timp este Dumnezeu Omul Care S-a zămislit prin lucrarea Duhului Sfânt din pântecele Fecioarei și S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor”, a spus Preafericirea Sa.

Sfânta Cruce, explică Patriarhul României, este semn de mântuire și de viață veșnică. Ea ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea.

”Sfânta Cruce este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni. Este o iubire care respectă libertatea omului chiar și atunci când omul Îl respinge pe Dumnezeu sau nu Îl primește. Crucea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă iubirea lui Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură și de violență. De fapt, Hristos a fost răstignit pe cruce, ca urmare a invidiei, a urii și a violenței mai-marilor cărturarilor și fariseilor care Îl invidiau și Îl urau pe Iisus tocmai pentru că mulțimile Îl iubeau, credeau în El și Îl urmau.”

Pretutindeni unde locuiesc creștinii adevărați întâlnim semnul Crucii, mai adaugă Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Oriunde vedem Sfânta Cruce trebuie să ne aducem aminte cât de mult ne iubește Dumnezeu și așteaptă răspunsul nostru la iubirea Lui. Purtăm crucea cu lănțișor la gât de când suntem botezați, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, dimineața când ne trezim din somn, seara când ne culcăm, înainte de masă și după masă. Mamele fac semnul Sfintei Cruci peste pâinea care urmează să intre în cuptor, iar țăranii noștri sculptează semnul Sfintei Cruci pe poarta lor, ca să intre în curte sau în casă ca într-o biserică, ca într-un loc sfințit, prin rugăciune și fapte bune. Noi așezăm crucea la margine de drum sau la răscruce de drumuri, ca să ne aducem aminte de Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6).”

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci care urmează Duminicii de astăzi este sărbătorită în fiecare an la 14 septembrie.