ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Primăria Capitalei a anunțat sumele alocate din bugetul pe 2017 pentru proiecte noi sau aflate în derulare.

„Criticile aduse proiectului de buget referitoare la lipsa proiectelor noi de investiții și la finanțarea, cu prioritate, a monumentelor și lăcașurilor de cult sunt tendențioase, răuvoitoare și denotă lipsa unor noțiuni elementare privind alcătuirea unui buget public sau a modului de punere în practică a unui proiect.

În ciuda nemulțumirii adversarilor politici ai actualei administrații a Capitalei, orașul nu înseamnă doar șantiere, spitale sau mijloace de transport în comun. Înseamnă în egală măsură cultură, spectacole, timp liber, turism, comunitate, iar a calcula câte autobuze pot fi cumpărate sau câți kilometri de bulevard pot fi asfaltați cu banii alocați culturii sau cultelor nu este decât un exercițiu de ipocrizie.
Acest buget nu este unul perfect, cu siguranță poate fi îmbunătățit. Este și rostul dezbaterii publice sau în comisiile Consiliului General. Dar nu poate fi îmbunătățit decât cu soluții constructive, iar autorii amendamentelor trebuie nu doar să se laude cu ce bani aduc într-un anumit domeniu, ci să-și asume, în egală măsură, și tăierea sau diminuarea finanțării unui alt obiectiv. Bugetul propus de actuala administrație este unul echilibrat, având ca priorități evidente sănătatea și investițiile de infrastructură, iar alocările s-au făcut ținând cont de posibilitățile reale de cheltuire a banilor, cu respectarea tuturor procedurilor și normelor legale.
Finalizarea marilor proiecte de infrastructură începute în anii precedenți și aflate în faze avansate de execuție ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru orice primar. În plus, demararea oricărui proiect nou presupune o serie de demersuri preliminare foarte clare – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentații de urbanism, care sunt mari consumatoare de timp și mai puțin de resurse.

Studiul de fezabilitate - etapa obligatorie in cazul obiectivelor de investitii noi, stabileste principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii, respectiv valoarea totala a obiectivului, durata estimata de executie etc.
Acest studiu de fezabilitate se aproba in CGMB, apoi urmeaza demararea procedurilor de achizitie publica (servicii de proiectare, servicii de consultanta tehnica - dirigentie de santier, contract de lucrari etc.). Abia dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, respectiv semnarea contractelor, se creeaza temeiul legal pentru bugetarea obiectivului de investitii cu sumele aferente.”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Proiectul de buget al Municipalitatii pentru anul 2017 include o serie de obiective de investitii esentiale pentru dezvoltarea Capitalei. Sumele prevazute pentru realizarea acestor obiective au fost alocate conform legii, etapizat, in functie de stadiul acestora si proiectia lucrarilor pentru anul in curs.

„Pentru elaborarea studiilor de fezabilitate in cazul obiectivelor noi de investitii propuse de actuala administratie si prevazute in proiectul de buget pe 2017 au fost alocate sume dupa cum urmeaza:

1) 42 obiective – : 6.552.000 lei, din care:
- 16 grădinițe;
- 10 after school;
- 15 extinderi școli;
- 1 Sală Sport în incinta Scolii Centrale

2) 6 cartiere de locuințe sociale si pentru tineri :1.000.000 lei

3) Spitalul Metropolitan: 700.000 lei

4) Parc de distracții și agrement: 700.000 lei

5) Acvariu public cu Centru de Cercetare: 700.000 lei

6) 6 Cămine de bătrâni: 1.200.000 lei

7) Teatrul Temporar – consultanță pentru concurs de soluții – concurs de soluții proiect: 8.000.000 lei (inclusiv execuție)

Proiecte noi importante pentru deblocarea traficului in Capitala

Sume alocate studiilor de fezabilitate pentru urmatoarele proiecte de infrastructura:

1. Supralărgire Sos. București Măgurele – 140.000 lei
2. Prelungirea Ghencea str. Brașov între sos. Alexandriei și Prelungirea Ghencea – 600.000 lei
3. Strapungere si supralargire str. Avionului intre Sos.Pipera si Linia de Centura prin Drumul Nisipoasa, str. Campul Pipera si str.Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF Bucuresti-Constanta pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu – 600.000 lei
4. Pasaj suprateran D.na Ghica- Colentina – 500.000 lei
5. Et. II Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu- Vitan Bârzești – 500.000 lei

Obiective de investiții deblocate de actuala administratie

Pentru toate obiectivele de investitii aflate in executie au fost prevazute sume importante in proiectul de buget al anului 2017:

1. Refacere și Modernizare Patinoar Artificial M. Flamaropol (lucrări în execuție)– proiectare, execuție și consultanță: 33.500.000 lei. La începutul mandatului obiectivul de investiție era blocat din cauza necesității elaborării unui nou PUZ, care a stat la baza obținerii autorizației de construire. În urma aprobării acestuia, proiectul tehnic a fost predat în noiembrie 2016 obținându-se și autorizația de construire. În ianuarie 2017 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. La această dată se execută lucrările de excavație.
2. Sala Multifuncțională – Complex Sportiv Lia Manoliu – executie, proiect și consultanță: 6.000.000 lei.
La începutul mandatului, procedura de atribuire era nefinalizată, comisia de evaluare de la acea dată nu își mai exercita atribuțiile. După schimbarea componenței comisiei de evaluare în data de 28 11.2016 s-a reluat reevaluarea ofertelor pentru punerea in aplicare a Deciziei Curții de Apel nr.2158/13.04.2016, procedura fiind contestată. În 31.01.2017 s-a semnat Raportul procedurii, care la această dată este din nou contestată. Menționăm că procedura a fost contestată în mai multe rânduri, alternativ, de cei doi ofertanți participanți la procedura de achiziție publică.
3. Proiectul Glina reluat dupa o suspendare de 400 de zile - in data de 16.03.2017 a fost depusa la Autoritatea de Management a POIM (Programul Operational Infrastructura Mare) prima cerere de rambursare, in valoare de 5.850.533 lei (echivalent 1.3 milioane euro), pentru contractul de finantare „Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dambovita”, contract semnat in data de 21.12.2016.
In data de 17 martie 2017, s-a semnat actul aditional la Contractul de Lucrari 2 (CL2) din cadrul Proiectului 'Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dambovita', iar ordinul de reluare a lucrarilor a fost emis in data de 20.03.2017, astfel incat lucrarile pot continua dupa o suspendare de 400 zile. O consecinta directa a semnarii acestui contract este deblocarea Contractului de Lucrari 6 (CL 6), ultimul din cadrul Proiectului care nu fusese demarat intrucat depindea de solutia tehnica din cadrul Contractului de Lucrari 2. In ceea ce priveste Contractul de Lucrari 1 - 'Extindere SEAU Glina 2 și construirea unui Incinerator de namol', dupa o lunga perioada de contestatii a licitatiei, instanta s-a pronuntat iar Municipalitatea este in procedura de atribuire a contractului. Astfel, toate cele 6 Contracte de Lucrari aferente Proiectului sunt acum in derulare, impreuna cu 3 contracte de servicii privind asistenta tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrarilor, precum și pentru audit”. (CL2 presupune construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol”; CL6 presupune „Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare și realizarea drenurilor secundare in zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului). Buget propus pentru anul 2017 - Faza 2 Glina este de 164.473.000 lei.

4. Consolidare imobil Str. Ion Câmpineanu, nr. 9 - La începutul mandatului obiectivul de investiție era blocat din cauza neîntocmirii actului adițional nr 3 de extensie de timp. Contractul a fost suspendat în data de 24.06.2016. La această dată este în curs de semnare Actul Adițional nr. 3 pentru extensie de timp. Termen de execuție 187 zile.
5. Amenajare, reabilitare și refuncționalizare sala de spectacole și spații anexe la Teatrul Ion Creangă - La începutul mandatului obiectivul de investiție era blocat. Pe parcursul execuției lucrărilor a apărut necesitatea unor lucrări suplimentare ceea ce a dus la sistarea acestora cu data de 29.07.2016. La această dată, au fost deblocate lucrările și se vor relua, până la sfârșitul lunii martie. Termen de execuție 17 luni.
6. Modernizarea și reabilitarea imobilului situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - La începutul mandatului obiectivul de investiție era blocat, din cauza neefectuării plăților pe perioada trimestrelor I și II 2016. În iunie 2016 lucrările erau finalizate în proporție de 70%. După mai multe întâlniri de lucru cu toți factorii implicați s-a decis ca lucrările să fie reluate cu celeritate. In acest moment, Primaria Municipiului Bucuresti functioneaza in acest sediu.
7. Blocuri de locuințe Ghermănești D4 și PR 6 - La începutul mandatului lucrările erau încetinite din cauza apariției unor lucrări suplimentare apărute în teren, dar și a alocației bugetare insuficiente. La această dată, lucrările sunt in execuție, având termen de finalizare octombrie 2017.
8. Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu - Lucrarile au inceput in anul 2012 si au fost sistate in 2014 din cauza unor divergente între constructor, consultant și ASSMB. În luna octombrie s-a comandat o expertiza extrajudiciară și s-a ajuns la concluzia ca lucrările trebuie reluate. Au fost ședințe de lucru cu părțile implicate în proiect și vizite în șantier. S-au reactualizat indicatorii tehnico - economici privind consultanța și s-au luat deciziile necesare pentru deblocarea situației. Sume alocate: 1.555.000 lei.
9. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie Și TBC Osteoarticular ”Foișor” - La începutul mandatului, proiectul de modernizare și reabilitare și consolidare era blocat din cauza faptului că nu exista consultant, acesta fusese plătit 86%, iar construcția era finalizată în proporție de 20%. Indicatorii au fost reactualizați, astfel s-a putut angaja un nou consultant (dirigenție de șantier), care să verifice si certifice lucrările executate. În momentul de față, lucrările care trebuiau finalizate anterior sunt realizate în proporție de 95%, urmând ca în decursul acestui an să fie demarate lucrările la corpul A plus parcajul subteran. Sume alocate: 29.348.000 lei.
10. Proiect "Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf” - La data preluării mandatului, Arcul de Triumf, monument istoric de importanță națională, era în pericol din cauza nefinalizării soluției de consolidare. De asemenea, existau dispute intre cei doi parteneri contractuali ai PMB si, in urma ședințelor de progres cu toți factorii implicați s-a deblocat activitatea pe șantier, iar obiectivul a fost finalizat.
11. Proiect consolidare, restaurare și conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu - La data preluării mandatului, termenul de execuție a lucrărilor era depasit. În urma întâlnirilor cu factorii de decizie s-au reluat lucrările, astfel încât acestea au fost finalizate prin semnarea Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
12. Scoli - La data preluării mandatului, nu exista contract de servicii de asistență tehnică, iar o parte din cele 101 scoli realizate cu fonduri BEI nu erau finalizate. După mai multe întâlniri s-a stabilit ca proiectantul să colaboreze cu UIP pentru deblocarea situațiilor apărute pe parcursul derulării contractelor de execuție lucrări. Astfel, au mai fost încheiate recepții finale la un număr de 4 unități de învățământ, precum și la două săli de sport. La un număr de 7 unități de învățământ s-au reziliat contractele de execuție, urmând ca pe parcursul anului 2017 să fie expertizate și reluate procedurile de achiziție de lucrări.

Finalizarea proiectelor de infrastructura

In ceea ce priveste proiectele de infrastructura rutiera incepute in anii precedenti, s-au alocat sume importante pentru finalizarea acestora, astfel:

1. Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai – Bd Liviu Rebreanu – 13.870.000 lei
2. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Bd Aerogării –7.000.000 lei
3. Modernizare Piața Eroii Revoluției și Pasaj Pietonal – 8.097.000 lei
4. Străpungere Bd Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – 24.500.000lei
5. Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti – 90.000.000 lei
6. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Șos. Pantelimon – 70.000.000 lei
7. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Șos. Iancului – 11.900.000 lei
8. Modernizare infrastructură Piața Sudului – 102.513.000 lei

Fonduri pentru alte proiecte de infrastructura

Totodata, s-au alocat fonduri pentru urmatoarele proiecte
1. Supralărgire Fabrica de Glucoză – 15.000.000 lei - a fost finalizata procedura de achizitie publica pentru proiectarea si executia acestui obiectiv de investitii, iar in prezent este in curs de semnare acest contract; urmeaza emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare si ulterior, de executie lucrari. Termen de finalizare estimat 18 luni;

2. Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești – 5.000.000 lei; In urma demersurilor PMB, acest proiect va fi inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov 2016-2030

3. Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului Bucurști – 5.000.000 lei;

4. Închidere inel median de circulație la zona nord/autostradă urbană-Tronson Lacu Morii - Sos. Colentina – 1.000.000 lei

Totodata, s-au alocat sume importante pentru consolidari: buget alocat - 19.446.000 lei. (10.474.000 lei buget local si 8.972.000 transfer Buget Stat).”

 

 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews