ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Starea de Libertate și organizațiile partenere au trimis Guvernului o scrisoare deschisă, bazată pe o petiție online cu același conținut, prin care solicită abandonarea legii vânzării pământurilor către străini, a legii vaccinării obligatorii și a tuturor restricțiilor pandemice, precum și încetarea stării de alertă, de la instituirea căreia s-a împlinit un an de zile. Aceleași cerințe au fost făcute auzite în Piața Universității și Piața Victoriei la protestul din 15 mai 2021.
 
Totodată, membrii și simpatizanții acestor organizații protestează joi la ora 9:00 în Piața CONSTITUȚIEI, în fața Parlamentului, pentru a cere judecătorilor constituționali să declare neconstituțională legea restricțiilor (L. 55/2020). Întâmplător sau nu, se împlinesc la această dată 31 de ani de la primele alegeri post-decembriste, din 20 mai 1990 - „Duminica Orbului”.
 
Joi, 20 mai, ar putea fi o zi decisivă pentru istoria României, întrucât Curtea Constituțională va judeca Legea 55/2020, care ne ține în restricții Covid. În acest scop, Starea de Libertate face apel la solidaritate cu judecătorii CCR, care ar putea să ia o decizie în folosul românilor, anunță organizatorii.
 
 
 
„Joi, 20 mai, la ora 09 dimineață, se judecă neconstituționalitatea legii care ne ține în restricții Covid (55/2020). 

Ne vedem acolo, pentru a susține judecătorii CCR, să ia o decizie în folosul românilor!
 
Sediul CCR este în incinta Palatului Parlamentului (Casa Poporului).
 
Ne vedem în fața clădirii, mai exact în Piața Constituției.
 
Stop restricțiilor Covid! Readucem România la viață!”, este anunțul publicat de Starea de Libertate pe Facebook.
 
Redăm mai jos, integral, scrisoarea deschisă către Guvernul României:
 
„Cerem în mod imperativ și vă notificăm următoarele revendicări - comune organizațiilor noastre pentru protestul din 15 mai 2021:
 
1. Încetarea stării de alertă declarată și perpetuată neconstituțional, revocarea tuturor măsurilor abuzive exercitate asupra întregii populații a României și repunerea imediată a țării cu tot ce cuprinde aceasta, în mediul de normalitate al desfășurării vieții, anterior declanșării stării de urgență de la începutul anului 2020;
 
2. Renunțarea de îndată la guvernarea României prin legi și acte normative neconstituționale dictate de interese externe, ceea ce reprezintă un act de înaltă trădare față de interesul național și valorile fundamentale ale neamului românesc, față de siguranța națională și securitatea vieții, țara noastră și națiunea fiind supuse unei decimări fără precedent în istorie, din toate punctele de vedere. Totul desfășurându-se sub egida falsă a grijii față de om și a așa-zisei ocrotiri a sănătății. Cerem încetarea de îndată a politizării Justiției și a presiunilor ce se exercită asupra acesteia de către clasa politică. Eliberați Justiția!
 
3. Abrogarea de îndată a legilor, a tuturor actelor normative, precum și retragerea tuturor proiectelor de lege neconstituționale prin care se încalcă în mod flagrant drepturile și libertățile cetățenești garantate și ocrotite prin constituție, din toate sectoarele mediului social-economic.

Cerem în mod imperativ abrogarea de îndată a tuturor legilor și a tuturor actelor normative adoptate ca emanație a stării de alertă și aflate în vigoare, motivat de faptul că s-au dovedit a fi creat efecte devastatoare și ireversibile la nivel de societate și economie națională, prin crearea posibilității de comitere de abuzuri, acte de terorism mediatic, fraude, mascarea conflictelor de interese, crime împotriva umanității, terorism de stat, trădare conform art 394-398 din Codul Penal, răspândire de informații false.

Cerem demiterea în bloc, anchetarea și sancționarea tuturor persoanelor care se identifică a fi vinovate de întreaga situație la scară națională datorită dispozițiilor adoptate și măsurilor executate, la comandă externă, contrar nevoilor și intereselor țării și poporului român.
 
4. Elaborarea unei strategii de redresare socială și economică, în colaborare exclusivă cu specialiștii din toate domeniile de activitate ce aparțin societății civice naționale, precum și cu noi, ONG-urile semnatare, care ne-am angajat în monitorizarea și promovarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

Strategia de redresare social-economică fiind chestiune de interes național cerem în mod imperativ respectarea și manifestarea transparenței decizionale a tuturor instituțiilor statului, precum și a reprezentanților și a organelor reprezentative ale poporului român, participarea directă a societății civice autentice, în luarea deciziilor de interes național și securitatea vieții, fiind indiscutabil necesară.
 
5. Oprirea imediată a oricăror forme de presiune asupra persoanelor care refuză vaccinarea și a oricăror forme de discriminare ce se exercită asupra cetățenilor care nu sunt vaccinați. 

Cerem respectarea de către toate instituțiile statului a dreptului și a libertății persoanelor de a dispune de ele însele – valori sacre și inalienabile ale omului.
 
Vă atragem atenția că este interzisă folosirea oricărei modalități dolosive, prin orice mijloc, cu privire la vicierea consimțământului și alterarea discernământului persoanelor.
 
6. Respingerea de către Parlament a proiectului de lege L107/2021, elaborat de 61 parlamentari UDMR, USR, PNL, inclusiv de ministrul agriculturii, pentru completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/ 2001, prin care se anulează practic Legea 175/2021.

7. Cerem la modul cel mai ferm cu putință, ca printr-un moratoriu, să se interzică vânzarea pământurilor către străini, în condițiile în care, din cauza legilor catastrofale de până acum, o mare parte din teritoriul național a fost deja cumpărat de entități din afara țării.
 
8. Cerem elaborarea unei strategii de recuperare a pamântului vândut către străini. Potrivit Constituției României art. 3 (1) Teritoriul României este inalienabil.

9. Cerem ca Guvernul să adopte o politică reală de sprijinire a fermierilor și agricultorilor români.

10. Cerem reglementarea legii arendei, în sensul limitării sau eliminării entităților străine din dreptul de arendă.
 
11. Cerem demisia ministrului agriculturii, motivul principal fiind acela că și el se află printre semnatarii proiectului de lege menționat mai sus.

12. Cerem în mod imperativ redeschiderea tuturor spitalelor, reluarea normală și firească a tratamentelor, terapiilor și procedurilor medicale pentru asigurarea securității vieții tuturor celor suferinzi și aflați în nevoie, indiferent de afecțiunile de sănătate.
 
Cerem în mod imperativ aplicarea de îndată a schemelor de tratament uzitate cu succes atât de medici români cât și de medici străini, independent de recomandările OMS sau a altor organisme internaționale, recomandări care puse în practică s-au dovedit ineficiente și/sau eșuate, fapt recunoscut chiar de către acestea și devenit de notorietate la nivel mondial.
 
Cerem în mod imperativ eradicarea și interdicția de a se mai face vreo presiune, impunere, manipulare, amenințare și/sau sancționare a oricărui cadru medical care își exercită profesia cu libertatea de conștiință nealterată, în spiritul eticii, moralității și al jurământului lui Hipocrat.
 
13. Cerem în mod imperativ redeschiderea normală a școlilor și reluarea firească a procesului de învățământ, raportat la faptul că măsurile au fost luate fără consultarea prealabilă a părinților și consimțământul expres al acestora, încălcându-se astfel autoritatea părintească.

Caracterul excesiv și abuziv al instituirii măsurilor forțate aplicate copiilor, aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective a copiilor, precum și interesului superior al acestora.

Pe cale de consecință cerem eradicarea de îndată a oricăror măsuri privind:
 
- obligativitatea purtării măștii de către copii, în orice spațiu s-ar afla;
 
- aplicarea de substanțe „așa-zis” dezinfectante asupra copiilor, aplicarea asupra copiilor a oricărui act de natură medicala (termoscanare, testare, vaccinare, administrare de medicamente, etc.), inclusiv triaj epidemiologic fără prezența și acordul expres al nostru – părinții/reprezentanții legali, după informarea corectă, completă, etică și
morală, în condiții de neutralitate și imparțialitate cu privire la actul medical;
 
- efectuarea presiunilor psihice asupra copiilor noștri prin aplicarea regulilor din ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, precum si exprimarea față de copii a oricărui tip de amenințare cu privire la încălcarea dispozițiilor prevăzute în acest ghid. Nu puteți impune copiilor să nu respire, să nu se joace, să nu râdă, să nu se îmbrățișeze, etc, cu colegii/prietenii lor;
 
- exercitarea actului educațional de către cadrele didactice cu mască și/sau vizieră, acestea afectând grav pronunția, procesul de învățare, exprimarea corectă prin distorsionarea sunetelor, etc.;
 
- interdicția amenințării și sancționării cadrelor didactice care se luptă pentru păstrarea normalității vieții și a procesului de învățământ;
 
- interdicția intrării părinților în școală;
 
- interzicem supunerea copiilor la orice act de orice natură să le afecteze integritatea fizică și psiho-emoțională.
 
14. Cerem imperativ renunțarea de îndată și eliminarea oricăror interferențe, ingerințe și presiuni asupra Instituției Bisericii Ortodoxe Române și a Confesiunilor Religioase, precum și asupra libertății de manifestare a credințelor. 
 
În temeiul dispozițiilor imperative ale Constituției României, respectiv, art.1 (5) care spune: „În România, respectarea Constituției și a supremației sale… este obligatorie.”…
 
Vă notificăm că:

Suveranitatea națională aparține poporului român (art.2(1) Constituție) – adică, titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român, care își alege reprezentanți prin alegeri libere.

Funcțiile deținute de acești reprezentanți sunt pe bază exclusiv de mandat dat de către poporul român, este limitat în timp și atribuții, mandat care se revocă de către cel care l-a dat, respectiv, de popor;

Fidelitatea față de țară este sacră (art. 54 (1) Constituție);
 
Avem dreptul, obligația și libertatea de a ne apăra țara, neamul și pământul strămoșesc (art. 55(1) Constituție);
 
Avem dreptul și libertatea de a ne apăra viața individuală și pe cea a copiilor noștri (art.22, 23 și 26 Constituție);

Avem dreptul și libertatea de a ne întruni, de a ne manifesta libertatea conștiinței și de a ne exprima liber (art. 39, 29 și 30 Constituție);

Astfel, … „în România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român… și sunt garantate”. (art.1(3)Constituție).
 
Vă notificăm că, în calitate de reprezentanți ai României si funcționari publici -  salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.
  
Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem imperativ respectarea Constituției României pe care ați încălcat-o, sens în care, înțelegem să facem uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.
 
În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului de a dispune de tine însuți, a dreptului de proprietate, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Altminteri ne forțați, împotriva voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru demiterea guvernului, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, situația de fapt creată precum și prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, economiei, siguranței naționale și securității vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată.  

România are nevoie și trebuie să se alăture statelor responsabile care își respectă și apară națiunea, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.  
 
Solicităm imperativ:

• Întrevederea directă dintre Primul-Ministru al României dl. Florin Cîțu și Miniștrii - Membri ai Guvernului României, pe de o parte, iar pe de altă parte, delegația formată noi, din reprezentanții organizațiilor semnatare ale prezentului document-notificare, în calitate de membri activi ai societății civile;

    • Comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări.

Semnatarii prezentei notificări sunt:

Asociația CALEA NEAMULUI, reprezentată de dl.Mihai Tîrnoveanu,
  
Asociația NEAMUNIT, reprezentată de dl.Aureliu Surulescu,
 
Grupul Civic STAREA DE LIBERTATE, reprezentat de dl. Pompiliu Diplan.
 
 
 
Se alătură acestui demers și semnează următoarele organizații prin reprezentanții lor:
 
• Asociația ALIANȚA PĂRINȚILOR, reprezentată de Avocat Marina-Ioana Alexandru
• Asociația MEDICI pentru CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT, reprezentată de Dr. Anca Nițulescu
• Asociația Pro Decizii Informate
• Asociația Frăția Ortodoxă
• Asociația Bucovina Profundă
• Asociația Europa Veche
• Fundația Pentru Oameni
• FOR Forumul Organizațiilor pentru România
• Asociația ASCIOR
• Asociația Scut Botoșănean
• Asociația Straja Carpaților”, se arată în scrisoarea deschisă adresată Guvernului de societatea civilă unită din România.