După cum mulți dintre dumneavoastră știți, codul fiscal permite oricărei persoane care are venit(uri) să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit(uri) către o organizație neguvernamentală.

Dacă nu v-ați hotărât cui să donați, vă recomandăm Asociația „ProLogos” din Timișoara. Cu o existență de peste 10 ani, Asociația „Pro Logos” se axează pe educația copiilor și tinerilor, atât în mod direct prin înființarea unei școli și a unei grădinițe, dar și indirect prin desfășurarea a numeroase programe: tabere, turnee de șah, concerte, expoziții, etc.

Mai precis, Asociația „ProLogos” este fondatoarea primei grădinițe cu profil ortodox din Timișoara, „Grădinița Troița” acum 10 ani, dar și a școlii „Antim Ivireanul”.

Dacă școala a fost, între timp, cedată Mitropoliei Banatului, Asociația continuă administrarea grădiniței „Troița” și dorește să îi extindă activitatea. Dacă doriți să contribuiți la dezvoltarea acestei unități de învățământ, bazată pe valorile creștine, puteți dona până la 3,5%  din impozitul care v-a fost reținut automat din salariu pe parcursul anului trecut. Data limită este 20 iunie.

Cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii etc. completează Formularul 230, Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, cu datele Asociației „ProLogos” din Timișoara.

Formularul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate:

– Anul (2019);

– Punctul I Date de identificare a contribuabilului: numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa completă din buletin, CNP-ul;

– Punctul II.A.1. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 1 Susținerea unei entități non-profit/unități de cult:

    cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 21269886
    denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAȚIA PROLOGOS
    cont bancar (IBAN):  RO94INGB0000999901728341

– Punctul II.B. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 ,pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult:

    bifă Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 ani sau 2 ani (la alegere)
    cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult:  21269886
    denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAȚIA PROLOGOS
    cont bancar (IBAN):  RO94INGB0000999901728341

– Semnătura

Formularul/formularele le depuneți la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul.

Termenul limită de depunere este 30 iunie 2020. Puteți descărca un formular completat, aici.

De asemenea, puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică sau un cont în Spațiul Privat Virtual ANAF (practic trebuie să vă creați un cont  în Spațiul Privat Virtual). Pentru a valida înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, este necesar să vă prezentați la orice administrație fiscală în termen de 10 zile de la data primirii mesajului primit după înregistrare, împreună cu actul de identitate în original și copie și numărul de înregistrare ce v-a fost atribuit). Informații detaliate despre Spațiul Privat Virtual găsiți pe site-ul ANAF.