ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Avocatul Iulian Urban a câștigat în primă instanță la finele lunii ianuarie, în cadrul unui proces intentat în octombrie 2021 Comitetului Național pentru Situații de Urgență, anularea prevederilor art. 8 alin 1-3 din Hotărârea nr. 76 / 30.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU). Deși a cerut anularea integrală a acelei hotărâri prin care CNSU cerea limitarea accesului la evenimente doar la persoanele vaccinate și/sau trecute prin boală, Curtea de Apel București nu a anulat decât articolul 8 din cuprinsul acestei hotărâri, dându-i dreptate reclamantului doar în privința aspectelor formale, dar respingând fondul problemei invocate de el - discriminarea, încălcarea Constituției și anularea libertății de alegere în privința vaccinării. Chiar și așa, victoria obținută de Iulian Urban este importantă, deoarece punctele aliniatului 8 din hotărâre, anulat de instanță, prevedeau următoarele: 

 (1) Accesul la evenimentele sau activitățile organizate și desfășurate la nivelul localităților în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori în condițiile prezentei hotărâri este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

(2) Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de operatorul economic/organizator prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în limba engleză.

(3) Toți operatorii economici care desfășoară activități de lucru cu publicul în condițiile prezentei hotărâri, au obligația de a verifica la intrarea în locație, prin personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) și de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR.

Avocatul Iulian Urban a avut amabilitatea de a transmite în exclusivitate redacției ActiveNews decizia prin care instanța a anulat - cu drept de recurs - dispozițiile arafatiene de mai sus, decizie pe care o punem la dispoziția cititorilor noștri în format PDF sau, pe scurt, în fragmentele de mai jos:   

Prin cererea înregistrată la data de 07.10.2021 pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, reclamantul Urban Iulian, în contradictoriu cu pârâtul Comitetul Național pentru Situații de Urgență - Guvernul României, în urma probelor care se vor administra: 

- anularea hotărârii CNSU nr. 76 din 30.09.2021

- suspendarea executării actului administrativ sus-menționat până la pronunțarea instanței de fond

- restituirea cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea prezentei

Instanța va respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a Hotărârii nr. 76/2021 emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

În ceea ce privește dispozițiile articolului 8 din Hotărâre, instanța constată că aceste dispoziții cuprind:

- restricționarea accesului la evenimentele sau activitățile organizate și desfășurate la nivelul localităților în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori în condițiile prezentei hotărâri este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 (alin. 1).

- modalitatea în care se face dovada vaccinării sau trecerii prin boală (alin.2)

- obligația operatorilor de a verifica la intrarea în locație, prin personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) și de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR (alin. 3).

În raport cu modalitatea de redactare a art. 8, Instanța constată că aceste dispoziții produc efecte prin ele însele și nu reprezintă exclusiv propuneri, astfel cum este cazul celorlalte dispoziții.

Așadar, în ceea ce privește conținutul art. 1-7 ale hotărârii nu se impunea publicarea în Monitorul Oficial a acesteia, fiind suficientă comunicarea acestui act autorităților vizate, însă, în privința dispozițiilor art. 8 o astfel de obligație exista.
 
În ceea ce privește susținerile reclamantului potrivit cărora condiționarea participării la evenimente este discriminatorie, încalcă prevederi constituționale și golește de conținut existența dreptului de opțiune în privința vaccinării în condițiile în care nu este stabilită alternativ posibilitatea persoanelor de a prezenta teste negative, precum și faptul că hotărârea a fost emisă cu depășirea limitelor stabilite prin Legea 55/2020 și Legea nr. 136/2020, instanța le va respinge ca neîntemeiate.

În ceea ce privește primul aspect, reclamantul critică opțiunea emitentului actului administrativ de-a permite participarea la evenimente exclusiv a persoanelor vaccinate și a celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, respectiv omisiunea de a stabili o astfel de posibilitate și persoanelor care prezintă un test negativ pentru depistarea SARS-CoV-2.

Cu privire la cel de-al doilea spect, instanța constată că reclamantul nu a realizat în cuprinsul cererii o motivare argumentată a acestui aspect, nefiind indicat în ce modalitate a avut loc prin emiterea hotărârii o depășire a limitelor stabilite de Legea 55/2020 și Legea nr. 136/2020.

În consecință, în raport cu aceste considerente, instanța constată că se impune admiterea în parte a cererii de anulare a Hotărârii nr. 76/2021 C.N.S.U., exclusiv în ceea ce privește prevederile art. 8 alin. 1-3 din cuprinsul acestui act.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:

Respinge excepția rămânerii fără obiect a cererii de suspendare.

Admite excepția inadmisibilității cererii de suspendare.

Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a Hotărârii nr. 76 / 30.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Respinge excepția lipsei de interes ca neîntemeiată.

Admite în parte acțiunea privind pe reclamantul URBAN IULIAN în contradictoriu cu pârâtul COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI.

Dispune anularea prevederilor art. 8 alin 1-3 din Hotărârea nr. 76 / 30.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

Respinge cererea în rest ca neîntemeiată.

Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Curtea de Apel București.

Pronunțată azi, 31.01.2022 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.  

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews