ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Cu ocazia conferinței de presă din 31 martie, Coaliția pentru Familie a lansat programul „50 de propuneri de măsuri în sprijinul familiei”.

Programul cuprinde 50 de propuneri de politici publice și urmărește completarea și adaptarea legislației existente în domeniu, dar și crearea de instituții necesare pentru sprijinirea familiilor.

"Ideea centrală a celor „50 de măsuri” este ca statul să înceapă să considere familia drept un partener și să înceteze să o mai vadă ca pe un obiect al asistenței sociale și al exercitării unei autorități „paternaliste”, ca până acum. Numai astfel considerăm că familia poate deveni unul dintre pilonii dezvoltării României – un deziderat aflat acum doar la nivelul unui slogan gol de conținut. Cu alte cuvinte, nu cerem statului bani, ci implicare și un sistem de taxare mai relaxat, care să permită familiilor să fie mai independente, să aibă un nivel de trai civilizat pentru ca astfel să poată crește România. Totodată, esențială este respectarea autorității părinților în materie de decizii privind viitorul copiilor", afirmă realizatorii documentului.

Programul, care are ca principali autori Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” și Asociația PRO VITA – filiala București, este structurat în 10 capitole, după cum urmează:
Instituții pentru Familie, Cultura familiei, Locuințe pentru familii, Măsuri pentru stimularea natalității și redresarea demografică, Armonizarea vieții de familie cu cariera, Protecția persoanelor vârstnice, Stabilitatea căsătoriei și protejarea copiilor, Punerea în practică a dreptului copiilor de a-și educa copiii conform cu propriile convingeri, Măsuri financiare în sprijinul familiei, Măsuri pentru sănătatea familiei. Documentul integral poate fi consultat, aici.
 

Măsurile propuse de Coaliția pentru Familie sunt:

1. Crearea unei structuri dedicate - Secretariat de Stat pentru Familii (SSpF) - în Ministerul Muncii, care va colabora cu: instituții specializate de stat, cultele religioase, asociațiile de familii, alte organizații non-profit, mass-media, pentru a sprijini și ocroti familia. 
2. Crearea unui Institut de studii pentru Familie / Institut pentru Familii (IPF) prin colaborarea între instituțiile de stat și structurile, non-guvernamentale. Implicarea și colaborarea cu IPF și SSpF, prin studii, sondaje, expertize, instrumente sociologice, a unor structuri științifice subordonate autorităților (Academia Română, institute de cercetare, universități etc.).
3. Crearea unei Comisii permanente pentru Problemele Familiei, în Parlamentul României, al cărei scop va fi analizarea, revizuirea și refacerea prevederilor legislative privind familia.
4. Campanii în parteneriat Stat - Asociații de Familii, pentru conștientizarea importanței familiei și căsătoriei, maternității și paternității (ex.: „Săptămâna căsătoriei”; evenimente de Ziua Copilului) ca și pentru informarea asupra drepturilor pe care familia și membrii săi le au în România.
5. Măsuri și consiliere pentru asumarea rolurilor familiale conform vârstei și sexului, împotriva deresponsabilizării părinților, alienării soților, sexualizării precoce a copiilor. Modificarea, în sensul înăspririi, a legilor privind pornografia și publicitatea, pentru a). protecția minorilor; b). prohibiția publicității la servicii sexuale mascate; c). suprimarea publicității indecente la produse și servicii comune.
6. Majorarea pedepselor penale pentru agresiunea asupra femeii însărcinate; recunoașterea copilului nenăscut ca victimă distinctă în cazurile de violență domestică. 
7. Anularea subvențiilor publice pentru avort și mijloace contraceptive; direcționarea fondurilor astfel eliberate către servicii de sănătate maternă.
8. Majorarea pedepselor pentru pruncuciderea imediat după naștere, la nivelul celor din Codul Penal anterior.
9. Continuarea programului „Prima Casă” și diversificarea acestuia acestuia prin opțiunea de susținere a chiriilor pentru familiile tinere („Prima Chirie”).
10. Construirea din fondurile administrațiilor locale a unor locuințe pentru a le închiria tinerelor familii pe o perioadă de maxim 10 ani cu posibilitatea cumpărării acestora de către chiriași.
11. Elaborarea, în parteneriat Stat - Asociații de Familii, a unui plan pentru construcția și utilizarea eficientă de locuințe sociale destinate familiilor cu resurse insuficiente (fără adăpost, având printre membri persoane cu handicap etc)., inclusiv valorificarea locuințelor abandonate.
12. O sumă substanțială acordată pentru fiecare naștere, începând de la cel de-al doilea copil, destinată exclusiv uneia din următoarele opțiuni: a). rentă viageră pentru mamă, b). construcția sau renovarea locuinței, c). bursă de studii pentru copii. 
13. Pentru mamele cu cel puțin 3 copii, posibilitatea de reducere a vârstei de pensionare cu câte 2 ani pentru fiecare copil.
14. Reducerea TVA-ului la 5% pentru produsele de igienă și îngrijire necesare copiilor de până la trei ani de viață extrauterină (ex. scutece, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, produse pentru igiena corporală, mobilier pentru copil – leagăn, scaun, pat și scaun de mașină).
15. Extinderea concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani de viață extrauterină, respectiv 5 ani de viață extrauterină, pentru copilul încadrat în oricare dintre gradele de handicap.
16. Demararea unui program de sprijin pentru femeia însărcinată și tânăra mamă aflată în dificultate care să ofere: sprijin material, consiliere psiho-socială, medicală, juridică, pe perioada sarcinii și în primul an de viață extrauterină al copilului, prin colaborarea dintre SSpF și organizațiile non-guvernamentale. Acordarea unei indemnizații pentru femeia însărcinată (după 14 săptămâni de sarcină) care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii.
17. Sprijinirea practicării meseriei de bonă/dădacă. Asigurarea opțiunii de furnizare a serviciilor de bonă profesioniste. 
18. Încurajarea adopției interne (de către familii din România) prin campanii publice de conștientizare, prin identificarea activă a părinților cu potențial de adopție și prin simplificarea procedurilor de adopție.
19. Sprijinirea cuplurilor infertile în vederea adopției, sau pentru remedierea infertilității prin tehnologii procreative naturale/etice.
20. Sprijinul constând în stimulente materiale (prime de reintegrare), consiliere juridică, economico-profesională și psiho-socială pentru revenirea în țară a familiilor tinere emigrate.
21. Încurajarea mutării și dezvoltării în zona rurală a comunităților de familii tinere, stimularea asocierii acestor familii în proiecte comune pe termen mediu (ex.ferme zootehnice, livezi, podgorii, etc) și facilitarea accesului produselor acestora pe piețe urbane. Prin finanțarea unor stagii pe lângă aceste comunități funcționale se poate disemina modelul în rândul celor ce doresc să realizeze noi comunități.
22. Încurajarea contractelor de muncă cu timp flexibil și a tele-muncii pentru părinți.
23. Creșterea numărului de zile libere pentru tați la nașterea unui copil.
24. Înființarea și susținerea de Centre pentru Familie (Family Points) – locații special amenajate cu servicii diverse, flexibile, dedicate si personalizate, precum: posibilitatea lăsării copilului mic în grijă specializată pe perioade scurte pentru ca părinții să poată realiza activități strict necesare și urgente.
25. Asigurarea la locul de muncă a unui mediu propice și familiilor angajaților. Susținerea angajatorilor care aplică aceste măsuri, după modelul facilităților oferite companiilor care operează în zone defavorizate.
26. Stimularea angajării părinților din familii numeroase, prin asigurarea de subvenții/facilități angajatorilor, după modelul facilităților oferite companiilor care operează în zone defavorizate.
27. Încurajarea și promovarea programelor de susținere a activității vârstnicilor/pensionarilor în familii, comunități sau în alte locații, după specificul experienței acestora. Completarea și implementarea strategiei naționale a Ministerului Muncii pentru promovarea „îmbătrânirii active” și protecția persoanelor vârstnice 2015 – 2020, cu programe de sprijinire a circulației persoanelor vârstnice în locuri de muncă similare, din alte localități
sau din alte țări ale UE.
28. Stimularea antreprenoriatului social pentru construirea/administrarea de „case pentru vârstnici”, care să completeze vechile azile.
29. Susținerea îngrijirii la domiciliu a vârstnicilor, în special de către familie, dar nu numai, din bugetul primăriilor. Programe de îngrijire și implicare pentru bunici.
30. Tichete de vacanță pentru familii, pentru ca mai multe familii să își poată permite o vacanță împreună, anual, în România. 
31. Încurajarea consilierii/medierii de familie în vederea îmbunătățirii relațiilor de cuplu și a prevenirii divorțurilor.
32. Obligativitatea, în cazul soților cu copii minori aflați în întreținere care intenționează să divorțeze, a unui plan de consiliere/mediere familială și a unui plan de finanțare a educației minorilor asumat si semnat de ambii părinți.
33. Extinderea, la nivel național, în regim de parteneriat Stat – Asociații de Familii, a programelor de tip „Școala părinților”.
34. Educație financiară pentru familii, prin îmbunătățirea strategiei ANPC privind educația financiară 2012 – 2017.
35. Eliminarea posibilității minorilor de a obține avort și servicii de „planificare” fără acordul părinților.
36. Majorarea vârstei consimțământului sexual la 16/18 ani.
37. Apărarea copiilor de abuzuri prin înăsprirea pedepselor pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.
38. Participarea asociațiilor de părinți la toate etapele procesului decizional instituționalizat, la stabilirea programelor școlare și a conținutului manualelor care privesc educația moralvalorică (educația religioasă, educația pentru sănătate și familie etc).
39. Legalizarea „educației acasă” (homeschooling), după modelul nord-american. 40. Revenirea la 7 ani ca vârstă minimă obligatorie de școlarizare.
41. Reducerea impozitelor pe venit și pe proprietăți ale cuplurilor căsătorite, pentru prima proprietate.
42. Dublarea actualelor deduceri personale din impozitul pe venit pentru persoanele aflate în întreținere. Continuarea programului cu reduceri progresive ale impozitelor pe venit pentru persoanele cu copii minori în întreținere.
43. Încurajarea microeconomiei și a inițiativelor economice familiale (întreprinderi de tip familial) prin diminuarea sau anularea totală a impozitării acestora. 
44. Includerea în sumele deductibile din impozitul pe venit a cheltuielilor pentru servicii și bunuri de consum de bază destinate creșterii și educării copiilor preșcolari.
45. Creșterea la 5% a sumei redirecționabile din impozitul pe venit plătit de persoanele fizice către persoanele juridice non-profit care oferă activități sportive, educative, culturale etc. pentru copii.
46. Actualizarea, anual, a oricărui sprijin financiar în raport cu salariul minim pe economie.
47. Urmărirea apropierii graduale a beneficiilor acordate familiilor din România (în prezent 1,32% din PIB) cu media europeană a beneficiilor acordate familiilor (în prezent 2,2% din PIB).
48. Completarea, de urgență, a rețelei medicilor de familie, în așa fel încât să ofere acces real întregii populații la serviciile medicale.
49. Implementarea în rețeaua medicilor de familie a programului „telemedicina”, care să ofere diagnostic și tratament specializat pacienților aflați la mari distanțe de spitale. 
50. Asigurarea în practică și în timp real necesar a tuturor investigațiilor (inclusiv imagistice) și tratamentelor privitoare la prevenirea, diagnosticarea la timp și prevenirea cancerelor mamare și uterine și a obezității infantile.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews