ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Prin intermediul editorialistului nostru invitat, scriitorul Petru Romoșan, am citit în revista prietenei Floriana Jucan, Q Magazine, Apelul inteligent și bine scris al președintelui Senatului Alianței pentru Unirea Românilor, publicistul Sorin Lavric, prin care mă invită personal să mă alătur Proiectului AUR. Îi mulțumesc.

Într-adevăr, e un gest pe care numai un om nepoliticos poate să-l ignore. Trebuie să recunosc însă că dl. Lavric nu este primul care îmi face această invitație. Prietenia sau admirația pe care o am față de unii dintre candidații de pe listele AUR, adevărate valori ale României, mărturisesc că mă influențează. Daca am criticat întemeiat AUR, după părerea mea, atrăgând atenția asupra unor probleme destul de grave pe care le are - evidențiind totodată prin prisma unor jurnaliști profesioniști și alte riscuri sau... "minciunele" - , nu înseamnă că sunt absurd să nu sprijin proiectele naționale care vor izvorî din mijlocul celor care au dat contra-lovitura de stat asupra Parlamentului României, pe 6 decembrie 2020.

Rămâne de văzut, desigur, dacă cei care au contribuit masiv la contra-lovitura surpinzătoare din acest "război electoral asimetric" au fost rezerviștii activi din structurile de informații civile și militare ale României sau au fost implicate și forțe externe de la Răsărit, așa cum ne arată unele indicii. Ca să nu ne amăgim vom spune și-și.

Dar, este de evidențiat, pentru necunoscători, că Alianța pentru Unirea Românilor nu este reprezentată numai de tripleta TV de-acum cunoscută, cred, la nivel național. Nu, în formațiunea care a răsturnat toate previziunile electorale din 6 decembrie (cu excepția celei a lui MIrel Palada) a intrat, în urma cu numai două luni, un filon cu adevărat de aur al României inteligente și creatoare, reprezentate de Grupul Profesioniștilor pentru renașterea națională, animat de colegul nostru din UZPR Miron Manega, din care fac parte numeroase personalități din țară dar și din străinătate, între care două genii românești, ca profesorul Florian Colceag și inventatorul Iuliean Horneț. 

Ca atare, nu am cum să nu sprijin din toată inima inițiativele acestor doi mari români, care au candidat fără a fi membri de partid, între care se numără, acum, la zi, reformarea Legii Educației. Profesorul Florian Colceag, care subliniază în particular necesitatea unui Guvern de Uniune Națională cu experți și nu cu politicieni, ar fi probabil cel mai indicat profesionist la conducerea Ministerului Educației. "Antrenorul de genii" susține, la fel ca profesorul Ioan Aurel Pop și Academia Română, necesitatea redeschiderii școlilor și grădinițelor și renunțarea cât mai grabnică, în măsura posibilităților, la sistemul inuman online.

ActiveNews vă prezintă mai jos cele mai importante puncte ale unei noi Legi a Educației la care a lucrat profesorul Florian Colceag și care, dacă ar fi votată rapid, ar putea îmbunătăți pe loc actuala stare dezastroasă a învățământului din România. Totodată, într-un material pe care îl semnalăm aici, publicăm o schiță bine definită a unui Proiect de Țară care poartă marca inventatorului Iuliean Horneț.

Pentru a reveni la propunerea scriitorului proaspăt demis din funcțiile lui de la USR și Rl, răspunsul este DA, sunt de acord să susțin ideatic Proiectul AUR, pe cauzele privind apărarea vieții și familiei, credinței și culturii naționale, reîntregirea teritorială și suveranitatea națională și, pe plan extern, susținerea politicilor conservatoare ale președintelui SUA Donald Trump, cu următoarele condiții:

1. Să vă lepădați de masoneria infiltrată până la vârful structurilor AUR și să acționați de acum înainte conform cunoscutei hotărâri a Sfântului Sinod al BOR prin care "Biserica osândește Francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă"!

2. Să vă lepădați de urgență de persoanele din sistem acuzate de participare la crimele din decembrie 1989, aflate între candidații AUR, așa cum v-a cerut de altfel și editorialistul nostru, dl Valerian Stan, susținător și votant AUR!

3. Să vă lepădați de ei și să lăsați la vetrele unităților lor așa numiții intelectuali băsiști și traseiști politici cunoscuți, cu înclinații sincretiste și sinecuriste!

Cu încredere, vă doresc succes!

Acestea fiind spuse, prezentăm propunerile profesorului Florian Colceag:

Principii generale vizând noua Lege a Educației

"Prin prisma evoluției societății s-a dovedit că actuala lege a educației trebuie adaptată noilor cerințe.

            Suplimentar, pandemia prin care a trecut întreaga lume în anul 2020 a demonstrat vulnerabilitățile existente, la nivelul fiecărui stat, fiecărui segment. Fie că discutăm despre cultură, industrie, economie, fie că ne referim la sănătate sau educație, fără nicio excepție, au fost relevate vulnerabilitățile, dar și decalajele.

      Totodată s-a observat și o diferența într-o continuă creștere între sistemul educațional si piața muncii.

        În acest context, scopul prezentei legi este acela de a realiza apropierea tendințelor și a bunelor practici ale statelor cu performanță și România.

            Se impun măsuri urgente pentru ca sistemul administrativ și sistemul educațional să-si coreleze eforturile pentru a răspunde noilor provocări.
 
            De asemenea, prezenta lege își propune să realizeze o corelație între programele de învățământ și evoluțiile de pe piața muncii. Cu alte cuvinte, școala (în diversele sale etape!) să răspundă provocărilor și necesităților din economie.

            De asemenea, o provocare la adresa educației este abordarea ei în termeni de obiectiv strategic național și, implicit, strategiile și finanțarea să țină cont de acest aspect. Mai mult, raportat la pandemia prin care întreaga lume trece, noua lege își propune să abordeze conceptul de învățământ online ca fiind definit în contextul de pandemie și în context de credite suplimentare.

            Învățământul online poate reprezenta o soluție în cele două situații. Dacă în privința stării de „pandemie” lucrurile sunt clare, în ceea ce privește „creditele suplimentare”, apreciem că învățământul online poate facilita accesului elevilor la diverse materii la care, în mod obiectiv și natural (distanță, imposibilitate de deplasare etc.) nu ar putea lua parte. Mai mult, această abordare permite dezvoltarea și dobândirea de noi cunoștințe, valențe, abilități pe care Statul – prin Ministerul Educației – este obligat să le recunoască.

            Ultimele decenii au arătat o extrem de mare viteză de modificare a spectrului profesional. Mai mult de 60% din profesiile vechi au dispărut și au apărut profesii absolut noi. Acest aspect conduce de asemenea la o schimbare totală de perspectivă in viziunea viitoarei educații. Va fi necesară educarea potențialelor si abilităților evolutive și adaptative, precum și concentrarea atenției pe instrumente de gândire perene ce vor putea fi folosite in orice fel de condiții. Va trebui actualizată curricula cu cunoștințe orientate către viitor, dar din care elevii să învețe cum se pot evita greșelile trecutului ce au condus la crize și catastrofe. Cunoștințele vor trebui orientate către refacerea sustenabilității, păcii, echilibrului de mediu, echilibrului cultural, economic și evitarea dezvoltării dezechilibrelor. Se vor folosi exemple si modelari, dezbateri și simulări în centre destinate dezvoltării inteligențelor înalte, specializate în luarea de decizii și în rezolvarea crizelor.

            Programele educative vor avea un trunchi comun destinat formarii instrumentelor de gândire; cunoașterii direcțiilor si domeniilor prioritare; dezvoltării înțelegerii, înțelepciunii în acțiune, rădăcinilor culturale identitare ce au marcat cultura în ultimele mii de ani; dezvoltării unei relații echilibrate între trup, minte, suflet și spirit; grijii pentru echilibrul și sustenabilitatea mediului natural și/sau social; dezvoltării mijloacelor eficiente de comunicare; utilizării tehnologiilor moderne cu orientarea către viitor.

            Conținuturile educaționale trebuie alese astfel încât să corespundă atât nevoilor de viziune, cât și de realizare practică. Pe de altă parte trebuie să corespundă etapelor de vârstă psihologică și motivațională a elevilor, pentru a avea eficiența necesară dezvoltării personalității și abilităților acestora. Conținuturile trebuie să dezvolte iubirea de țară și cultură, de natură, să stimuleze creativitatea și inventivitatea tehnică, responsabilitatea socială și protecția mediului natural. Conținuturile trebuie proiectate astfel încât să compenseze  viteza și superficialitate de gândire produse de utilizarea tehnologiilor de comunicare, prin gândirea aprofundată și complexă asupra problemelor teoretice și practice ce trebuie rezolvate și exersate. Conținuturile educaționale trebuie să contribuie la antrenarea profesorilor în stiluri de predare corespunzătoare stilurilor de învățare ale elevilor, luând în atenție vârsta biologică și psihologică a acestora, prin educație diferențiată.

            Cadrele didactice vor fi implicate direct în selectarea celor mai potrivite cunoștințe necesare educării elevilor, a celor mai simple și mai relevante exemple potrivite nivelului și caracteristicilor acestora, conform unor obiective a căror atingere va fi facilitată de existența forumurilor specializate. Acest aspect va contribui la formarea continuă a cadrelor didactice. Continuitatea în profesie va depinde de progresul elevilor. Creșterea salarială va depinde de performanțele elevilor la testele internaționale sau naționale. Timpul de învățare va fi limitat, ceea ce va contribui la selectarea riguroasă a cunoștințelor și temelor de lucru acasă. Grila salarială va depinde de calitatea și cantitatea actului educațional, evaluat prin progresul elevilor.

            Proiectele educative vor fi destinate adaptării elevilor la diferite situații practice, în care vor trebui să interfereze și să acționeze pentru rezolvarea unor situații sau pentru îndeplinirea unor activități. Pentru acestea se vor forma parteneriate public-private între școli și terți, pe durată limitată, se vor asigura toate măsurile de securitate, de transport și organizare, necesare ducerii la bun sfârșit a proiectelor și se vor consemna rezultatele obținute, ținând cont de scopurile inițiale.

         Programele educaționale vor fi destinate categoriilor de elevi ce au nevoie de atenție suplimentară. Aceste categorii cuprind copiii de origine română ai căror părinți au revenit in țară; copiii familiilor de imigranți ce s-au stabilit in țara noastră; copiii cu abilități înalte;  copiii cu dizabilități; copiii cu dublă excepționalitate, handicap și abilități înalte simultan; copiii din comunități defavorizate cultural sau geografic; alte categorii.

            Proiectele și programele educaționale necesare unei educații de calitate vor fi create de instituții specializate menționate în Lege, exemplu Bordul Național de Educație, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Agenția Națională Română pentru Educație, Comisia de Adaptare a Programelor de studiu Universitar, Asociația Inspectorilor Școlari Independenți.  Bordul National de Educație va fi propus de Academia Română.

            Educația online,  necesară din diverse motive, ce includ pandemiile si riscurile date de diferite crize, are nevoie de mai mult timp dedicat decât educația în clasă, unde funcționează interacțiunea rapidă față în față cu elevii sau studenții. Acest fapt va conduce la sistematizarea și actualizarea conținuturilor pe nivele de complexitate și profunzime, pe fiecare direcție de dezvoltare educațională. Efortul necesar va fi susținut de instituțiile menționate anterior, ce vor fi implicate și în pregătirea cadrelor din educația continuă  universitară sau preuniversitară. În acest sens vor fi necesare parteneriatele public-private cu furnizori validați cu multă experiență în educație.

            Apare necesitatea dezvoltării bazelor de date educaționale, care vor permite selectarea, diferențierea și îmbogățirea materialelor de studiu. De asemenea apare necesitatea programelor de îmbogățire și de aprofundare a cunoașterii, ceea ce va permite trecerea în clase superioare, mai devreme de vârsta cronologică, cu ajutorul creditelor transferabile către facultate. Aceasta va conduce la perfecționarea sistemelor de evaluare a rezultatelor învățării, prin atingerea unor ținte precise, existând libertatea profesorilor de a găsi metoda cea mai bună.

            Va fi necesară introducerea evaluării calității actului didactic prin măsuri concrete. Această evaluare va trebui să continue cu ofertarea de programe educaționale de formare a cadrelor didactice pe direcțiile unde au abordări necorespunzătoare. Punerea în practică a tehnicilor didactice însușite în cursuri va fi evaluată prin progresul elevilor în direcțiile lor de interes și pasiune. Acest progres se obține atunci când stilul de predare al profesorilor coincide cu stilul de învățare al elevilor.

            O reformă educativă trebuie sprijinită de o lege a educației ce încurajează atât stabilitatea rădăcinilor cultural-istorice ale elevilor, cât și o deschidere a formării acestora către viitor. Partea formativa trebuie să fie deschisă către cultivarea aptitudinilor, in paralel cu managementul și rezolvarea problemelor curente, către creativitate, inventivitate, lucrul cu logici complexe și inovare."

Vom reveni, desigur, pe această temă.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews