Patru călugări au fost trecuți în rândul sfinților. Slujba de canonizare a avut loc la Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea și a fost oficiată de Patriarhul Daniel. Sute de oameni au mers  să se roage la moaștele călugărilor.

Cuvioșii Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, Meletie și Neofit de la Mănăstirea Stânișoara. Ei sunt cei patru noi sfinți care apar în calendarul ortodox. Au trăit în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Ca să fie aproape de Dumnezeu, și-au săpat chilii în stânca muntelui și au trăit în post și rugăciuni neîncetate.

La slujba de canonizare de la mănăstirea Antim din Râmnicu Vâlcea au venit sute de credincioși din toată Oltenia, potrivit tvr.ro. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit data de 3 septembrie ca zi de pomenire pentru Cuvioșii Neofit și Meletie și 5 octombrie pentru Sfinții Cuvioși Daniil și Misail.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște "ca, de acum înainte și în veci, Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, cu zi de pomenire în 3 septembrie, și Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie, să fie numărați între sfinții Bisericii și să fie pomeniți și cinstiți cu cântări de laudă în zilele lor de prăznuire.

Poruncim de asemenea, în Duhul Sfânt, ca viețile, slujbele și icoanele Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu să fie primite cu evlavie de preoții, monahii și credincioșii mireni ai Bisericii noastre", a spus Patriarhul României, potrivit basilica.ro.

"Printre acești aleși ai lui Dumnezeu se numără cuvioșii Părinți din sihăstriile Stânișoarei și Turnului: Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara și Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu. Acești mari nevoitori și iubitori de Dumnezeu din Mănăstirea Cozia, a vestitului Voievod Mircea cel Mare, după ce s-au dăruit cu totul vieții pustnicești și au ajuns la desăvârșire, au primit de la Duhul Sfânt darul sfătuirii și al călăuzirii sufletelor pe calea mântuirii.

Fiind lucrători încercați ai rugăciunii inimii, ei au fost cinstiți împreună cu marii isihaști ai monahismului românesc, numiți și sihaștri. Astfel, ei au rămas în memoria vie a Bisericii, în evlavia ierarhilor, preoților, călugărilor și a mirenilor, ca pilde de iubire jertfelnică, de înfrânare, de smerenie și de iscusită povățuire duhovnicească", a continuat Patriarhul Daniel.