În urma unor articole de presă în care se făcea referire la o eventuală folosire nelegală a unor bani de către Administrația Patriarhală, Biroul de Presă al Secretariatului de Stat pentru Culte afirmă într-un comunicat de presă că "În urma verificărilor Curții de Conturi efectuate la Secretariatul de Stat pentru Culte nu s-a constatat utilizarea cu rea credință a fondurilor publice, și, pe cale de consecință, nu au fost imputate sume de bani beneficiarilor".

Iată comunicatul integral:

 

Având în vedere modul în care au fost reflectate în mass-media observațiile Curții de Conturi referitoare la Secretariatul de Stat pentru Culte din Sinteza raportului de audit privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014, facem următoarele precizări: 

În cadrul misiunii de audit a Curții de Conturi pentru exercițiul bugetar aferent anului 2014, desfășurată în perioada ianuarie-februarie a.c., auditorii nu au constatat niciun prejudiciu sau plăți ilegale privind cheltuirea fondurilor publice.

Deficiențele și abaterile constatate de auditori au fost formulate în direcția modificării și clarificării unor proceduri administrative interne în contextul unui cadru legislativ insuficient reglementat prin norme juridice cu putere de lege.

Pornind de la aceste observații, în timpul auditului, Secretariatul de Stat pentru Culte a inițiat demersuri în sensul îmbunătățirii cadrului legislativ, concretizate prin apariția Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și a H.G. 154/2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În vederea întăririi responsabilității justificării sprijinului acordat la salarizarea personalului clerical al unităților de cult, Secretariatul de Stat pentru Culte a solicitat clarificări suplimentare cultelor religioase beneficiare și armonizarea denumirilor folosite în definirea personalului propriu cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri proprii.

În ceea ce privește justificarea sumei de 300.000 lei, acordată Administrației Patriarhale în vederea sprijinirii organizării manifestărilor dedicate Anului Brâncoveanu, consacrat prin H.G. 1167/2013 privind declararea anului 2014 Anul Brâncoveanu, menționăm că sprijinul financiar a fost justificat potrivit prevederilor legale în vigoare, art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată. La recomandarea misiunii de audit, Secretariatul de Stat pentru Culte a considerat oportună solicitarea de informații și documente suplimentare în vederea clarificării anumitor aspecte legate de organizarea manifestărilor. Administrația Patriarhală a transmis toate documentele și justificările solicitate.

Recomandările și observațiile auditorilor au fost implementate de către Secretariatul de Stat pentru Culte în termenele dispuse de Curtea de Conturi, după cum urmează: actualizarea și implementarea de proceduri interne privind acordarea și justificarea sprijinului financiar acordat cultelor religioase, precum și inițierea a două proiecte de hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului.

În urma verificărilor Curții de Conturi efectuate la Secretariatul de Stat pentru Culte nu s-a constatat utilizarea cu rea credință a fondurilor publice, și, pe cale de consecință, nu au fost imputate sume de bani beneficiarilor.

Conform prevederilor legale, Secretariatul de Stat pentru Culte comunică periodic Curții de Conturi măsurile dispuse pentru implementarea recomandărilor formulate de către misiunea de audit financiar.

Potrivit normelor interne, Curtea de Conturi urmează să evalueze măsurile dispuse pentru implementarea recomandărilor și observațiilor misiunii de audit financiar pentru anul 2014 la Secretariatul de Stat pentru Culte.

 
Biroul de Presă al Secretariatului de Stat pentru Culte"
 
Anterior și Patriarhul Daniel a arătat că rapoartele Curții de Conturi nu au arătat nicio problemă.