ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Site-ul Fundației Nicolae Constantin Paulescu, inventatorul insulinei, a publicat textul original al Memoriului descriptiv din cererea profesorului Paulescu de brevet sub titlul "Pancreina și procedeul fabricației ei", substanță care avea să fie numită mai târziu drept ”insulină”, potrivit Agerpres.

Iată memoriul descriptiv al marelui savant Nicolae Paulescu, românul despre care ActiveNews scria că salvează zilnic de la moarte 10% din populația Globului: 

MEMORIU DESCRIPTIV

Dr. N.C.PAULESCU

DESCRIEREA INVENȚIEI PANCREINA și procedeul fabricației ei
NR. 06254/10 APRIL 1922

Dau acest nume substanței active, descoperită de mine în extractul de pancreas. Vezi: Paulesco-Recherche sur le role du pancreas dans l'assimilation nutritive, în archives internaționales de Physiologie, Liege, vol XVII, p 85.
Această substanță are proprietatea remarcabilă că, - atunci când e injectată în sânge, la un animal diabetic, prin extirpația pancreasului, - să producă:
a).- o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a hyperglycemiei și a glycosuriei
b)- o diminuare a ureei din sânge și din urină
c)- o diminuare a acetonei din sânge și din urină
Pentru a isola, pe cât posibil, Pancreina, de proteinele ce o însoțesc, procedez în modul următor:
Iau, - cu precauție de antispesie,- o oare-care cantiate de pancreas proaspăt, de la un animal de curând sacrificat.
Toc fin glanda, într-o mașină perfecționată /Broyer Lafrapie/, sterilisată în cuptor.
Adaog acestei tocături, zece ori greutatea sa de apă distilată; în urmă - după ce am agitat-o - în mai multe rîduri, o introduc întro răcitoare.
După câteva ore /6-24/, filtrez tocătura printr-o dublă compresă de tifon, sterilisată, - pentru a o debarasa (separa) de părțile solide prea voluminoase.
Filtratul, ce e turbure și are o culoare mai mult sau mai puțin roșiatică, - e adiționat de acid clorhidric pur /10 p 1000/, ce dă loc la o abundentă precipitație proteinică.
Separ precipitatul cenușiu printr-o filtrație prin tifon sterilisat și neutralisez, prin sodă caustică pură, lichidul ce era acid.

(adausul e făcut de mine Paulescu)
Ast-fel se produce o nouă și abundentă precipitație proteinică.
Separ noul precipitat, printr-o filtrație pe un filtru de hârtie Berzelius, sterilisat.
Lichidul filtrat e limpede și transparaent; el dă încă reacții ale proteinelor.
În sfârșit, volumul acestui lichid e redus, prin evaporație, la o temperatură,- care nu trebuie să depășească 50 grade Celsius.
Pentru ca Pancreina să fie întrebuințată cu folos în tratamentul Diabetului, la om, ea trebuie să poată fi preparată în mari cantități, - ceeace necesitează un mare capital.
În plus e indispensabil, ca, - în această preparație, - să se observe cu scrupulozitate precauții de antisepție.
În același timp, trebuie să se țină seama punctual de multe particularități minuțioase fizico-chimice, - buni-oară ca temperatura lichidului să nu treacă peste 50 Grade Celsius.
Dacă aceste diverse postulate nu sunt riguros executate, medicamentul ori devine repede un focar de infecție, capabil să dea naștere la desastre, - ori el își pierde acțiunea fiziologică.
În scopul de a asigura îndeplinirea acestor condiții fundamentale de preparare, - precum și în scopul de a realiza controlul științific al produsului, - am crezut oportun să solicit un Brevet de Invenție.

REVENDICĂRI

1. Revendic invențiunea produsului organic Pancreina, care injectată în sânge, produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simtomelor diabetului.

Dr. N.C.Paulescu
Profesor de Fiziologie La Facultatea de Medicină București, strada Calonfirescu, 15.

DESCRIEREA INVENȚIEI
NR. BREVET 06254
DOSAR NR. 8322
NR. FILE 2
 
(Sursa: Agerpres)
 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews