ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Adunarea Națională Bisericească, organismul central al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, a aprobat Raportul Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc și rapoartele Comisiilor Adunării asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, informează agenția Basilica.

În ceea ce privește activitățile Bisericii în 2015, raportul amintește: 

În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcționează în prezent 766 de instituții și servicii sociale,dintre care: 150 cantine sociale și brutării, 52 instituții medicale și farmacii, 97 centre de zi pentru copii, 54 centre educaționale, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidențiale pentru vârstnici, 25 centre comunitare, 37 centre de tip familial, 40 grădinițe sociale și after-school, 14 locuințe protejate, 78 centre de informare, consiliere și resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 16 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane), 9 campusuri de tabără și alte 126 de instituții sociale cu specific diferit.

De asemenea, la nivelul eparhiilor( episcopii, arhiepiscopii, mitropolii) se află în derulare 489 de proiecte și programe sociale, dintre care 326 finanțate din fonduri proprii, 41 cu finanțare publică, 35 cu finanțare externă și 87 cu finanțare mixtă.

În 2015, 31.498 de copii au beneficiat de asistență socială, 3.707 persoane cu dizabilități (deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 21.010 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și cu grave probleme de sănătate, 23.934 șomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturaleși aproximativ 8 387  persoane din alte categorii sociale defavorizate, arată sursa citată.
 
În ansamblu, pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproape 123 milioane lei ( peste 27 de milioane de euro la cursul BNR de azi, 25 februarie), informează Basilica.

Situația statistică prezentată și sumele cheltuite nu includ activitățile social-filantropice și educațional-culturale desfășurate permanent de parohiile și mănăstirile Patriarhiei Române din țară și străinătate.

În 2014, Biserica Ortodoxă Română  a cheltuit 87.365.322 de lei pentru ajutorarea sinistraților și a persoanelor nevoiașe.
 
În 2013, suma a fost de  80.828.191 lei, informa la vremea respectivă Revista Capital, citată de ActiveNews.