ActiveNews începe prezentarea unui studiu intitulat „Învățătura de credință ortodoxă despre sexualitate și procreere”, lucrare al cărei autor este un reputat teolog român care dorește să rămânâ anonim.

Publicăm, fără alte comentarii, prima parte a acestui studiu inspirat de Costa de Beauregard:

De ce trebuie să vorbim azi, în România, despre homosexualitate?

 
Poporul român are un procent de creștini, botezați în numele Sfintei Treimi de peste 90%.
 
De ce trebuie să vorbim azi, mai mult ca oricând despre și împotriva homosexualității?
Iată câteva motive:
În primul rând conform învățăturii noastre de credință homosexualitatea este un păcat.
Creștinul trebuie să se ferească de păcat și să-și crească copiii - mădulare ale Bisericii- în același spirit. Aceasta pentru că păcatul înseamnă despărțirea de Dumnezeu și moarte spirituală și, nu e nimic mai tragic în viața creștinului decât această cădere.

În al doilea rând  etosul poporului român nu s-a manifestat în istoria lui ca având sau exprimând apucături homosexuale. Nu se cunoaște în istoria sau tradiția orală a culturii noastre homosexualitatea țăranului sau a intelectualului român.

În al treilea rând bolile organice sau psihice ale homosexualilor sunt mai grave și procentual mult mai incindente decât bolile heterosexualilor.

Suntem datori atât prin educație cât și prin măsuri legislative să limităm răspândirea acestui flagel și păcat periculos pentru sănătatea fizică, mentală și spirituală a fiilor noștri.

În al patrulea rând este clar pentru oricine se apleacă asupra fenomenului că se încearcă o penetrare și o răspândire a acestui păcat în etosul poporului român, ca venind dinspre țările occidentale în numele "democrației”, a "drepturilor omului”, a "nediscriminării”, a "egalității de șanse” – termeni goi de conținut, demagogici, total nesimetrici juridic și etic cu normele duhovnicești și morale ale învățăturii de credință creștină. E ca și cum cineva se străduiește din răsputeri ca o apă limpede sau relativ limpede să o tulbure cu macularea trupului Bisericii.
În al cincilea rând perspectiva victoriei homosexuale se anunță sumbră pe un orizont întunecat de acest păcat. Peste tot în lume unde au reușit legiferarea acestui păcat au urmat întruniri și voci care revendicau următoarele păcate: pedofilie, poligamie, înfieri de copii în cupluri homosexuale, cununie religioasă (deși nu cred în ea), schimbarea sexului anatomic și psihologic, dreptul bărbaților de a folosi toaletele femeilor (ca și când toate problemele grave ale civilizației contemporane s-ar fi rezolvat și a rămas numai aceasta).

Creștinii au datoria să își apere Biserica - corabia și spitalul lor- care înaintează spre Împărăție, spre vindecare, oricât de învolburată ar fi marea pe care călătoresc.

Armele creștinului sunt iubirea (inclusiv a homosexualului), rugăciunea (inclusiv pentru homosexuali) și privegherea (pentru a ne apăra inclusiv de homosexuali).