Cadrele militare, dar și polițiștii aflați la prima numire în funcție sau nevoiți să se mute în interes de serviciu și care contractează un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata parțială sau chiar totală a ratei împrumutului, se arată într-un proiect de act normativ ce a primit chiar astăzi votul final la Camera Deputaților. Proiectul mai trebuie aprobat și de senatori.

Militarii și polițiștii au dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, respectiv din solda lunară, dacă sunt numiți în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu, nu dețin locuință proprietate personală în acea localitate, inclusiv soția sau soțul, și nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător. 

Proiectul aprobat de deputați stabilește că polițiștii sau militarii care contractează un credit ipotecar destinat achiziţionării unei locuinţe își pot folosi compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului.

În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie acordată nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar. Proiectul mai stabilește că polițiștii sau militarii primesc compensaţia lunară pentru chirie pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei.

Propunerea este motivată de inițiatorii proiectului prin faptul că toate modalitățile de recompensare a polițiștilor și militarilor au „menirea de a recompensa aceste cadre în considerarea obligațiilor deosebite care le revin, în vederea loializării față de instituțiile în care își desfășoară activitatea, față de valorile și principiile statului român și ale Uniunii Europene, în spiritul unei deserviri cât mai competente și adecvate a beneficiarului activității lor, cetățeanul”.

Pentru a intra în vigoare, proiectul mai trebuie aprobat și de senatori și promulgat de președintele Iohannis.